Terminoloji

  Q: QRS kompleksinin başındaki ilk negatif dalgadır. Her zaman bulunmayabilir.

  R: QRS kompleksindeki ilk pozitif dalgadır.

  S: QRS kompleksindeki ilk pozitif dalgadan (R) sonra gelen ilk negatif dalgaya denir.

  R': QRS kompleksinde, ilk pozitif dalgadan sonra gelen ikinci pozitif dalgadır.


  QRS kompleksi tanımlanırken, QRS kompleksini oluşturan dalgaların amplitüdü

            >0.3 mV (standart EKG'de
>3 mm) ise büyük harf ile,

            <0.3 mV (standart EKG'de
<3 mm) ise küçük harf ile                 yazılır.


QRS kompleksinin yazdırılmasına örnekler için buraya tıklayınız
QRS genişliği

  Normal bir yetişkin kalbinde sol ventrikül kütlesi sağ ventriküle göre daha fazladır.

      Bu nedenle QRS dalgası daha çok sol ventrikül depolarizasyonunu gösterir.

  QRS genişliğini ölçerken tüm derivasyonlar arasında en geniş olan QRS kompleksi kabul edilir.

  Kalp boyutu arttıkça QRS genişliği de artar.

  Göğüs derivasyonlarındaki QRS kompleksleri ekstremite derivasyonlarındakilerden daha geniştir.

  QRS genişliği ne zaman anormal kabul edilir:

                 
4 yaş altındaki çocuklarda 90 ms veya fazla ise,

                 
4-16 yaş arası çocuklarda 100 ms veya fazla ise,

                 
16 yaş üzerindekilerde 110 ms'den fazla ise.Geniş QRS yapan sebepler

  Sol ventrikül hipertrofisi

  Dal blokları

  Hiperkalemi

  Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromu

  Kalp pili ritmi
Normal varyant olarak Q dalgaları

  Çocuklarda inferiyorda ve sol lateralde q dalgaları (süresi <30 msn)

  Sadece D3'te (III) izole Q dalgası

  C1'de (V1) QS paterni

  aVL'de Q dalgası (kalbin vertikal pozisyonunda)Referans

  Circulation 2009;119;e235-e240.

EKG 1. Yukarıdaki EKG, görünürde sağlıklı olan 7 yaşındaki bir çocuğa aittir.
EKOKardiyografi kalp kapakları, boşluk boyutları ve sistolik fonksiyonu normal olarak izlendi.
Derivasyon II, III, aVF, V5 ile V6'da görülen dar q dalgaları normal varyanttır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Yukarıdaki özet EKG, görünürde sağlıklı olan 18 yaşındaki zayıf bir erkeğe aittir.
EKOKardiyografi kalp kapakları, boşluk boyutları ve sistolik fonksiyonu normal olarak izlendi.
Derivasyon II, III, aVF, V5 ile V6'da görülen dar q dalgaları normal varyanttır.