Tanım

  İnferiyor derivasyonlarda, R dalgasının apeksine yakın çentik görülmesidir.Crochetage Bulgusu ve Atrial Septal Defekt (ASD)

  ASD hastalarının %73'ünde en az 1 inferiyor derivasyonda görülür.

  ASD hastalarının
%27'sinde tüm inferiyor derivasyonlarda görülür.

  ASD kapatıldıktan 2 hafta sonra, hastaların %50'sinde Crochetage bulgusu kaybolur.

  Crochetage bulgusu, ASD hastalarında sık görülen sağ dal bloğu paterninden bağımsızdır.

  Crochetage bulgusu ASD hastalarında shunt'ın şiddeti ile korelasyon gösterir.
Crochetage Bulgusu ve Ventriküler Septal Defekt (VSD)

  VSD hastalarının %35'inde az 1 inferiyor derivasyonda görülür.

  VSD hastalarının
%2'sinde tüm inferiyor derivasyonlarda görülür.Crochetage Bulgusu ve Pulmoner Stenoz

  Pulmoner darlık hastalarının %23'ünde az 1 inferiyor derivasyonda görülür.

  Pulmoner darlık hastalarının
%0.7'sinde tüm inferiyor derivasyonlarda görülür.Referans

  J Am Coll Cardiol 1996;27:877.

EKG 1a. Yukarıdaki EKG, ostium sekundum tipi geniş atriyal septal defekti olan 46 yaşındaki bir erkeğe aittir.
EKOkardiyografide soldan sağa shunt akımı ile dilate sağ ventrikül ve dilate sağ atriyum izlendi.
QRS kompleksi 94 milisaniye.
İnferiyorda çentikli R dalgası görülüyor: Crochetage işareti.
EKG 1b. Yukarıdaki özet EKG aynı hastaya ait olup büyük sekundum tipi ASD'nin cerrahi yolla
kapatılmasından 30 gün sonra kaydedilmiştir.
Artık sağ ventrikülde volüm yüklenmesi yok ve QRS genişliği de 84 milisaniyeye gerilemiş.
İnferiyor derivasyonlardaki QRS kompleks çentiklenmesi de eskisi kadar belirgin değil.

EKG 2. Yukarıdaki EKG konjenital pulmoner darlığı olan 18 yaşındaki bir kıza aittir. Pulmoner kapak seviyesinde ölçülen
maksimum sistolik gradient 90mmHg, ortalama sistolik gradient 60 mmHg idi.
EKG'de sağ ventrikül hipertrofisi ve sağ aks sapması izleniyor. EKOkardiyografide sağ ventrikül ve sağ atriyum dilate idi.
aVF'de Crochetage bulgusu izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Yukarıdaki EKG, 3.5 yaşındaki bir çocuğa ait olup hastada hem pulmoner darlık hem de 18 mm çapında nonrestriktif ASD
bulunuyor. Pulmoner kapakta peak sistolik gradient EKO ile 60mmHg, kalp kateterizasyonu ile 40mmHg saptandı. EKO'da sağ
kalp boşlukları geniş olan bu hastada pulmoner darlık nedeniyle sağ ventriküler basınç yüklenmesi ve geniş ASD nedeniyle de
sağ ventriküler volüm yüklenmesi bulunmaktadır. Kalp hızı 118/dakika olup yaşına göre normaldir.
Ayrıca sağ aks sapması mevcut. C1'deki yüksek R' dalgası sağ ventrikül hipertrofisini düşündürüyor.
Bu EKG'deki diğer bir anormallik de III ve aVF'de görülen Crochetage bulgusudur.

Bu EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız


EKG 4. Yukarıdaki EKG'de sağ dal bloğu paterni izleniyor.
Bu EKG, henüz opere edilmemiş 7 mm'lik ASD'si olan 6 aylık bir çocuğa ait.
Pulmoner kapakta gradient 15mmHg olarak ölçüldü.
Bu EKG'deki diğer bir anormallik de aVF'de görülen Crochetage bulgusudur.

Bu EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Yukarıdaki EKG, pulmoner darlık ve büyük bir sinus venosus tipi ASD'si olan 5 yaşındaki bir kız çocuğuna aittir.
III ve aVF'de Crochetage bulgusu görülüyor.

Bu EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6. Yukarıdaki EKG, 3 cm genişliğinde büyük sekundum ASD'si olan 16 yaşındaki bir kıza aittir.
EKOkardiyografide sağ ventrikül ve sağ atriyum dilate olup soldan sağa shunt akımı gözlendi.
aVF'de Crochetage bulgusu görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7. Yukarıdaki EKG, büyük sekundum ASD'si olan 8 aylık bir bebeğe aittir.
III ve aVF'de silik Crochetage bulgusu görülüyor.

Bu EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 8. Yukarıdaki EKG, sekundum ASD'si olan 6 yaşındaki bir kız çocuğuna aittir.
III ve aVF'de silik Crochetage bulgusu görülüyor.

Bu EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 9. Yukarıdaki EKG, sekundum ASD'si olan 14 yaşındaki bir kıza aittir.
III ve aVF'de silik Crochetage bulgusu görülüyor.

Bu EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 10. Yukarıdaki EKG, EKOkardiyografi incelemesi ve treadmil efor testi normal olan 47 yaşındaki bir erkeğe aittir.
aVF'de Crochetage bulgusu pozitif ama hastada ASD yok.
Crochetage bulgusu ASD'de sık görülebilirse de hiçbir hastalık için patognomonik değildir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız