Tanı kriterleri

  Atriyumlar ve ventriküller birbirlerinden bağımsız çalışırlar. Bu sebeple:

            - P'ler kendi aralarında düzenli, QRS'ler kendi aralarında düzenlidir.

            - Her P'yi bir QRS izlemez.

            - Bazı QRS'lerden hemen önce tesadüfen P dalgası bulunabilirse de AV disosiasyon olduğu için

              P dalgaları QRS'lerin içine girip çıkar.

            - Bazı P dalgaları, QRS'lerin içine girerken QRS'i deforme ederek sanki delta dalgası varmış

              izlenimi yaratırsa, ilk bakışta aralıklı WPW sendromu sanılabilir.

  Kaçış ritmi olarak
Nodal ritm devreye girdiyse kalp hızı 40-60 arasında olup QRS'ler dardır.

  Kaçış ritmi olarak
İdioventriküler ritm devreye girdiyse kalp hızı 20-40 arasında olup QRS'ler geniştir.

  Atriyal fibrilasyonu olan bir hastada R-R aralıklarının eşitlenmesi AV tam blok geliştiğini düşündürür.

 
Digoksin almakta olan atriyal fibrilasyon hastasında R-R aralıklarının eşitlenmesi

      Digoksin zehirlenmesine bağlı olarak
AV tam blok geliştiğini düşündürür.

  Üçüncü derece AV blok
çok nadir olarak konjenital de olabilir.Referanslar (tam yazı ve örnek EKG'lere linkler)

  Circulation 1995;92(3):442-449.

  Br Med J (Clin Res Ed) 1983;286(6380):1769-1770.

  Circulation 1995;92(3):283-285.

  Br Heart J 1989;62(4):320-324.

  G Ital Cardiol 1993;23(1):39-53.

  Br Heart J 1990;64(5):338-339.

  Clin Cardiol 1984;7(6):356-362.

  Am J Cardiol 1991;67(4):225-230.

  J Postgrad Med 1991;37(1):58B, 59-61.

  J Clin Invest 1989;84(2):627-634.

  Br Heart J 1988;60(6):512-515.

EKG 1. Sistemik sklerozis (Skleroderma) tanısı ile izlenmekte olan 68 yaşındaki bir kadında yeni gelişen AV tam blok.
Multidedektör BT koroner anjiyografide normal koronerler tespit edildi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

Yukarıdaki EKG, Anadolu Kardiyoloji Dergisi ve AVES Yayıncılık'tan izin alınarak kullanılmıştır.

Uğur Canpolat ve ark. nın ilgili yazısına ulaşmak için buraya tıklayınız.

EKG 2. Üçüncü derece (Tam) AV blok.
P dalgaları QRS komplekslerinin içine girip çıkıyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. En alttaki ritm trasesinde önce AV tam blok (
P dalgaları ), daha sonra ise 2:1 AV blok izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Yukarıdaki EKG'nin sol tarafında 3. derece AV blok görülüyor.
P dalgaları ile QRS kompleksleri arasında bir ilişki yok.
Bazı P dalgaları QRS kompleksini deforme ederek sanki delta dalgası varmış
izlenimi veriyor.
İntermitan WPW sendromu ile karıştırılmamalı.
Yukarıdaki EKG'nin sağ tarafında ise Wenkebach tipi AV blok görülüyor.
PR mesafesi gittikçe uzuyor, 3. ve 6.
P dalgaları düşüyor (iletilemiyor).

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Yukarıdaki EKG, hastaneye geç başvuran ve inferiyor miyokard infarktüsü geçirmekte olan 58 yaşındaki bir erkeğe ait.
İnferiyorda Q dalgaları , ST yüksekliği ve T negatifliği izleniyor.
Ayrıca
P dalgalarının QRS kompleksleri ile ilişkisi yok : AV tam blok .

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6. Grayanotoxin içeren "deli bal" tüketimine bağlı olarak 55 yaşındaki bir kadın hastada gelişen kalıcı AV tam blok (A) ve
kalıcı kalp pili implantasyonundan sonra kaydedilen EKG'si (B). Koroner anjiyografide normal koronerler tespit edildi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

Yukarıdaki EKG, Anadolu Kardiyoloji Dergisi ve AVES Yayıncılık'tan izin alınarak kullanılmıştır.

Uğur Canpolat ve ark. nın ilgili yazısına ulaşmak için buraya tıklayınız.

EKG 7. Akut miyokard infarktüsü geçirmekte olan hastada AV tam blok izleniyor.

P dalgaları
ile QRS kompleksleri arasında bir ilişki yok.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 8. Yukarıdaki EKG'de AV tam blok izleniyor. P dalgaları ile QRS arasında ilişki yok.
Bu nedenle P dalgaları tesadüfi zamanlarda QRS komplekslerinin içine girip çıkıyor.

Yukarıdaki EKG, Pediatrik Kardiyolog Prof. Dr. Birgül Varan tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Sayfa 1 - Sayfa 2