Konjenital pulmoner darlık sonradan edinilmiş pulmoner darlığa göre daha sık görülür.

  Hafif pulmoner darlıkta EKG bazen normal olabilir.




Pulmoner darlıkta görülebilen EKG anormallikleri

  Sağ aks sapması: bazen hafif pulmoner darlıkta görülebilen tek anormal EKG bulgusu olabilir.

      Ciddi pulmoner darlıkta belirgin sağ aks sapması beklenir.

  Orta derece pulmoner darlıkta
C1'deki R dalgası amplitüdü artar. C1'de rsR' paterni görülebilir.

      Ciddi pulmoner darlıkta C1'deki R dalgası amplitüdü
>20 mm (>2mV) olabilir.

 
Sağ atriyal anormallik: P dalga amplitüdünü çok fazla artıran birkaç hastalıktan biridir.

  Yetişkinlerde
sağ ventrikül hipertrofisi örneği.

  Ciddi pulmoner darlıkta
C1-C3'te Q dalgaları görülebilir.



Referans

  Chou's Electrocardiography in Clinical Practice. Adult and Pediatric.

      5th ed. Philadelphia. WB Saunders. 2001.





EKG 1. Yukarıdaki EKG, 6 yaşındaki bir çocuğa ait. Ciddi pulmoner darlık nedeniyle yenidoğan döneminde önce pulmoner
balon valvuoplasti daha sonra da valvulotomi uygulanmış. Son yapılan ekokardiyografisinde ciddi triküspid yetmezliği ve orta
derece pulmoner yetmezlik saptanmış.
Sağ atriyal anormallik o kadar belirgin ki II'deki P dalgasının amplitüdü (yüksekliği)
kendisini takip eden QRS'in amplitüdünden daha yüksek. Ciddi pulmoner darlıkta ayrıca
C1'deki R dalgasının amplitüdünün
de yüksek olması
beklenir.

Bu EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız





EKG 2. Yukarıdaki EKG, 3.5 yaşındaki bir çocuğa ait olup hastada hem pulmoner darlık hem de 18 mm çapında nonrestriktif ASD
bulunuyor. Pulmoner kapakta peak sistolik gradient EKO ile 60mmHg, kalp kateterizasyonu ile 40mmHg saptandı. EKO'da sağ
kalp boşlukları geniş olan bu hastada pulmoner darlık nedeniyle sağ ventriküler basınç yüklenmesi ve geniş ASD nedeniyle de
sağ ventriküler volüm yüklenmesi bulunmaktadır. Kalp hızı 118/dakika olup yaşına göre normaldir.
Ayrıca sağ aks sapması mevcut. C1'deki yüksek R' dalgası sağ ventrikül hipertrofisini düşündürüyor.
Bu EKG'deki diğer bir anormallik de III ve aVF'de görülen Crochetage bulgusudur.

Bu EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız





EKG 3. Yukarıdaki EKG, pulmoner stenoz tanısı almış 5 aylık bir çocuğa ait. Pulmoner kapakta maksimum sistolik gradient
54 mmHg. EKG'de sağ ventrikül hipertrofisi ve sağ aks sapması izleniyor.

Bu EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız





EKG 4. Yukarıdaki EKG, ileri derecede pulmoner darlığı olan 6 yaşındaki bir kız çocuğuna aittir. Pulmoner kapakta ölçülen
maksimum sistolik gradient 120 mmHg. Bu hastada ayrıca ASD yoluyla sağdan sola shunt akımı da var.
EKG'de sağ ventrikül hipertrofisi örneği var.

Bu EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız





EKG 5. Yukarıdaki EKG, pulmoner darlık için cutting balon yapılmış olan 6 aylık bir çocuğa ait.
Ayrıca inferiyor tip Total Anomalöz Pulmoner Venöz Dönüş de mevcut.
EKOkardiyografide sağ kalp boşlukları geniş.
EKG'de sağ vetrikül hipertrofisi ve sağ atriyal anormallik örneği var.

Bu EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız





EKG 6. Yukarıdaki EKG, daha önce TGA için opere edilmiş olan 7 yaşındaki bir çocuğa ait olup operasyondan sonra peak
sistolik gradientin 170 mmHg olduğu neopulmoner darlık gelişmiştir. EKOkardiyografide sağ kalp boşlukları geniş olarak izlendi.
EKG'de sağ vetrikül hipertrofisi izleniyor.

Bu EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız





EKG 7. Yukarıdaki EKG, ciddi konjenital pulmoner darlığı olan 20 yaşındaki bir erkeğe ait. İleri derecede sağ ventrikül hipertrofisi
ve sağ atriyal dilatasyon tespit edilen bu hastada ekokardiyografi ile pulmoner kapaktaki maksimum sistolik gradient 178 mmHg
olarak ölçüldü. EKG'de sağ aks sapması ve
sağ atriyal anormalliği işaret eden II'de yüksek P dalgaları izleniyor.
Göğüs derivasyonları 5 mm/mV kalibrasyonunda kaydedilmiş.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

Yukarıdaki EKG, Anadolu Kardiyoloji Dergisi ve AVES Yayıncılık'tan izin alınarak kullanılmıştır.

Dr. Cengiz Öztürk ve ark. nın ilgili yazısına ulaşmak için buraya tıklayınız.





EKG 8. Yukarıdaki EKG konjenital pulmoner darlığı olan 18 yaşındaki bir kıza aittir. Pulmoner kapak seviyesinde ölçülen
maksimum sistolik gradient 90mmHg, ortalama sistolik gradient 60 mmHg idi.
EKG'de sağ ventrikül hipertrofisi ve sağ aks sapması izleniyor. EKOkardiyografide sağ ventrikül ve sağ atriyum dilate idi.
aVF'de Crochetage bulgusu izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız





EKG 9. Yukarıdaki EKG, 5 yaşındaki bir kız çocuğuna ait. Ekokardiyografide pulmoner kapakta hafif darlık tespit edildi.
Hafif pulmoner darlık sağ ventrikülde yüklenme yapmaz.

Bu EKG, pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız