P dalgasının başından QRS kompleksinin başına kadar geçen süredir.

  PR intervalini ölçerken,
en uzun PR intervaline sahip olan derivasyondan ölçüm yapılmalıdır.

      (Bazı derivasyonlarda PR intervalinin ilk kısmı izoelektrik olursa,

      P dalgasının başlangıcı farkedilmeyebilir

      ve PR intervali olduğundan daha kısa ölçülebilir).

  Normal PR intervali
0.12-0.20 saniye arasındadır.

  PR intervali = P dalgası + PR segmenti.

 
PR segmenti, P dalgasının bitiminden QRS kompleksinin başına kadar olan izoelektrik çizgidir.

  Atriyumdan gelen uyarı izoelektrik PR segmenti sırasında AV düğüm, His demeti, dallar ve

      Purkinje liflerinden geçmektedir.

  Kas kütlesinin az olması sebebiyle çocuklardaki PR intervali yetişkinlere göre daha kısadır.

 
YENİDOĞANda normal PR intervali 70-140 msn arasındadır (ortalama 100 msn).

  Çocuklarda yaş ilerledikçe PR intervali uzar, kalp hızı arttıkça PR intervali kısalır.

 
Normalde TP segmenti izoelektrik çizgi olarak kabul edilir.

      Ancak taşikardi sırasında P dalgası kendisinden önceki T dalgası ile birleşebilir.

     
Böyle bir durumda izoelektrik çizgi olarak PR segmenti referans alınır.


KISA PR intervali için buraya tıklayınız


PR interval uzaması (1. derece AV blok) için buraya tıklayınız
Referans

  American Journal of Emergency Medicine 2008;26:221-228

EKG 1. PR intervali, en uzun olduğu derivasyondan ölçülmelidir.
Yukarıdaki EKG'de, derivasyon I'deki PR intervali derivasyon II ve III'dekilerden belirgin olarak
daha kısadır.
Bu farkın sebebi, derivasyon I'deki
P dalgasının ilk kısmının izoelektrik olmasıdır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız