İskeminin en sık görülen bulgusudur.

  Genellikle ST segment çökmesinden önce ST segmentinde düzleşme ortaya çıkar.

      Normalde ST segmenti düz olmayıp yukarı doğru eğimlidir.

  İskemik göğüs ağrısı sırasında olan ST depresyonu, ağrı geçtikten birkaç dakika sonra kaybolabilir.

  ST segment çökmesi olmadan sadece ST segment düzleşmesinin görülmesi normal de olabilir.

     
ST segmentindeki düzleşme her zaman miyokard iskemisi anlamına gelmez.

      ST segment düzleşmesine
< 1mm ST segment çökmesinin eşlik etmesi de bu durumu değiştirmez.

EKG 1. Yukarıdaki EKG stabil angina pektoris hastasına ait. Son 15 gündür eforla göğüste daralma tanımlayan 52 yaşındaki
bu hastaya koroner anjiyografi yapıldı ve üç damar hastalığı nedeniyle koroner bypass ameliyatı olması önerildi.
İskemide ST segmenti çökmeden önce
düzleşir.
Ancak her ST segment düzleşmesi iskemiye bağlı değildir.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 2. ST segment çökmesi.

EKG 3a. Üç damar hastası olan bu koroner arter hastasında, treadmil efor testinin ilk dakikasında ST segment çökmesi yok.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 3b. Aynı hastanın peak egzersiz safhasında D2, D3, aVF, V3, V4, V5 ve V6'da
belirgin ST segment çökmesi izleniyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız


EKG 3c. Treadmil durdurulduktan sonraki dinlenme safhasında bile
ST segment çökmesi nin hala devam ediyor olması
iskeminin ciddi olduğunu düşündürür.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 4. Daha önce koroner bypass ameliyatı yapılmış olan 67 yaşındaki erkek hasta istirahatte olan göğüs ağrıları tanımlıyor.
Ağrı sırasında çekilen bu EKG'de V2-V6 arasında
ST segment çökmeleri izleniyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 5. Koroner arterleri normal olan ve uzun süredir kontrolsüz hipertansiyonu bulunan bir hastaya ait olan yukarıdaki EKG'de

lateralde ST segment çökmeleri var. C2'de görülen derin S dalgası ile C4 ve C5'te görülen yüksek R dalgası sol ventrikül
hipertrofisini düşündürüyor. Kronik hipertansiyon hastalarında, lateralde görülen ST segment çökmeleri her zaman iskemiyi
göstermez.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 6a. Son 2 aydır tipik efor anginası tanımlayan 70 yaşındaki bu hastanın koroner anjiyografisinde sol ana koroner arter
bifürkasyonunda %99 darlık ve sağ koroner arter proksimalinde %70 darlık saptandı.
C3-C6 arasında görülen belirgin ST
segment çökmeleri
ne inferiyorda görülen hafif ST segment çökmeleri nin eşlik etmesi yaygın iskemiyi düşündürüyor. Ayrıca
aVR'de görülen ST yükselmesi
de sol ana koroner arterde önemli darlık olabileceğini düşündürüyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız


EKG 6b. Aynı hastada 6 saat sonra çekilen EKG'de sadece
C5'te belirgin ST çökmesi görülmesi verilen medikal tedavinin etkili
olduğunu gösteriyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız


EKG 6c. Aynı hastada ilk EKG'den 12 saat sonra, koroner bypass ameliyatına gitmeden hemen önce çekilen EKG'de
C5'teki
belirgin ST segment çökmesi
ne ek olarak C6'da da belirgin ST segment çökmesi eşlik ediyor. Sol ana koroner arterde ciddi
darlık görülmesi acil koroner bypass ameliyatını gerektirir.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız


Resim 1a. Aynı hastanın koroner anjiyografisi:
sol ana koroner arter bifürkasyo-
nunda %99 darlık
var. LAD, Cx ve sol ana koroner arterin proksimali normal.Resim 1b. Aynı hastanın koroner anjiyografisi:
Sağ koroner arter proksimalinde
ciddi darlık
izleniyor.

EKG 7. Unstabil angina pektoris tanısıyla yatırılan hastanın EKG'sinde
ST segment çökmeleri izleniyor.
Aynı gün yapılan koroner anjiyografide LAD ve Cx'te ciddi darlıklar tespit edildi ve hastaya koroner bypass ameliyatı önerildi.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 8a. Koroner arter hastasında göğüs ağrısı sırasında
ST segment çökmesi ve amplitüdü T dalgasından da yüksek olan U
dalgası
görülüyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 8b. Aynı hastada göğüs ağrısı kaybolduktan sonraki EKG izleniyor. ST segment çökmesi ve yüksek U dalgası artık yok.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Sayfa 1 - Sayfa 2 - Sayfa 3