Tanı kriterleri

  Ventrikülden çıkan erken uyarıya VPS denir.

  Uyarı ventrikülden çıktığı için önünde P dalgası olmaz.

  Uyarı ventriküldeki ektopik bir odaktan çıktığı için, ventrikülün diğer kısımlarının uyarılması

      Purkinje lifleri üzerinden değil de komşu kardiyak miyositlerin birbirlerini uyarmasıyla olur.

      Hızlı Purkinje lifleri kullanılamadığı için ventrikülün uyarılması gecikir ve QRS
geniş olur (>120ms).Klinik önemi

  Yapısal kalp hastalığı olmayan bir kişide sadece VPS görülmesi hayatı tehdit eden durum yaratmaz.

  En sık görülen aritmi türüdür, ancak hiç bir hastalık için spesifik değildir.

 
Her geniş QRS VPS anlamına gelmez:

      Ventriküler pil uyarısı geniş QRS yapar.

      Atriyumlardan gelen uyarının aberasyon ile ventriküllere iletilmesi de (aberan iletim) geniş QRS yapar.

  Bazı artefaktlar VPS izlenimi verebilir.VPS tipleri ve örnek EKG'ler için aşağıdaki linklere tıklayınız:

            End-diyastolik VPS

            İnterpole VPS

            İnterpole ventriküler couplet

            R-on-T

            Rule of Bigeminy

            VPS benzeri artefaktlar