P dalgası atriyum depolarizasyonunu gösterir.

  Sinoatriyal düğüm sağ atriyumda olduğu ve sinüs uyarısı da buradan çıktığı için

      ilk önce sağ atriyum depolarize olur.

  Bu nedenle P dalgasının
ilk kısmı sağ atriyum , ikinci kısmı sol atriyum depolarizasyonunu gösterir.

  Normal sinüs ritminde
D1 ve D2'de P dalgası pozitif olur.

  Normalde P dalgasının

                 
süresi (genişliği) < 120 ms (üç küçük kare),

                  amplitüdü
(yüksekliği) ise <2.5 mm (0.25mV).P dalgası aksının mortalite üzerine etkisi

  P dalgasının aksı ile mortalite arasında anlamlı bir ilişki bildirilmiştir.

  NHANES III çalışmasından 7,501 kişinin uzun süreli takibinde (median 13.8 yıl) görülmüştür ki

     
P dalga aksı anormal olduğunda:

            - tüm sebeplere bağlı mortalite
%55

            - kardiyovasküler mortalite
%41                 oranında artmaktadır.

      (Bu çalışmada P dalgası aksının normal aralığı 0 ile +75 derece arası kabul edilmiştir).

  Bu sonuç, hastada KOAH olup olmamasından bağımsız olarak bulunmuştur.
P dalgasının yokluğu şu durumlarda görülür

1. Atriyal fibrilasyon

2. Hiperkalemi

3. Nodal ritm

4. Sinoatriyal çıkış bloğu
Referans

  Am J Cardiol 2014;113:372-376.