Tanı kriterleri

  Ventrikülden kaynaklanan, en az 3 ventriküler atımın arka arkaya geldiği, hızın >100/dakika olduğu,

     
geniş QRS kompleksli (>120ms) bir taşikardidir.

  Uyarı ventrikülden kaynaklandığı için QRS komplekslerinin önünde P dalgası bulunmaz.

  Atriyumlar ile ventriküller birbirinden bağımsız çalıştığı için

      VT'de atriyumların hızı ventriküllerin hızından düşüktür.

      Bu nedenle ara ara geniş QRS komplekslerinin içine giren P dalgaları görülebilir:
AV disosiasyon,

     
AV ayrışma.

      Bu durum VT tanısını koymada çok yararlı ise de VT'lerin yarısından fazlasında AV disosiasyon görülmez.

  Monomorfik VT'ler genellikle düzenli olup RR intervalleri eşittir.
ANCAK

                                    - VT'nin
başlangıç veya bitiş döneminde

                                    -
Kısa süreli VT'lerde

                                    -
Hızı yavaş olan VT'lerde

      RR aralıkları eşit olmayabilir.

  Düzensiz, süreksiz monomorfik VT'lerde genellikle
en uzun interektopik interval ilk veya son olanıdır.Başlangıç şekillerine göre sürekli monomorfik VT tipleri (Anderson'a göre)

Tip 1

  Daha nadir görülür (%13-20).

  VT'yi başlatan ilk VPS şekil olarak VT'deki diğer ektopik atımlardan farklıdır.

  VT'yi başlatan ilk VPS'nin eşlenme intervali ilk interektopik intervalden daha kısadır.

  VT'yi başlatan ilk VPS'nin eşlenme intervali QT'den daha kısadır (R on T).

Tip 2

  Daha sık görülür.

  VT'yi başlatan ilk VPS şekil olarak VT'deki diğer ektopik atımlara benzer.

  VT'yi başlatan ilk VPS'nin eşlenme intervali ilk interektopik intervalden daha uzundur.

  VT'yi başlatan ilk VPS'nin eşlenme intervali QT'den daha kısadır (R on T).
Elektrik fırtınası

  24 saat içinde en az 3 adet VT veya VF ataklarının olması elektrik fırtınası olarak adlandırılır.Sağ ventrikül çıkış yolundan kaynaklanan VT'ler için buraya tıklayınız
Referanslar

  Circulation 2001;103:2066-2071.

  J Am Coll Cardiol 1991;17:409-414.J Cardiovasc Electrophysiol, Vol. 10, pp. 897-904, July 1999

  J Cardiovasc Electrophysiol 1999;10:897-904.

  Am J Cardiol 1979;44:632-637.

EKG 1. Ventriküler taşikardi atağı. En az 3 ventriküler uyarının, hızları >100/dakika olacak şekilde arka arkaya gelmesi VT
demek için yeterlidir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Ventriküler taşikardi. Atriyoventriküler disosiasyonu gösteren ve
QRS komplekslerinin içine giren P dalgaları görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3a. İleri derecede sol ventrikül sistolik disfonksiyonu olan koroner arter hastasında VT atakları görülüyor.

Aradaki 3 QRS kompleksi
supraventriküler uyarıya ait.
İkinci süreksiz VT atağı resmin sağ tarafına doğru sonlanıyor. Bu atağın
en uzun interektopik intervali son olanı.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 3b Aynı hastanın farklı bir günde çekilen EKG'sinde D2, C4, C5 ve C6'da
VT atağı görülüyor.
Taşikardinin VT olduğunu gösteren
P aktivitesi (AV disosiasyon) C5 ve C6'da belirgin olarak görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4a. Sol ventrikül sistolik disfonksiyonu olan koroner arter hastasında VT atağı görülüyor.
Pozitif konkordans (göğüs derivasyonlarında tüm QRS'lerin pozitif olması) genellikle VT'yi düşündürür.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 4b. Aynı hastanın elektriki kardiyoversiyon sonrası çekilen EKG'sinde eski inferiyor miyokard infarktüsü örneği görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Ventriküler taşikardi atağı sırasında
 capture atımıgörülüyor. Dar QRS'li Capture atımları geniş QRS taşikardisinin
ventriküler taşikardi olduğunu gösterir. Ayrıca geniş QRS taşikardisinin içinde arada bir görülen P dalgaları
atriyoventriküler
disosiasyon
belirtisi olup bu bulgu da ventriküler taşikardi tanısını koydurur.

Bu EKG, Prof. Dr. Bülent Özin tarafından bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6. Holter kaydında polimorfik VT atağı görülüyor. VT'yi oluşturan VPS'lerin şekilleri farklılık gösteriyor.
Bu bir monomorfik VT değil.
Uyku sırasında olduğu için katekolaminerjik polimorfik VT (CPVT) de değil.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7a. Yukarıdaki ritm trasesi, hipertansiyon ve koroner arter hastası olan 77 yaşındaki bir kadının 3-kanallı Holter kaydıdır.
Süreksiz ve düzensiz VT atağı görülüyor.
En uzun interektopik interval son ikisidir: 480 ms.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 7b. Aynı hastanın Holter kaydında, 3 saat sonraya ait başka bir kesitteki süreksiz, irregüler, monomorfik VT atakları.
Her iki atakta da
en son interektopik interval aynı zamanda en uzun olanı.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 8. Yukarıdaki ritm trasesi, yapısal kalp hastalığı bulunmayan 45 yaşındaki bir kadının 3-kanallı Holter kaydından alınmıştır.
Süreksiz ve irregüler olan iki monomorfik ventriküler taşikardi atağı izleniyor.
Her iki atakta da
en son interektopik interval aynı zamanda en uzun olanı.
Ayrıca
atriyoventriküler disosiasyona işaret eden atriyal aktivite de görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Sayfa 1 - Sayfa 2