Sebepleri

  Sağ dal bloğu (en sık).

  Sağ ventrikül hipertrofisi.

  Posteriyor miyokard infarktüsü.

  Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromu.

  Dekstrokardi.

  Hipertrofik kardiyomiyopati.

  Göğüs elektrodlarının yanlış yerleştirilmesi.

  Normal kişiler.
Referans

  Am J Emergency Medicine 2001;19:504-513.

EKG 1. Yukarıdaki özet EKG, iki yıl önce dominant Circumflex (Cx) koroner arterden posteriyor miyokard infarktüsü
geçirmiş olan 51 yaşındaki bir erkeğe aittir. V1 ve V2'de beklenenden daha yüksek (ve daha geniş) R dalgası görülüyor.

EKG 2a. Yukarıdaki EKG, hafif mitral darlığı olan ve çarpıntı atakları tanımlayan 46 yaşındaki bir erkeğe aittir.
İlk bakışta inferiyordaki q dalgaları ve V1'deki yüksek R dalgası nedeniyle eski inferoposteriyor miyokard infarktüsü izlenimi
veriyor. WPW sendromunda delta dalgaları q dalgası gibi görülebilir.
Ayrıca
V3'de çok belirgin delta dalgası, aVL ve V4'de silik delta dalgaları da izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 2b. Aynı hastanın taşikardi atağı sırasında kaydedilen EKG'si yukarıda izleniyor.
Bu taşikardi atağı sırasında atriyumdan ventriküle iletim için AV düğümü kullanılıyor: orthodromic AVRT (AV reciprocating T).
Bu nedenle taşikardi sırasında delta dalgası görülmüyor.
Bu nedenle taşikardi sırasında V1'de yüksek R dalgası da görülmüyor.
Bu nedenle yukarıdaki EKG, ablasyon sonrasında kaydedilen aşağıdaki EKG'ye (EKG 2c) çok benziyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 2c. Aynı hastaya yapılan elektrofizyolojik çalışmada sol posterolateral aksesuar yol tespit edildi.
Yukarıdaki EKG, aksesuar yolun ablasyonundan sonra kaydedildi.
İnferiyor derivasyonlardaki q dalgası ve dolayısıyla da eski inferoposteriyor miyokard infarktüsü izlenimi ablasyondan sonra
kaybolmuş. V3, V4 ve aVL'deki delta dalgaları da artık görülmüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 3a. Yukarıdaki EKG, birkaç yıl önce akut (
şimdi ESKİ) posteriyor miyokard infarktüsü
geçirmiş olan 49 yaşındaki bir erkeğe aittir.
İnfarktüs sebebi Circumflex (Cx) koroner arterin tıkanması idi. Hastanın RCA'sı normal idi.
EKG ile aynı gün yapılan EKOkardiyografide sol ventrikül posteriyor duvar diskinezisi tespit edildi.
Bu EKG'de V1'den V3'e yüksek R dalgası görülüyor. Kliniği uyan hastada eski posteriyor miyokard infarktüsü akla gelmelidir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 3b. Yukarıdaki EKG de aynı hastaya aittir.
Bu defa sol ventrikül posteriyor duvarını doğrudan görebilmek amacıyla V7, V8 ve V9 elektrodları da kaydedilmiştir.
V7'den V9'a kadar q dalgaları var ancak ST yüksekliği yok (eski posteriyor duvar miyokard infarktüsü).

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız