Tanı kriterleri

  Düzenli bir atriyal aritmi olup atriyum hızı 250-350/dakika arasındadır.

  Atriyal defleksiyonlar (P dalgaları) arasında izoelektrik bazal çizgi bulunmaz.

      Yüksek hızlı atriyal defleksiyonlar EKG'de
testere dişi görünümüne yol açar.

  Flutter dalgaları
en iyi II, III ve aVF'de görülür.

  Yüksek hızdaki flutter dalgalarının yani P dalgalarının hepsi ventriküle iletilemez.

      Genellikle düzenli bir
2:1, 3:1 veya 4:1 blok vardır. Bazen blok da anlık değişkenlik gösterebilir:

      Değişken bloklu atriyal flutter
.

  Değişken blok nedeniyle ventrikül ritmi düzensiz olsa da bu düzensizlik
düzenli bir düzensizlik

      (
regularly irregular) olarak kabul edilir. Çünkü blok sayısı birkaçı geçmez (2:1, 3:1, 4:1 gibi).

      Bu sebeple R-R arasındaki mesafe farklılıkları da birkaç adeti geçmez.

      Atriyal fibrilasyonda ise ventrikül cevabı
tamamen düzensiz (irregularly irregular) olup

      RR aralıkları hep farklıdır.

  Lewis elektrodu, flutter dalgalarını daha iyi görebilmek için yapılan bir elektrod yerleşim düzenlemesidir.
Klinik önemi

  Bazı hastalarda ara ara atriyal flutter, ara ara atriyal fibrilasyon görülebilir.

      Bu durum 24 saatlik Holter kaydında tespit edilebilir.

  Yüksek doz digoksin, amiodarone veya beta bloker almakta olan hastalarda

      ventrikül cevabının düşük olduğu görülebilir.

  Atriyal flutter hastasındaki yüksek ventrikül cevabını farmakolojik olarak yavaşlatmak

      genellikle atriyal fibrilasyon hastasına göre daha zordur.

  Atriyal flutter genellikle organik kalp hastalığı olanlarda görülürken

      atriyal fibrilasyon organik kalp hastalığı olmayanlarda da görülür.

  Yetişkinlerde atriyal fibrilasyon daha sık görülürken çocuklarda atriyal flutter daha sık görülür.

EKG 1a. Atriyal flutter hastasında, elektriki kardiyoversiyondan hemen önceki ritm trasesi.
Flutter dalgaları en iyi aVF'de görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1b. Aynı hastanın bifazik 200 Joule ile yapılan başarılı elektriki kardiyoversiyondan hemen sonraki sinüs ritmi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız


EKG 2. Holter kayıtlarında, atriyal flutter'deki flutter dalgaları (testere dişi görünümü) her zaman kolay fark edilemeyebilir.
Bu Holter trasesinde, kardiyoversiyon öncesi ve sonrası EKG'leri yukarıda gösterilmiş olan hastanın 24 saatlik Holter kaydındaki
atriyal flutter ritmi görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Beta bloker kullanmakta olan mitral darlığı hastasında değişken bloklu atriyal flutter görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Kalıcı pil hastasında atriyal flutter.
Kırmızı oklar flutter dalgalarını gösteriyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Atriyal flutter. D2, D3, aVF'de flutter dalgaları nedeniyle izoelektrik bazal çizgi görülmüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6a. 2:1 bloklu atriyal flutter.
Flutter dalgaları en iyi II ve aVF'de görülüyor. D2'de izoelektrik bazal çizgi görülmüyor.
Flutter dalgaları göğüs derivasyonlarında belirgin olarak izlenmiyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 6b. Aynı hastanın farklı bir günde çekilmiş EKG'sinde blok genellikle 4:1 ancak
bir defa 2:1 olmuş.
Blok arttığı için flutter dalgaları
göğüs derivasyonlarında da (C1-C6) belirgin olarak görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7. İlk bakışta farkedilmesi zor bir atriyal flutter. Ritmin atriyal flutter olduğu sadece C1'deki
flutter dalgalarından anlaşılı-
yor. Bazı
flutter dalgaları QRS komplekslerinin içine girdiği için görülemiyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 8. Atriyal flutter. Blok düzenli olarak değişiyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 9a. İkiye bir geçişli atriyal flutter. Hasta çarpıntıyı hissetmediğini, sadece halsizlik hissettiğini söylüyor.
Kalp hızı 155/dakika civarında.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 9b. Aynı hastada 80 mg sotalol tablet verildikten 2 saat sonra blok seviyesi artmış:
3:1 ya da 4:1 olabiliyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Sayfa 1 - Sayfa 2 - Sayfa 3 - Sayfa 4