Eğer kalp ritmi düzenli ise: Kalp hızı = 1500 / iki R dalgası arasındaki küçük kare sayısı.

  Eğer kalp ritmi düzenli ise: Kalp hızı =
300 / iki R dalgası arasındaki büyük kare sayısı.

      Kolay saymak için kalın çizgi üzerine denk gelen bir QRS kompleksi seçilir ve

      daha sonra gelen QRS kompleksine varana kadar büyük kareler sırasıyla
300-150-100-75-60-43 şeklinde sayılır.

      İkinci QRS kompleksi hangi kalın çizgi üzerine denk gelirse kalp hızı bulunmuş olur.

      Eğer ikinci QRS kompleksi iki kalın çizgi arasına denk gelirse, kalp hızı bu iki kalın çizginin

      temsil ettiği aralıkta demektir.  Kalp ritmi düzensiz ise (atriyal fibrilasyon, değişken bloklu atriyal flutter, vs.) ancak ortalama kalp hızı ndan

      bahsedilebilir. Bu gibi durumlarda 6 saniyelik kayıt (30 büyük kare) içindeki QRS kompleksleri sayılır ve

      bu sayı 10 ile çarpılarak yaklaşık bir dakikadaki kalp hızı elde edilir.


  Atriyal fibrilasyon gibi düzensiz kalp ritmi olan hastalar monitöre bağlı iken monitörde gösterilen kalp

      hızının sürekli olarak değiştiği görülecektir. Bu durum monitörlerin iki R dalgası arasındaki mesafeyi

      ölçerek buradan kalp hızı tahmini yapmasına bağlıdır. Böyle bir hastada 90-150-112-86-126-146 gibi

      birbirlerinden çok farklı rakamların kalp hızı olarak peşisıra monitörde gösterilmesi

      atriyal fibrilasyon nedeniyle zaten beklenen bir durumdur.
Örnek 1.
Kalın çizginin üzerine gelen bir QRS kompleksi seçildikten sonra sağdaki ilk QRS kompleksine varana kadar
kalın çizgiler sayılır: 300-150
. Kalp hızı 150 /dakika.

Örnek 2.
Kalın çizginin üzerine gelen bir QRS kompleksi seçildikten sonra sağdaki ilk QRS kompleksini bulana kadar
kalın çizgiler sayılır: 300-150-100
. İlk QRS kompleksi üçüncü kalın çizginin üzerine denk geliyor: Kalp hızı 100 /dakika.

Örnek 3.
Kalın çizginin üzerine gelen bir QRS kompleksi seçildikten sonra sağdaki ilk QRS kompleksini bulana kadar
kalın çizgiler sayılır: 300-150-100-75
. İlk QRS kompleksi 3. ile 4. kalın çizgilerin arasına denk geliyor:
Kalp hızı
75-100/dakika arasında .

Örnek 4.
Kalın çizginin üzerine gelen bir QRS kompleksi seçildikten sonra sağdaki ilk QRS kompleksini bulana kadar
kalın çizgiler sayılır: 300-150-100-75-60-50-43
. İlk QRS kompleksi 6. ile 7. kalın çizgilerin arasına denk geliyor:
Kalp hızı
43-50/dakika arasında .