Fallot tetralojisinin bileşenleri

  Ventriküler septal defekt (VSD).

  Sağ ventrikül çıkış yolunda obstrüksiyon.

  Aortanın dekstropozisyonu.

  Sağ ventrikül hipertrofisi.
Fallot Tetralojisinde sık görülen EKG anormallikleri

  Sağ atriyal anormallik.

  Sağ ventrikül hipertrofisi örneği.

  Sağ aks sapması.

  Ameliyattan sonra
sağ dal bloğu çok sık görülür. Buna sol anteriyor fasiküler blok da eşlik edebilir.

  Ameliyattan sonra
atriyal aritmiler (atriyal flutter, fibrilasyon, vs) görülebilir.

  Ameliyattan sonra
ventriküler aritmiler görülebilir.

 
QRS genişliği > 180 msn olması ventriküler taşikardi ve ani ölüm açısından yüksek risk olduğunu gösterir.Referanslar

  Chou's Electrocardiography in Clinical Practice. Adult and Pediatric.

      5th ed. Philadelphia. WB Saunders. 2001.

  Am J Cardiol 1997;80:160.

  Circulation 1995;92:231.

  Circulation 1975;52:691.

EKG 1. Bir yıl önce ToF nedeniyle opere olan 7 yaşındaki çocuğa ait EKG görülüyor. Hasta şu anda dörtlü kalp yetmezliği
tedavisi alıyor.

Bu EKG, Pediatrik Kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Üç yıl önce ToF nedeniyle opere olmuş, 7 yaşındaki başka bir çocuğa ait EKG. Ekokardiyografide triküspid yetmezlik ve
ciddi pulmoner yetmezliği var.

Bu EKG, Pediatrik Kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Yukarıdaki EKG, ToF ve komplet atriyoventriküler kanal defekti (AVCD) nedeniyle 2 defa opere olmuş 22 aylık bir çocu-
ğa ait. İkinci ameliyat rezidüel VSD sebebiyle yapılmış. Son ekokardiyografisinde rezidüel VSD yok; mitral yetmezliği 2. - 3.
derece, triküspid yetmezliği 1. derece olarak saptanmış.

Bu EKG, Pediatrik Kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Yukarıdaki EKG, 2 yıl önce ToF için tam düzeltme ameliyatı yapılmış olan 3 yaşındaki bir erkek çocuğa aittir. Son yapılan
ekokardiyografisinde sağ atriyum ve sağ ventrikülde hafif dilatasyon, 3. derece pulmoner yetmezlik, 2. derece triküspid
yetmezlik saptanmıştır. Ayrıca
uzamış PR intervali , uzamış QT intervali ve sağ dal bloğu izlenmektedir.
Alttaki ritm trasesinde ise sinüs aritmisi görülüyor.

Bu EKG, Pediatrik Kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Yukarıdaki EKG, 4 aylık iken ToF nedeniyle opere edilmiş olan 4 yaşındaki bir erkek çocuğa aittir.
Uzamış PR intervali ve sağ dal bloğu izleniyor.

Bu EKG, Pediatrik Kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6. Yukarıdaki EKG, ToF tanısı almış 12 günlük bir yenidoğana aittir.
Pulmoner kapakta maksimum gradient 57mmHg olarak ölçüldü. Sinüs taşikardisi de mevcut olup kalp hızı 177/dakika.

Bu EKG, Pediatrik Kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7. Yukarıdaki EKG, ToF nedeni ile opere olmuş 11 yaşındaki bir çocuğa aittir.
Bu hastada orta derecede pulmoner darlık da bulunuyor.

Bu EKG, Pediatrik Kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 8. Yukarıdaki EKG, ToF tanısı almış 53 günlük bir bebeğe aittir.

Bu EKG, Pediatrik Kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 9. Yukarıdaki EKG, ToF için 1 yaşında iken opere edilmiş olan 11 yaşındaki bir çocuğa aittir.
Daha sonra ciddi pulmoner yetmezlik nedeniyle pulmoner kapak replasmanı da yapılmıştır.

Bu EKG, Pediatrik Kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 10. Yukarıdaki EKG, ToF tanısı almış 10 aylık bir bebeğe ait. Hasta henüz opere olmamış.

Bu EKG, Pediatrik Kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız