Tanı kriterleri

  Kalp hızı < 50/dakika.

  P dalgası D1 ve D2'de pozitiftir.

  Her P'yi bir QRS kompleksi izler.Sinüs bradikardisi sebepleri

  Uyku (normalde uyku sırasında kalp hızı 30/dakikaya kadar düşebilir)

  İlaçlar: beta blokerler, verapamil, diltiazem, amiodaron, digoksin, ivabradin, klonidin, lityum, piridostigmin

  Miyokard iskemisi veya infarktüsü

  Hiperkalemi

  Vagal tonus artışı

  Atlet kalbi

  Hipotiroidizm

  Kafaiçi basınç artışı

  Hipotermi

  İleri yaş

  Oculocardiac Reflex

EKG 1. Sinüs bradikardisi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Aşırı doz bisoprolol ve diltiazem alımı sonrasında ortaya çıkan sinüs bradikardisi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Akut inferiyor miyokard infarktüsü sırasında gelişen sinüs bradikardisi. Kalp hızı 25/dakika.
İnferiyorda ST yükselmesi var.
Bu EKG'den 5 dakika sonra yapılan koroner anjiyografide dominant sağ koroner arterin proksimalinde %99 darlık izlendi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız