Tanı kriterleri

  Hem sağ atriyal anormallik hem de sol atriyal anormalliğe ait EKG bulguları gözlenir.

EKG 1. Hipertrofik kardiyomiyopati hastasında biatriyal dilatasyon:
C1'de P dalgasının terminal yarısı negatif ve II'de P dalga-
sının ilk yarısı yüksek
.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Dilate kardiyomiyopati nedeniyle tüm kalp boşluklarında dilatasyon olan bu hastada biatriyal anormallik görülüyor:

C1'de P dalgasının terminal yarısı negatif
ve II'de P dalgasının ilk yarısı yüksek .


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız