Tanım

  Görünürde bir sebebi olmayan (koroner arterleri normal olan),

      bir veya iki ventrikülü tutan,

      sistolik disfonksiyon (ventrikülün kontraksiyon kaybı) ile seyreden bir hastalıktır.

  Dilate kardiyomiyopatinin
diyagnostik EKG bulgusu YOKTUR.

  Ancak dilate kardiyomiyopatide sıklıkla EKG anormallikleri görülür.
Dilate kardiyomiyopatide görülme sıklığı artmış olan EKG anormallikleri şunlardır

  Sol ventrikül hipertrofisi örneği: sol ventrikül duvar kalınlığı artmış olmasa bile dilatasyona bağlı olarak

      sol ventrikül kütlesinin artmış olmasına bağlıdır

  Sol dal bloğu (daha sık), intraventriküler iletim gecikmesi, sağ dal bloğu (daha nadir)

  Sol atriyal anormallik, biatriyal anormallik

      (diyastol sonu basıncının artması ve atriyumların dilatasyonuna bağlıdır

  Anormal Q dalgaları (yalancı infarktüs paterni): miyokarddaki fibrozise bağlıdır

  Göğüs derivasyonlarında R progresyon kaybı

  Spesifik olmayan ST segment depresyonu

  Yaygın T negatiflikleri

  Sinüs taşikardisi: kalp yetmezliğinin yaptığı sempatik aktivasyona bağlıdır.

  Supraventriküler aritmiler (atriyal fibrilasyon, vs)

  Ventriküler aritmiler

  Birinci derece atriyoventriküler (AV) blok

EKG 1. Koroner aterleri normal olan dilate kardiyomiyopati hastasında
biatriyal anormallik ve intraventriküler iletim gecikmesi
görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Başka bir dilate kardiyomiyopati hastasında
biatriyal anormallik , intraventriküler iletim gecikmesi ve VPS izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Koroner arterleri normal olan bir dilate kardiyomiyopati hastasında atriyal fibrilasyon, sol ventrikül hipertrofisi örneği
ve spesifik olmayan
ST segment çökmesi ve T negatifliği görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Koroner arterleri normal olan başka bir dilate kardiyomiyopati hastasında sol ventrikül hipertrofisi örneği ve spesifik
olmayan
ST segment çökmesi ve T negatifliği izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Koroner arterleri normal olan bir dilate kardiyomiyopati hastasında
intraventriküler iletim gecikmesi, sol aks sapması ve anterolateralde T negatifliği izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız