Tanı kriterleri

  QRS süresi < 120 ms.

  Frontal düzlemde aks
-45 derece ile -90 derece arasındadır.

 
aVL'de qR paterni vardır.

  aVL'deki R peak zamanı 45 ms veya daha fazladır.
Referanslar

  Circulation 2009;119:e235-e240

  Circulation 2007;115:1154-1163

EKG 1. Sol ön dalcık bloğu.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Sol ön dalcık bloğu.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Başka bir hastada sol ön dalcık bloğu.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Yukarıdaki EKG, ekokardiyografi ile doğrulanmış yaygın sol ventrikül hipertrofisi bulunan 46 yaşındaki hipertansif bir
erkeğe aittir. Sağ dal bloğu ve sol ön fasiküler blok izleniyor. Ayrıca, Gubner kriterine göre bu EKG'de sol ventrikül hipertofisi
örneği de var.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5a. Yukarıdaki EKG iki gün önce doğum yapmış olan 25 yaşındaki bir kadına ait. Atriyal bigemine ritm görülüyor.

Sinüsten çıkan ve normal iletilen her P dalgasını
ektopik odaktan çıkan ve normal iletilen prematüre atriyal uyarı izliyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 5b. Aynı hastada birkaç saat sonra kaydedilen EKG'de, daha da erken gelmeye başlayan prematüre atımların aberasyon
ile iletildiği görülüyor.
Bazı P dalgaları ventriküle normal olarak iletiliyor . Prematüre P dalgaları nın bazıları sol anteriyor
fasiküler blok (LAFB)
şeklinde iletilirken bazıları sol dal bloğu (LBBB) şeklinde iletiliyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6. Yukarıdaki EKG, 58 yaşındaki bir hipertrofik kardiyomiyopati hastasına aittir.
aVR ile V1, V2 dışındaki tüm derivasyonlarda q dalgaları mevcut. Hasta daha önce miyokard infarktüsü geçirmemiş.
Miyokard infarktüsü geçirmediği halde hipertrofik kardiyomiyopati hastasında anormal q dalgaları bulunabilir.
Ayrıca sol ön fasiküler blok da izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7. Yukarıdaki EKG, eforla gelen göğüs ağrısı, hipertansiyon, diabetes mellitus, kronik böbrek yetmezliği ve
morbid obezitesi olan 60 yaşındaki bir kadına aittir. Hastaya koroner anjiyografi olması önerildi.
Bu EKG'de sol ön fasiküler blok (LAFB) mevcut. LAFB varsa Cornell voltaj kriterlerinin güvenilirliği azalır.
Yukarıdaki EKG'de Cornell voltaj kriteri ancak sağlanmış:
aVL'deki R + C3'deki S >2.0 mV (kadınlarda).
Gubner kriteri de ancak sağlanabilmiş:
I'deki R + III'deki S > 25 mm (2.5 mV).
EKOkardiyografi ile bu hastada belirgin septal sol ventrikül hipertrofisi (1.4 cm) tespit edildi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız