Bazı Tıp Fakültelerinin Kardiyoloji staj sınavlarında, sınava giren öğrencilerin önüne EKG konularak EKG'de ne gördüklerini söylemeleri beklenir. Bu şekilde yapılacak bir sözlü sınav, EKG yorumlamaya alışık olmayan öğrencilerde ilk anda endişe yaratabilir. Öğretim üyeleri Kardiyoloji stajına gelen Tıp Fakültesi öğrencilerinin temel EKG bilgileri ile stajı bitirdiğini görmek ister. Bu durumda öğrenciden bilmesi beklenen konular az çok bellidir.

 
Öğrencilerden

- APS, VPS, atriyal flutter, atriyal fibrilasyon, SVT, VT gibi temel ritm bozukluklarını tanıması

- sağ veya sol dal bloğunu tanıması

- ST yükselmeli miyokard infarktüsü ile gelen bir hastayı "senin bir şeyin yok" diyerek evine göndermemesi

- göğüs ağrısı olan bir hastanın EKG'sinde ne arayacağını bilmesi (ST yükselmesi veya çökmesi, PR yükselmesi)

- senkop ile gelen hastada AV blok varsa
tanıması beklenir.

  Bu kapsam, ders anlatan öğretim üyeleri arasında farklılık gösterebilirse de çoğu öğretim üyesi birkaç haftalık Kardiyoloji stajına gelen bir öğrenciden, en azından yukarıdaki EKG tanılarını bilmesini bekler.

  Ancak daha önce EKG ile hiç karşılaşmamış olan bir öğrenci için yukarıdaki sınırlı kapsamı öğrenmek bile zor olabilir. Bu kadar kısa sürede EKG öğrenmeye çalışan bir öğrencinin, temel EKG okuma algoritması kullanmadan yukarıda listenen EKG tanılarını bilmesi zordur.
EKG'leri yorumlamaya çalışırken şu algoritmayı kullanmanızı öneririm:

  Kalp hızı (ventrikül hızı) kaç?

  Kalp ritmi (ventrikül ritmi) düzenli mi (QRS aralıkları düzenli mi)?

  P dalgası var mı? PR intervali uzun mu (1. derece AV blok var mı)? Her P'yi bir QRS izliyor mu? (2. veya 3. derece AV blok var mı?)

  QRS genişliği normal mi, artmış mı? Dal bloğu ile uyumlu mu?

  Patolojik Q dalgası var mı?

  ST segment yükselmesi veya çökmesi var mı?

  T dalgası yüksekliği veya negatifliği var mı?
  Yukarıdaki algoritmaya daha fazla kriter eklenirse daha fazla tanı konabilir ama öğrenciler için kullanımı daha zor olur.

  Aşağıdaki EKG'ler, genellikle staj sınavlarında sorulan EKG'lere benzer örneklerdir. Yukarıdaki algoritmayı kullanarak nasıl yorumlayabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz.

EKG 1. Size önerilen algoritmayı kullandığınızda bu EKG'de ne görüyorsunuz?
Kalp hızı (ventrikül hızı) kaç? Kalp hızı (ventrikül hızı) 84/dakika
Kalp ritmi (ventrikül ritmi) düzenli mi (QRS aralıkları düzenli mi)? (ventriküler) Ritm düzenli.
P dalgası var mı? PR intervali uzun mu? Her P'yi bir QRS izliyor mu? P dalgası var. PR intervali normal (<200 msn). Her P'yi bir QRS izliyor.
QRS genişliği normal mi, artmış mı? Dal bloğu ile uyumlu mu? QRS genişliği normal (dal bloğu yok).
Patolojik Q dalgası var mı? Patolojik Q dalgası yok (geçirilmiş miyokard infarktüsü örneği yok).
ST segment yükselmesi veya çökmesi var mı? ST segment normal (iskemi bulgusu yok).
T dalgası yüksekliği veya negatifliği var mı? T dalgası normal kabul edilebilir (sadece D3'te T negatifliği olması normal varyant kabul edilebilir).
SONUÇ: Yukarıda görülen normal bir EKGdir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Yukarıdaki EKG, 70 yaşındaki bir kadına aittir.
Size önerilen algoritmayı kullandığınızda bu EKG'de ne görüyorsunuz?
Kalp hızı (ventrikül hızı) kaç? Kalp hızı (ventrikül hızı) 112/dakika
Kalp ritmi (ventrikül ritmi) düzenli mi (QRS aralıkları düzenli mi)? (ventriküler) Ritm düzenli.
P dalgası var mı? PR intervali uzun mu? Her P'yi bir QRS izliyor mu? P dalgası var. PR intervali normal (<200 msn). Her P'yi bir QRS izliyor.
QRS genişliği normal mi, artmış mı? Dal bloğu ile uyumlu mu? QRS genişliği normal (dal bloğu yok).
Patolojik Q dalgası var mı? Patolojik Q dalgası yok (geçirilmiş miyokard infarktüsü örneği yok).
ST segment yükselmesi veya çökmesi var mı? ST segment normal (iskemi bulgusu yok).
T dalgası yüksekliği veya negatifliği var mı? T dalgası normal.
SONUÇ: Yukarıdaki EKG'de sadece kalp hızı yüksek olup tanı sinüs taşikardisi'dir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Yukarıdaki EKG, aşırı dozda Diltiazem ve Bisoprolol (beta bloker) almış olan bir hastaya aittir.
Size önerilen algoritmayı kullandığınızda bu EKG'de ne görüyorsunuz?
Kalp hızı (ventrikül hızı) kaç? Kalp hızı (ventrikül hızı) 32/dakika
Kalp ritmi (ventrikül ritmi) düzenli mi (QRS aralıkları düzenli mi)? Ritm düzenli.
P dalgası var mı? PR intervali uzun mu? Her P'yi bir QRS izliyor mu? P dalgası var. PR intervali normal (<200 msn). Her P'yi bir QRS izliyor.
QRS genişliği normal mi, artmış mı? Dal bloğu ile uyumlu mu? QRS genişliği normal (dal bloğu yok).
Patolojik Q dalgası var mı? Patolojik Q dalgası yok (geçirilmiş miyokard infarktüsü örneği yok).
ST segment yükselmesi veya çökmesi var mı? ST segment normal (iskemi bulgusu yok).
T dalgası yüksekliği veya negatifliği var mı? T dalgası normal kabul edilebilir (sadece D3'te T negatifliği olması normal varyant kabul edilebilir).
SONUÇ: Yukarıdaki EKG'de sadece kalp hızı düşük olup tanı sinüs bradikardisi'dir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Size önerilen algoritmayı kullandığınızda yukarıdaki EKG'de ne görüyorsunuz?
Kalp hızı (ventrikül hızı) kaç? Kalp hızı (ventrikül hızı) YAKLAŞIK olarak 45-55/dakika arasında
Kalp ritmi (ventrikül ritmi) düzenli mi (QRS aralıkları düzenli mi)? Ritm düzensiz (bu nedenle kalp hızı anlık değişiyor).
P dalgası var mı? PR intervali uzun mu? Her P'yi bir QRS izliyor mu? P dalgası yok (fibrilasyon dalgaları var).
QRS genişliği normal mi, artmış mı? Dal bloğu ile uyumlu mu? QRS genişliği < 120 msn (EKG paterni sol ön fasiküler blok ile uyumlu).
Patolojik Q dalgası var mı? Patolojik Q dalgası yok (geçirilmiş miyokard infarktüsü örneği yok).
ST segment yükselmesi veya çökmesi var mı? ST segment normal (iskemi bulgusu yok).
T dalgası yüksekliği veya negatifliği var mı? T dalgası normal.
SONUÇ: Yukarıdaki EKG'de atriyal fibrilasyon ve sol ön fasiküler blokizlenmektedir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Yukarıdaki EKG, daha önce koroner bypass ameliyatı geçirmiş olan 75 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Size önerilen algoritmayı kullandığınızda yukarıdaki EKG'de ne görüyorsunuz?
Kalp hızı (ventrikül hızı) kaç? Kalp hızı (ventrikül hızı) 81/dakika.
Kalp ritmi (ventrikül ritmi) düzenli mi (QRS aralıkları düzenli mi)? Ritm düzenli.
P dalgası var mı? PR intervali uzun mu? Her P'yi bir QRS izliyor mu? P dalgası var. PR mesafesi uzamış (248 msn, 1. derece AV blok). Her P'yi bir QRS izliyor.
QRS genişliği normal mi, artmış mı? Dal bloğu ile uyumlu mu? QRS genişliği normal.
Patolojik Q dalgası var mı? Patolojik Q dalgası yok (geçirilmiş miyokard infarktüsü örneği yok).
ST segment yükselmesi veya çökmesi var mı? ST segment normal (iskemi bulgusu yok).
T dalgası yüksekliği veya negatifliği var mı? T dalgası normal.
SONUÇ: Yukarıdaki EKG'de 1. derece AV blok izlenmektedir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6a. Size önerilen algoritmayı kullandığınızda yukarıdaki EKG'de ne görüyorsunuz?
Açıklaması aşağıdadır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 6b. Size önerilen algoritmayı kullandığınızda
Kalp hızı (ventrikül hızı) kaç? Kalp hızı (ventrikül hızı) 57/dakika. Atriyum hızı (P dalga hızı) 96/dakika.
Kalp ritmi (ventrikül ritmi) düzenli mi (QRS aralıkları düzenli mi)? Ventrikül ritmi düzenli. Atriyal ritm düzenli.
P dalgası var mı? PR intervali uzun mu? Her P'yi bir QRS izliyor mu? P dalgaları var. Ancak her P'yi bir QRS izlemiyor: 3. derece AV blok - AV tam blok. P ile QRS dalgaları arasında ilişki olmadığı için PR intervali ölçülemez.
QRS genişliği normal mi, artmış mı? Dal bloğu ile uyumlu mu? QRS geniş olup sağ dal bloğu ile uyumlu.
Patolojik Q dalgası var mı? Patolojik Q dalgası yok (geçirilmiş miyokard infarktüsü örneği yok).
ST segment yükselmesi veya çökmesi var mı? ST segment normal (iskemi bulgusu yok).
T dalgası yüksekliği veya negatifliği var mı? T dalgası normal (Sağ dal bloğu var iken V1-V3 arasında T negatifliği normal kabul edilir).
SONUÇ: Yukarıdaki EKG'de 3. derece AV blok (AV tam blok) ve sağ dal bloğu izlenmektedir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7. Size önerilen algoritmayı kullandığınızda yukarıdaki EKG'de ne görüyorsunuz?
Kalp hızı (ventrikül hızı) kaç? Kalp hızı (ventrikül hızı) 82/dakika.
Kalp ritmi (ventrikül ritmi) düzenli mi (QRS aralıkları düzenli mi)? Ritm düzenli.
P dalgası var mı? PR intervali uzun mu? Her P'yi bir QRS izliyor mu? P dalgası var. PR mesafesi normal. Her P'yi bir QRS izliyor.
QRS genişliği normal mi, artmış mı? Dal bloğu ile uyumlu mu? QRS geniş olup sol dal bloğu ile uyumlu.
Patolojik Q dalgası var mı? Patolojik Q dalgası yok (geçirilmiş miyokard infarktüsü örneği yok).
ST segment yükselmesi veya çökmesi var mı? ST segment normal (iskemi bulgusu yok).
T dalgası yüksekliği veya negatifliği var mı? T dalgası normal (sol dal bloğunda ST ve T dalgaları genellikle QRS'in zıt yönündedir).
Sol dal bloğu.
I ve C6'da RR', C1'de derin ve geniş S dalgası görülüyor.
SONUÇ: Yukarıdaki EKG'de sol dal bloğu izlenmektedir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 8a. Yukarıdaki EKG, yeni başlayan yaygın retrosternal göğüs ağrısı tanımlayan 59 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Size önerilen algoritmayı kullandığınızda yukarıdaki EKG'de ne görüyorsunuz?
Açıklaması aşağıdadır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 8b. Size önerilen algoritmayı kullandığınızda
Kalp hızı (ventrikül hızı) kaç? Kalp hızı (ventrikül hızı) 83/dakika.
Kalp ritmi (ventrikül ritmi) düzenli mi (QRS aralıkları düzenli mi)? Ventrikül ritmi düzenli.
P dalgası var mı? PR intervali uzun mu? Her P'yi bir QRS izliyor mu? P dalgası var. PR mesafesi sınırda. Her P'yi bir QRS izliyor.
QRS genişliği normal mi, artmış mı? Dal bloğu ile uyumlu mu? QRS geniş olup sağ dal bloğu ile uyumlu.
Patolojik Q dalgası var mı? Patolojik Q dalgası yok.
ST segment yükselmesi veya çökmesi var mı? İnferiyorda ST yüksekliği var: AKUT inferiyor miyokard infarktüsü ile uyumlu.
T dalgası yüksekliği veya negatifliği var mı? İnferiyorda yüksek T dalgaları var: AKUT inferiyor miyokard infarktüsü ile uyumlu.
SONUÇ: Yukarıdaki EKG'de AKUT inferiyor miyokard infarktüsü ve sağ dal bloğu izlenmektedir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 9. Yukarıdaki EKG, yeni başlayan göğüs ağrısı ile gelen bir hastaya aittir. Size önerilen algoritmayı kullandığınızda yukarıdaki EKG'de ne görüyorsunuz?
Kalp hızı (ventrikül hızı) kaç? Kalp hızı (ventrikül hızı) 86/dakika.
Kalp ritmi (ventrikül ritmi) düzenli mi (QRS aralıkları düzenli mi)? Ritm düzenli.
P dalgası var mı? PR intervali uzun mu? Her P'yi bir QRS izliyor mu? P dalgası var. PR mesafesi normal. Her P'yi bir QRS izliyor.
QRS genişliği normal mi, artmış mı? Dal bloğu ile uyumlu mu? QRS geniş değil ancak anteriyorda ST segmenti ve T dalgasının yükselmiş olması, ilk anda QRS genişlemiş algısı yaratabilir. EKG'nin sol yarısındaki ekstremite derivasyonlarında QRS genişliğinin normal olduğu görülebiliyor.
Patolojik Q dalgası var mı? Patolojik Q dalgası yok (önceden geçirilmiş miyokard infarktüsü örneği yok).
ST segment yükselmesi veya çökmesi var mı? Anteriyorda (V1-V6) ST segmenti yükselmiş (AKUT anteriyor miyokard infarktüsü ile uyumlu).
T dalgası yüksekliği veya negatifliği var mı? Anteriyorda (V1-V6) T dalgası yükselmiş (AKUT anteriyor miyokard infarktüsü ile uyumlu).
Sol dal bloğu.
I ve C6'da RR', C1'de derin ve geniş S dalgası görülüyor.
SONUÇ: Yukarıdaki EKG'de AKUT anteriyor miyokard infarktüsü izlenmektedir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 10a. Size önerilen algoritmayı kullandığınızda yukarıdaki EKG'de ne görüyorsunuz?
Açıklaması aşağıdadır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 10b. Size önerilen algoritmayı kullandığınızda
Kalp hızı (ventrikül hızı) kaç? Kalp hızı (ventrikül hızı) 82/dakika.
Kalp ritmi (ventrikül ritmi) düzenli mi (QRS aralıkları düzenli mi)? Ventrikül ritmi düzenli.
P dalgası var mı? PR intervali uzun mu? Her P'yi bir QRS izliyor mu? P dalgası var. PR mesafesi normal. Her P'yi bir QRS izliyor.
QRS genişliği normal mi, artmış mı? Dal bloğu ile uyumlu mu? QRS geniş değil.
Patolojik Q dalgası var mı? İnferiyorda Q dalgaları var (ESKİ inferiyor miyokard infarktüsü ile uyumlu).
ST segment yükselmesi veya çökmesi var mı? ST segment normal (akut iskemi veya miyokard infarktüsünden uzaklaştırıyor).
T dalgası yüksekliği veya negatifliği var mı? İnferiyorda negatif T dalgaları var: (ESKİ inferiyor miyokard infarktüsü ile uyumlu).
SONUÇ: Yukarıdaki EKG'de ESKİ inferiyor miyokard infarktüsü izlenmektedir.
Yukarıdaki EKG çekilmeden 1 ay önce bu hasta akut inferiyor miyokard infarktüsü geçirmişti. Ancak yukarıdaki EKG çekildiği sırada hasta asemptomatik idi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 11. Size önerilen algoritmayı kullandığınızda yukarıdaki EKG'de ne görüyorsunuz?
Kalp hızı (ventrikül hızı) kaç? Kalp hızı (ventrikül hızı) 63/dakika.
Kalp ritmi (ventrikül ritmi) düzenli mi (QRS aralıkları düzenli mi)? Ritm düzenli.
P dalgası var mı? PR intervali uzun mu? Her P'yi bir QRS izliyor mu? P dalgası var. PR mesafesi normal. Her P'yi bir QRS izliyor.
QRS genişliği normal mi, artmış mı? Dal bloğu ile uyumlu mu? QRS geniş değil.
Patolojik Q dalgası var mı? Anteriyorda patolojik Q dalgaları var (önceden geçirilmiş anteriyor miyokard infarktüsü ile uyumlu).
ST segment yükselmesi veya çökmesi var mı? Anteriyorda (V2-V3) ST segmenti yüksek (akut anteriyor miyokard infarktüsüne veya eski miyokard infarktüsüne bağlı olarak ortaya çıkan sol ventrikül anevrizmasına bağlı olabilir.
T dalgası yüksekliği veya negatifliği var mı? Anteriyorda (V1-V3 arasında) T dalgası negatif (ESKİ anteriyor miyokard infarktüsüne bağlı olabilir).
SONUÇ: Yukarıdaki EKG ESKİ anteriyor miyokard infarktüsü ile uyumludur.
Bu EKG, daha önce akut anteriyor miyokard infarktüsü geçirmiş olan 49 yaşındaki bir erkeğe aittir. Bu EKG çekildiği sırada hastaya yapılan EKOkardiyografide büyük bir apikal sol ventrikül anevrizması ve ileri derecede sol ventrikül sistolik disfonksiyonu (Ejeksiyon Fraksiyonu %30) izlendi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 12. Yukarıdaki EKG, böbrek naklinde verici olması planlanan, 62 yaşındaki asemptomatik bir erkeğe aittir.
Size önerilen algoritmayı kullandığınızda yukarıdaki EKG'de ne görüyorsunuz?
Kalp hızı (ventrikül hızı) kaç? Kalp hızı (ventrikül hızı) 102/dakika (sinüs taşikardisi).
Kalp ritmi (ventrikül ritmi) düzenli mi (QRS aralıkları düzenli mi)? Ritm düzenli.
P dalgası var mı? PR intervali uzun mu? Her P'yi bir QRS izliyor mu? P dalgası var. PR mesafesi normal. Her P'yi bir QRS izliyor.
QRS genişliği normal mi, artmış mı? Dal bloğu ile uyumlu mu? QRS geniş değil.
Patolojik Q dalgası var mı? Patolojik Q dalgaları yok (önceden geçirilmiş miyokard infarktüsünü düşündürmüyor).
ST segment yükselmesi veya çökmesi var mı? İnferiyorda ve V4-V6 arasında ST segment depresyonu var: miyokard iskemisi ile uyumlu.
T dalgası yüksekliği veya negatifliği var mı? T dalgası yüksekliği veya negatifliği yok.
SONUÇ: Yukarıdaki EKG'de görülen ST depresyonu koroner arter hastasında görülen miyokard iskemisi ile uyumludur. Ayrıca sinüs taşikardisi de bulunmaktadır.
Bu hasta göğüs ağrısı tanımlamıyordu. Ancak yine de EKG değişikliği nedeniyle koroner anjiyografi yapıldı, dominant Cx koroner arterinde %70 diseke darlık tespit edildi ve stent ile tam açıldı.
Yatay ST çökmesi iskemiyi yani koroner arter hastalığını daha çok akla getirir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 13a. Yukarıdaki EKG, eforla ilgisiz göğüs ağrısı şikayeti olan, orta-yaşlı bir erkek hastaya ait. Size önerilen algoritmayı kullandığınızda yukarıdaki EKG'de ne görüyorsunuz? Açıklaması aşağıdadır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 13b. Size önerilen algoritmayı kullandığınızda
Kalp hızı (ventrikül hızı) kaç? Kalp hızı (ventrikül hızı) 89/dakika.
Kalp ritmi (ventrikül ritmi) düzenli mi (QRS aralıkları düzenli mi)? Ventrikül ritmi düzenli.
P dalgası var mı? PR intervali uzun mu? Her P'yi bir QRS izliyor mu? P dalgası var. PR mesafesi normal (alt sınıra yakın). Her P'yi bir QRS izliyor.
QRS genişliği normal mi, artmış mı? Dal bloğu ile uyumlu mu? QRS geniş değil.
Patolojik Q dalgası var mı? Q dalgaları yok (ESKİ miyokard infarktüsü bulgusu yok).
ST segment yükselmesi veya çökmesi var mı? C4-C6 arasında 0.5-1 mm ST çökmesi var.
T dalgası yüksekliği veya negatifliği var mı? Anteriyorda bifazik (hem pozitif hem negatif) ve negatif T dalgaları var.
SONUÇ: Yukarıdaki EKG'de anteriyorda görülen T değişiklikleri ve ST segment çökmesi koroner arter hastalığı ile uyumlu. Hastanın göğüs ağrısı da dikkate alınarak unstabil angina pektoris düşünüldü ve koroner anjiyografi yapıldı. İki koroner arterde tespit edilen ciddi darlıklar nedeniyle koroner bypass ameliyatı olması önerildi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız