EKG, kalbin elektriksel aktivasyonunun yazdırılmasıdır.

  Normalde
hücreiçi potansiyeli negatif, hücre dışı potansiyeli pozitif olur.

      Elektriksel uyarı geldiğinde hücreiçi potansiyeli pozitif olur.

  Elektriksel aktivasyon ile kastedilen kalp kası (miyokard) ve Purkinje hücreleridir.

  Kaydedilen elektriki aktivite hücrelerin toplam kütlesi ile doğru orantılıdır.

  Purkinje lifleri kütle olarak miyokard hücrelerine göre çok daha az olduğu için

      EKG'de esas olarak kaydedilen aynı kalp boşluğundaki miyokard hücrelerinin elektriki

      aktivasyonudur.

  Normal bir yetişkin kalbinde sol ventrikül kütlesi sağ ventriküle göre daha fazladır.

      Bu nedenle QRS ve T dalgaları daha çok sol ventrikül depolarizasyonu ve

      repolarizasyonunu gösterir.
EKG'de neden birden fazla elektrod kullanılır?

  Kalbin elektriki aktivasyonu üç boyutlu olarak gerçekleşmektedir.

  Farklı noktalara yerleştirilen elektrodlar kalbi farklı açılardan gördükleri için

      bir elektrodda farkedilemeyen elektriki aktivasyonun diğer elektrodda tespit edilebilmesi sağlanır.
Ekstremite elektrodlarında renk kodlaması

  Ekstremite elektrodlarının bağlaması sırasında doğru elektrodları çabuk seçmek için

      renk kodlaması kullanılır.

  A.B.D. ve Avrupa'da farklı renk kodları kullanılmaktadır.

  Avrupa’da
sağ kol kırmızı, sol kol sarı, sağ ayak siyah , sol ayak yeşil renk ile gösterilir.

  A.B.D.’de
sağ kol beyaz, sol kol siyah, sağ ayak yeşil, sol ayak kırmızı renk ile gösterilir.Göğüs elektrodları aşağıdaki şekilde yerleştirilir:

  V1: 4. interkostal aralıkta, sternumun sağ kenarına.

  V2:
4. interkostal aralıkta, sternumun sol kenarına.

  V3: V2 ile V4 arasına.

  V4: Midklaviküler hatta 5. interkostal aralığa.

  V5: Anteriyor aksiller hatta 5. interkostal aralığa.

  V6: Midaksiller hatta 5. interkostal aralığa.
Göğüs elektrodlarının yerleştirilmesinde sık yapılan hatalar:

  V1 ile V2'yi 2. interkostal aralığa yerleştirmek.

  V3'ü sternumun sağ tarafına yerleştirmek: R dalgası amplitüdünün V1'den V2'ye doğru artarken

      V3'te azaldığı fakat V4'te tekrar arttığı gözlenir.

  EKG takibi yapılmakta olan hastalarda, göğüs elektrodlarının farklı interkostal aralıklara

      yerleştirilmesi EKG'de yeni ST segment çökmesi veya yükselmesi gelişmiş izlenimi yaratabilir:Elektriksel aktivitenin kayıt prensibi:

  EKG kaydı yaparken elektriksel aktivite elektroda

yaklaşıyorsa pozitif

uzaklaşıyorsa negatif

90 derece (dik) açı yapıyorsa izoelektrik

                  olarak yazdırılır.EKG'de kağıdın kayma hızı:

  Normal EKG'de kağıdın kayma hızı 25 mm/saniyedir.

  Kayıt hızı
25mm/sn olduğunda

                  1 küçük kare
40 msn (0.04 sn);

                  1 büyük kare 200 msn (0.2 sn),

                  5 büyük kare 1 sn'ye             denk gelir.

 
Uzun ritm kaydı alınacaksa 5-10 mm/saniye hızında kayıt alınır.

      Bu şekilde bir sayfaya daha uzun süreli ritm kaydı yazdırılabilir ve seyrek gelen aritmiler

      gözlenebilir.

  Taşikardi varsa
detayları daha iyi görmek için 50 mm/saniye hızında kayıt alınır.

      Bu kayıt hızı özellikle bebeklerde ve çocuklarda faydalı olabilir.
Referanslar

  Am J Emerg Med 2018;36(5):865-870.

  Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2017 Feb;10(2).

  J Electrocardiol 2014 Jan-Feb;47(1):1-6.

Resim 1. Standart EKG'de kağıdın kayma hızı 25 mm/sn'dir.


Resim 2a. Standart 12 derivasyonlu EKG kaydı alınırken göğüs derivasyonlarının DOĞRU yerleşimi yukarıda görülüyor.
İnterkostal aralıklar palpe edilerek belirlenir.
V1 elektrodu 4. interkostal aralıkta sternumun sağına yerleştirilir.
Midklaviküler hat yukarıdaki resimde mavi dikey çizgi ile gösterilmiştir.
Resim 2b. Standart 12 derivasyonlu EKG kaydı alınırken göğüs derivasyonlarının HATALI yerleşimi yukarıda görülüyor.
V1 ile V2 elektrodlarının 2. interkostal aralığa yerleştirilmesi çok sık yapılan bir hatadır.
Resim 2c. Standart 12 derivasyonlu EKG kaydı alınırken göğüs derivasyonlarının HATALI yerleşimi yukarıda görülüyor.
V1 ile V2 elektrodlarının 2. interkostal aralığa, özellikle de laterale kaydırılmış olarak yerleştirilmesi
sık yapılan bir hatadır.
Resim 2d. Standart 12 derivasyonlu EKG kaydı alınırken göğüs derivasyonlarının HATALI yerleşimi yukarıda görülüyor.
V1-V4 arası elektrodlar "Z çizecek şekilde" yerleştirilmiş.
Eğer V1'deki R dalgası V2'de daha büyük, V3'de küçük, V4'te tekrar büyük gösteriliyorsa
bu şekilde hatalı elektrod yerleşiminden şüphelenilir.


EKG 1a. Akut anterior miyokard infarktüsü geçirmekte iken infarktüsün 6. saatinde hastaneye başvuran hastada ilk çekilen
EKG'de C1 ve C2 elektrodları 2. interkostal aralığa yerleştirilmiş.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1b. Aynı hastada hemen çekilen ikinci EKG'de C1 ve C2 elektrodları 4. interkostal aralığa yerleştirilerek doğru EKG kaydı
alındı. Elektrodlar ventriküle daha da fazla yaklaştığı için EKG 1a'ya göre C1 ve C2'deki S dalgası amplitüdleri artmış, ST
segmenti ise daha da yükselmiş. Akut koroner sendrom nedeni ile hastanede yatmakta iken seri EKG'leri çekilen hastalarda
elektrodların doğru yerleştirilmesi yeni gelişen ST segment yükselmeleri veya çökmelerinin fark edilmesi açısından çok
önemlidir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2a. Yukarıdaki EKG, 43 yaşında asemptomatik bir kadına aittir. Ventriküler couplet ve tripletler izleniyor.
Ancak bu sadece 10 saniyelik bir kayıt olup ventriküler atımların sıklığı hakkında pek fikir veremiyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 2b. Aynı hastada yine 10 mm/mV kalibrasyonunda ancak 5 mm/saniye hızında, yavaş fakat uzun 6 derivasyonlu ritm kaydı
alındı. Bu şekilde yaklaşık 1 dakikalık bir ritmi tek sayfaya sığdırmak ve EKG 2a'da görülen aritmilerin sıklığı
hakkında fikir sahibi olmak mümkün.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 3. Yukarıdaki ritm kaydı, normal hız ve kalibrasyonda (10 mm/mV, 25 mm/sec) tek kanaldan yapılmış olup
bir dakikalık ritmi gösteriyor. Bazı EKG cihaz üreticileri bu şekilde kayıt çıktısı alma seçeneği sunarlar.
Ekstrasistol sıklığı hakkında fikir edinebilmek için bu şekilde kayıt almayı seçebilirsiniz.
Bu yöntemde trasenin kalitesinden fedakarlık etmeden 60 saniyelik ritmi tek sayfada gösterebilirsiniz.
Bu yöntem kağıt sarfiyatını da azaltacaktır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Sayfa 1 - Sayfa 2