Tanı kriterleri

  Üç veya daha fazla P dalgasından sadece birisi ventriküle iletilebilmektedir.

 
Birçok P dalgasını bir QRS kompleksi izlemez.

EKG 1a. Hastanın ilk geldiği gündeki ritmi: atriyal taşikardi, AV tam blok ve nodal ritm (dar QRS ritmi).
P dalgaları kendi
aralarında düzenli ve taşikardik
. P dalgaları ile QRS'ler arasında ilişki yok . Dar QRS kompleksleri nodal ritmi gösteriyor .


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 1b. Aynı hastanın bir gün sonraki EKG'si yukarıda görülüyor: 2:1 AV blok. Her
2 P dalgasından sadece 1 tanesi ventriküle
iletilerek QRS'i oluşturabiliyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 1c. Aynı hastanın bir sonraki güne ait olan ritm trasesi: 3:1 AV blok (yüksek dereceli AV blok ). Her 3
P dalgası ndan
sadece biri ventriküle iletiliyor. İletilen P dalgalarına ait PR intervalleri sabit (200 ms).


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 1d. Aynı hastanın 4. gündeki ritmi: AV tam blok ve nodal ritm (dar QRS ritmi) var ancak atriyal taşikardi yok.

P dalgaları kendi aralarında düzenli fakat taşikardik değil
. P dalgaları ile QRS'ler arasında ilişki yok .


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. 5:1 AV blok (yüksek dereceli AV blok). Her 5
P dalgasından sadece 1 tanesi iletiliyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3a. Yukarıdaki ritm trasesi 77 yaşındaki bir kadının Holter kaydından alınmıştır. Hasta, başdönmesi nedeniyle başvurduğu
Nöroloji polikliniğinden Kardiyoloji'ye yönlendirilmiştir. Üç kanaldan yapılan bu Holter kaydında alttaki trase üstteki trasenin
devamıdır. Holter kaydında yüksek dereceli AV blok izleniyor. Üstteki kaydın sol başında
ventriküle normal iletilen P dalgası
izleniyor. Daha sonra
ektopik atriyal uyarı çıkıyor ancak bu uyarı ventriküle iletilemiyor . Bu atımdan sonra tekrar sinüs
düğümünden çıkan P dalgaları gelse de hiçbiri ventriküle iletilemediği için QRS kompleksi oluşturamıyor
ve 6.5 saniyelik pause
oluşuyor. Bu sürenin sonunda gelen
gelen P dalgaları tekrar ventriküle iletilmeye başlıyor .


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 3b. Aynı hastanın Holter kaydından başka bir örnek: Üstteki kaydın sol başında
ventriküle normal iletilen P dalgası var.
Daha sonra
ektopik atriyal uyarı çıkıyor ancak bu uyarı ventriküle iletilemiyor . Bu atımdan sonra tekrar sinüs düğümünden
çıkan P dalgaları gelse de hiçbiri ventriküle iletilemediği için QRS kompleksi oluşturamıyor
ve 6.2 saniyelik başka bir pause
daha oluşuyor. Bu sürenin sonunda
nodal atım (escape beat) geliyor . Bu sırada gelen P dalgası ST segmentin içine denk
geliyor ve ventriküle iletilemiyor.
Bundan sonra gelen P dalgaları tekrar ventriküle iletilmeye başlıyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 3c. Aynı hastanın Holter kaydından üçüncü örnek: Üstteki kaydın sol başında
ventriküle normal iletilen P dalgası izleniyor.
Daha sonra 8.3 saniyelik bir pause oluyor
ve sinüs düğümünden çıkan P dalgalarının hiçbiri bu süre içinde ventriküle iletilemiyor .
Bu sürenin sonunda
nodal escape atım ortaya çıkıyor . Ancak bunu izleyen 5 P dalgası da ventriküle iletilemiyor . Alttaki trasenin
sonundaki QRS kompleksi de başka bir
nodal escape atım . Bu QRS'ten hemen önce gelen P dalgası ile ilişkili değil. Aradaki
mesafe
üst trasenin başındaki gibi normal bir PR mesafesi değil.