Senkop hastasında senkopun kardiyak aritmiye bağlı olabileceğini düşündüren EKG bulguları

  Akut miyokard infarktüsü.

  Geçirilmiş miyokard infarktüsü örneği.

  Ventriküler hipertrofi ve sık VPS.

  Sinüs bradikardisi.

  Sinoatriyal blok veya 3 saniyeden uzun süren sinüs pause'si.

  QT interval uzaması.

  Kısa PR intervali ve delta dalgası.

  Yüksek dereceli atriyoventriküler (AV) blok.

  Brugada sendromu.

  Aritmojenik sağ ventrikül displazisi (C1-C3'te negatif T dalgaları, epsilon dalgaları).