Tanı kriterleri

  QRS genişliği

           
yetişkinlerde 110 ms veya daha fazla

           
8-16 yaş arası çocuklarda 90 ms veya daha fazla

           
0-8 yaş arası çocuklarda 80 ms veya daha fazla dır.

  Sağ dal bloğu veya sol dal bloğu kriterleri yoktur.

  Prekordiyal (göğüs) derivasyonlarında sağ dal bloğu var iken

            ekstremite derivasyonlarında sol dal bloğu kriterleri varsa

            (ya da tam tersi söz konusuysa)

      yine intraventriküler iletim gecikmesi tanısı konur.
Klinik önemi

  Kalp-dışı cerrahiye giden 152,479 hastanın incelendiği retrospektif bir çalışmada görülmüştür ki

      diğer EKG anormallikleri ile kıyaslandığında, ameliyat öncesi EKG'lerinde intraventriküler iletim gecikmesi

      (sol dal bloğu dahil) olan hastalarda
ameliyat sonrası hastane-içi ölüm veya miyokard infarktüsü riski

      ARTMAZ
.Referanslar (özet ve tam-metin makalelere linkler)

  Am J Cardiol 2018;121(8):997-1003.

  Circulation 2009;119:e235-e240 .

EKG 1. İntraventriküler iletim gecikmesi. Ne sağ dal bloğu ne de sol dal bloğu kriterlerine uyuyor.
Tanım itibariyle sol dal bloğunda derivasyon I'de q dalgası olamaz.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Koroner arterleri normal olan bir dilate kardiyomiyopati hastasında
intraventriküler iletim gecikmesi, sol aks sapması ve anterolateralde T negatifliği izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Birinci derece AV blok (PR mesafesi uzun) ve intraventriküler iletim gecikmesi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. İleri derecede sol ventrikül sistolik disfonksiyonu olan orta yaşlı bir kadına ait olan yukarıdaki EKG'de
intraventriküler iletim gecikmesi ve PR mesafesinde hafif uzama (1. derece AV blok) var.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Başka bir hastada intraventriküler iletim gecikmesi görülüyor. Ritm atriyal fibrilasyon.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6. Unstabil angina pektoris tanısıyla koroner anjiyografi yapılan ve yaygın koroner arter hastalığı tespit edilen
77 yaşındaki bir erkeğe ait EKG yukarıda görülmektedir. İntraventriküler iletim gecikmesi izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız