Sağ ventrikül hipertrofisi tanısında EKG kriterleri

  Sağ aks sapması >+90 derece.

  Sağ atriyal anormallik

  C1'deki R >0.7mV (>7mm).

  C1'de QR

  C5 veya C6'da R/S oranı <1

  C1'de R/S oranı >1 ve R >0.5mV (>5mm).

  C5 veya C6'da S >0.7mV (>7mm).

  S1S2S3 paterni.

  S1Q3 paterni.

  C5 veya C6'da R >0.4mV ve C1'de S >0.2mV
Referans

  Am J Cardiol 1984;53:1140.

EKG 1. Yukarıdaki EKG 1 ay önce atriyal septal defekt nedeniyle başarılı bir ameliyat geçiren 2 yaşındaki bir çocuğa ait. Sağ
ventrikül hipertrofisinin tanısı için ileri sürülmüş EKG kriterlerinden bazıları görülebiliyor: Sağ aks sapması,
S1S2S3 paterni ,
C1'de QR
, C5 veya C6'da S >0.7mV (>7mm) , C1'de R> 0.7mV (>7mm) .

Bu EKG, Pediatrik Kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Yukarıdaki EKG, pulmoner stenoz tanısı almış 5 aylık bir çocuğa ait. Pulmoner kapakta maksimum sistolik gradient
54 mmHg. EKG'de sağ ventrikül hipertrofisi ve sağ aks sapması izleniyor.

Bu EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Yukarıdaki EKG, ileri derecede pulmoner darlığı olan 6 yaşındaki bir kız çocuğuna aittir. Pulmoner kapakta ölçülen
maksimum sistolik gradient 120 mmHg. Bu hastada ayrıca ASD yoluyla sağdan sola shunt akımı da var.
EKG'de sağ ventrikül hipertrofisi örneği var.

Bu EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Yukarıdaki EKG, pulmoner darlık için cutting balon yapılmış olan 6 aylık bir çocuğa ait.
Ayrıca inferiyor tip Total Anomalöz Pulmoner Venöz Dönüş de mevcut.
EKOkardiyografide sağ kalp boşlukları geniş.
EKG'de sağ vetrikül hipertrofisi ve sağ atriyal anormallik örneği var.

Bu EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Yukarıdaki EKG, daha önce TGA için opere edilmiş olan 7 yaşındaki bir çocuğa ait olup operasyondan sonra peak
sistolik gradientin 170 mmHg olduğu neopulmoner darlık gelişmiştir. EKOkardiyografide sağ kalp boşlukları geniş olarak izlendi.
EKG'de sağ vetrikül hipertrofisi izleniyor.

Bu EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6. Yukarıdaki EKG, ciddi konjenital pulmoner darlığı olan 20 yaşındaki bir erkeğe ait. İleri derecede sağ ventrikül hipertrofisi
ve sağ atriyal dilatasyon tespit edilen bu hastada ekokardiyografi ile pulmoner kapaktaki maksimum sistolik gradient 178 mmHg
olarak ölçüldü. EKG'de sağ aks sapması ve
sağ atriyal anormalliği işaret eden II'de yüksek P dalgaları izleniyor.
Göğüs derivasyonları 5 mm/mV kalibrasyonunda kaydedilmiş.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

Yukarıdaki EKG, Anadolu Kardiyoloji Dergisi ve AVES Yayıncılık'tan izin alınarak kullanılmıştır.

Dr. Cengiz Öztürk ve ark. nın ilgili yazısına ulaşmak için buraya tıklayınız.

EKG 7. Yukarıdaki EKG konjenital pulmoner darlığı olan 18 yaşındaki bir kıza aittir. Pulmoner kapak seviyesinde ölçülen
maksimum sistolik gradient 90mmHg, ortalama sistolik gradient 60 mmHg idi.
EKG'de sağ ventrikül hipertrofisi ve sağ aks sapması izleniyor. EKOkardiyografide sağ ventrikül ve sağ atriyum dilate idi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 8. Yukarıdaki EKG, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, hipertansiyon ve koroner arter hastalığı tanıları ile izlenmekte olan
74 yaşındaki bir erkeğe aittir. EKG sağ ventrikül hipertrofisi ile uyumlu. EKOkardiyografide sağ ventrikül ve sağ atriyum dilate
iken sol ventrikül çapları ve duvar hareketleri normal olarak izlenmiştir. P aksı 74 derece, QRS aksı 114 derecedir.