Aritmojenik Sağ Ventrikül Displazisi'nde görülebilen EKG anormallikleri

  Sağ dal bloğu veya sağ dal bloğu paterni

 
Epsilon dalgası: bir tür geç potansiyel olup çok nadir görülür.

  Sağ prekordiyallerde (C1-C3) negatif T dalgası

  Ventriküler aritmiler (genellikle sol dal bloğu şeklinde)
Referanslar

  J Am Coll Cardiol 1995;25:655

  Am J Cardiol 1995,75:411

  J Electrocardiol 1988;21:239

EKG 1. Aritmojenik sağ ventrikül displazisi hastasında Epsilon dalgası. Standart EKG ile zaten nadir görülen epsilon dalgasını
tespit etmek zor olabilir. Bu EKG Fontaine modifikasyonu yapılarak 50mm/saniye hıza ve 20mm/mV kalibrasyonunda çekilmiş.

Bu EKG, Dr. Peter Kukla tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2a. ARVD'de Sol dal bloğu şeklinde VT atağı. 50mm/saniye hızında kayıt alınmış. Ekstremite derivasyonları.

Bu EKG, Dr. Peter Kukla tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 2b. ARVD'de Sol dal bloğu şeklinde VT atağı. 50mm/saniye hızında kayıt alınmış. Göğüs derivasyonları.

Bu EKG, Dr. Peter Kukla tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. ARVD'de
Epsilon dalgası .

Bu EKG, Dr. Peter Kukla tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Başka bir ARVD hastasının EKG'si yukarıda görülüyor.
Sağ dal bloğu ve düşük voltaj izleniyor ancak Epsilon dalgası yok.

Bu EKG, Dr. Kenji Yodogawa tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. ARVD hastasının EKG'si. Epsilon dalgası izlenmiyor. Sağ prekordiyallerde (V1-V3) negatif T dalgaları var.

Bu EKG, Dr. Frank Marcus tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6. Başka bir ARVD hastasına ait EKG. Epsilon dalgası yok. Sağ ve orta prekordiyallerde (V1-V4) negatif T dalgaları var.

Bu EKG, Dr. Frank Marcus tarafından websitemize bağışlanmıştır.

EKG 7. Başka bir ARVD hastasına ait olan yukarıdaki EKG'de siyah oklar Epsilon dalgasını gösteriyor.

Bu EKG, Dr. Alex Horby Christensen tarafından websitemize bağışlanmıştır.

EKG 8. Yukarıdaki EKG ARVD tanısı almış 17 yaşındaki bir kıza aittir.
C1 ve C2'de dev Epsilon dalgaları izleniyor .
Daha düşük amplitüddeki Epsilon dalgaları
ekstremite derivasyonlarında da görülüyor.
Sol baştaki geniş QRS kompleksi
end-diyastolik VPS'dir.

Yukarıdaki EKG, Pediatrik Kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 9a. ARVD'de
Epsilon dalgası.
Yukarıdaki EKG, 63 yaşındaki bir kadına aittir.
EKOkardiyografide sol ventrikül çapları ve sistolik fonksiyonu normal olup sağ ventrikül dilatedir.
Sağ ventrikül duvarı ince olup sağ ventrikül ileri hipokinetiktir.
Bu EKG
10 mm/mV kalibrasyon ayarında kaydedilmiştir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 9b. ARVD'de
Epsilon dalgası.
Yukarıdaki EKG de, EKG 9a ile aynı hastaya aittir.
Epsilon dalgasını net görebilmek için bu EKG
20 mm/mV kalibrasyon ayarında kaydedilmiştir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız