Patofizyoloji

  Yüksek basınçlı sol ventrikülden düşük basınçlı sağ ventriküle şant vardır.

  Şant akımı
sol ventrikül - sağ ventrikül - pulmoner yatak - sol atriyum - sol ventrikül hattını izler.

  EKG değişiklikleri şanta bağlı olarak ortaya çıkan hemodinamik değişiklikleri yansıtır.

  Küçük VSD varsa şant küçük olacağı için EKG de normal olabilir.
VSD'de görülebilen EKG anormallikleri

  Sağ atriyal anormallik.

  Sol atriyal anormallik.

  Sağ ventrikül hipertrofisi.

  Sağ dal bloğu veya sağ dal bloğu paterni (nadir).

  Sol ventrikül hipertrofisi.

  Büyük VSD'lerde
S1S2S3 paterni bulunabilir.

 
Katz-Wachtel fenomeni (işareti):

      Ekstremite ve orta-prekordiyallerde büyük bifazik (eşfazik) QRS komplekslerinin görülmesi.

      C2, C3 veya C4'teki R dalgası + S dalgası amplitüdlerinin toplamı
> 60 mm (6 mV) olmalıdır.

 
Katz-Wachtel fenomeni pulmoner hipertansiyon ve buna bağlı biventriküler hipertrofi gelişince görülür.Eisenmenger sendromu gelişmiş VSD'de EKG

  Sağ ventrikül hipertrofisi bulguları daha sık görülür. Sol ventrikül hipertrofisi bazen eşlik edebilir.

  Genellikle sinüs ritmi vardır.

  Sağ atriyal anormallik.
Çocukluğunda VSD'si kapatılmış olanlarda yetişkin dönemlerinde görülebilen EKG anormallikleri

  Sağ dal bloğu (sağ ventrikülotomi ile kapatılanlarda %50-90, sağ atriyal yaklaşım ile kapatılanlarda %40).

  AV tam blok (çok nadir).

  EKG'de
sol aks sapması ve/veya Holter'de ventriküler aritmiler saptananlarda

      ani ölüm riskinin artmış olduğu bildirilmiştir.
Referanslar

  Chou's Electrocardiography in Clinical Practice. Adult and Pediatric.

      5th ed. Philadelphia. WB Saunders. 2001.

  Am Heart J 1961;62:842.

  Am J Cardiol 1959;3:721.

  Am J Cardiol 1965;16:359.

  Am Heart J 1960;60:195.

  Am Heart J 1937;13:202.

  Acc Curr J Review 2003;12:97-100.

  Am J Cardiol 1972;28:679.

EKG 1. Onbir yaşındaki bu çocuk ASD, VSD ve aort koarktasyonu nedeniyle opere edilmiş.
Katz-Wachtel fenomeni (biventriküler hipertrofi) mevcut.

Yukarıdaki EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Kırkdokuz yaşındaki bu kadın hasta daha önce VSD ve pulmoner darlık için opere edilmiş.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Yirmi yaşındaki bu erkekte VSD, pulmoner darlık ve mitral darlık var. EKG'de sağ dal bloğuna ek olarak 1. derece AV
blok da izleniyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Yukarıdaki EKG 8 yaşındaki bir çocuğa ait. Hasta, 1 yaşında iken Büyük Arterlerin Transpozisyonu ve Ventriküler Septal
Defekt nedeniyle opere edilmiş. VSD operasyonlarından sonra sağ dal bloğu gelişme riski artar.

Bu EKG, Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Yukarıdaki EKG, kifoskolyozu ve kunduracı göğsü (pektus ekskavatum) olan 30 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Hastada 1.4 cm genişliğinde büyük bir subaortik VSD mevcut olup hasta daha önce VSD için ameliyat olmamış.
EKOkardiyografide belirgin shunt akımının görülmemesi, ventriküller arasındaki basıncın eşitlendiğini düşündürüyordu.
Yine ekokardiyografide sol ventrikülde sistolik fonksiyon bozukluğunun da başladığı tespit edildi.
Hastada çomak parmak mevcuttu.
Bu EKG'de sağ ventrikül hipertrofisini düşündüren bulgular arasında C5 ile C6'da R/S oranının <1 olması,
S1S2S3 paterni, sağ atriyal anormallik, C5'te S amplitüdünün >0.7mV olması sayılabilir.
Derivasyon II'de
P dalgasının amplitüdünün >2.5mm olması sağ atriyal anormalliğe işaret ediyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız