Tanı kriterleri

  Kalp hızı > 100/dakika.

  P dalgası D1 ve D2'de pozitiftir.

  Her P'yi bir QRS kompleksi izler.
Sinüs taşikardisi yapabilen sebepler:

  Hipoksi

  Hipovolemi

  Anemi

  Enfeksiyon

  Ateş

  Anksiyete
Klinik önemi

  Sinüs taşikardisi genellikle altta yatan bir hastalığa sekonder olarak gelişir.

      Bu nedenle sinüs taşikardisinin değil de
altta yatan sebebin düzeltilmesi genellikle yeterli olur.

  Nadiren sinüs taşikardisini açıklayabilecek bir sebep bulunamaz:
Uygunsuz sinüs taşikardisi

      (inappropriate sinus tachycardia).

  Uygunsuz sinüs taşikardisi varsa ve hasta semptomatik ise beta bloker, diltiazem veya verapamil

      gibi ilaçlar ile kalp hızı yavaşlatılabilir.

      Bu tedavi ile
taşikardiye bağlı kardiyomiyopati gelişiminin de önlenmesi amaçlanır.

EKG 1. Sinüs taşikardisi.