Tanı kriterleri

  Derivasyon II'de P dalgasında çift tepe ya da çentikli P dalgası görünümü vardır.

      Çentiğin sebebi sol atriyum aktivasyonunun gecikmesidir.

  P dalgasının süresi genellikle
> 120ms'dir (normalde P süresi <120ms).

  V1'de tamamen negatif P dalgasının görülmesi de genellikle sol atriyal anormalliği destekler.

  Atriyal prematüre atım varsa, V1'de negatif komponenti olan P dalgası görülmeyebilir.
Klinik önemi

  Sol atriyum büyümesi olanlarda, ileride atriyal fibrilasyon gelişme ihtimali daha yüksektir.İsimlendirme hakkında

  Eskiden P mitrale , sol atriyum büyümesi, sol atriyum hipertrofisi, atriyal yüklenme ifadeleri kullanılırdı.

      Ancak yukarıda tanımlanan EKG bulguları sadece atriyal kas hipertrofisinde değil, atriyal basınç artışında,

      ventrikül diyastolik disfonksiyonunda veya intraatriyal iletim gecikmesinde de görülebilmektedir.

      Bu sebeple, bugün artık
sol atriyal anormallik ifadesinin kullanılması önerilmektedir.Referans

  Circulation 2009,119:e251-e261.

EKG 1. Mitral darlığı (mitral kapak alanı 1.5cm2) olan hastada D2, D3 ve aVF'de görülen
çentikli P dalgası sol atriyal anormalliği
göstermektedir. Soldan üçüncü QRS kompleksi atriyal prematüre atıma bağlı olup kendisinden bir önceki
T dalgasını deforme
etmiştir.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Sol atriyum anormalliği olan başka bir hastada
D2'de çentikli P dalgası ile C1'de negatif P dalgası görülüyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Yukarıdaki EKG, hafif mitral darlığı ve hafif mitral yetmezliği olan 23 yaşındaki bir kadına aittir.
II'deki sivri P dalgaları
sağ atriyal anormallik
bulgusudur, Sağ prekordiyallerde P dalgasının ilk yarısı sağ atriyal depolarizasyonu ikinci yarısı
sol atriyum depolarizasyonunu
gösteriyor.
Mitral darlığına bağlı sol atriyal anormallik nedeniyle V2 ve V3'te P dalgaları çift tepeli görülüyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Yukarıdaki EKG, mitral darlığı olan 66 yaşındaki bir erkeğe aittir.
II ve V1'deki P dalgalarının konfigürasyonu sol atriyal anormalliği gösteriyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Yukarıdaki EKG, mitral darlığı ve demir eksikliği anemisi bulunan 38 yaşındaki bir kadına aittir.
V1'deki P dalgasının büyük negatif komponenti sol atriyal anormallik için tipiktir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6. Yukarıdaki EKG, ciddi mitral darlığı nedeniyle mitral kapak replasmanı yapılmış olan 52 yaşındaki bir erkeğe ait olup
ameliyattan 1 ay sonra kaydedilmiştir. Mitral darlığında sol atriyum büyümesi beklenir.
V1'deki P dalgasının büyük negatif komponentinin olması sol atriyal anormallik için tipiktir.
Ancak
atriyal prematüre atımlar varsa V1'deki P dalgalarında büyük negatif komponent görülmeyebilir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7a. Yukarıdaki EKG, kronik böbrek yetmezliği ve hipertansiyonu olan 68 yaşındaki bir erkeğe aittir.
EKOkardiyografide sol atriyum çapı 4.7 cm olup dilate idi.
Standart kalibrasyon ayarı (
10 mm/mV) ile kaydedilen bu EKG'de sol atriyal anormallik bulguları görünüyor:
Derivasyon II'de çentikli P dalgası, derivasyon V1'de ikinci yarısı belirgin negatif olan P dalgası var.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 7b. Yukarıdaki EKG de aynı hastaya ait olup EKG 7a'dan hemen önce kaydedilmiştir.
P dalga değişikliklerinin daha net görülebilmesi için
kalibrasyon ayarı 20 mm/mV olarak ayarlanmıştır.
EKG'de sol atriyal anormallik bulguları görünüyor:
Derivasyon II'de çentikli P dalgası, derivasyon V1'de ikinci yarısı belirgin negatif olan P dalgası var.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız