İyi eğitimli sporcularda sık görülebilen EKG anormallikleri
(spor yapmaya engel olmadığı kabul edilen EKG anormallikleri)


  Sinüs bradikardisi. Egzersiz sırasında kalp hızının atletlerde de normal olarak artması beklenir.

      Bradikardi olmasına rağmen başdönmesi veya senkop genellikle olmaz.

      Kalp hızı
< 30 / dakika olmadıkça daha ileri araştırma gerekmez.

      Profesyonel spor antremanları bırakıldıktan sonra sinüs bradikardisi kaybolabilir.

  Sinüs aritmisi. Uyanıkken 3 saniyeden daha uzun pause olmadıkça daha ileri araştırma gerekmez.

  Erken repolarizasyon atletlerde %50 sıklıkta görülür.

  Sol ventrikül hipertrofisi (voltaj yüksekliği).

  Birinci derece AV blok atletlerde %35 sıklıkta görülür. Genellikle egzersiz sırasında kaybolur.

  Wenkebach AV blok atletlerde %10 sıklıkta görülür. Genellikle egzersiz sırasında kaybolur.

  Sağ dal bloğu paterni (atletlerde %35 sıklıkta görülür). Profesyonel spor bırakıldıktan sonra kaybolabilir.

  İyi eğitimli sporcularda
persistan juvenil T paterni (V1-V3'te T negatifliği) genellikle normal kabul edilir.

      Ancak lateral veya inferiyor derivasyonlarda T negatifliği görülmesi veya herhangi bir derivasyonda

      derin T negatifliğinin görülmesi genellikle normal değildir.

  İyi eğitimli sporcularda
persistan juvenil T paterni (V1-V3'te T negatifliği) genellikle normal kabul edilir.

     
Egzersiz sırasında bu T negatifliklerinin pozitifleşmesi beklenir.Spor ile ilgili olmayan ve sporcularda tespit edildiklerinde
kalp hastalığının araştırılmasını gerektiren EKG anormallikleri


  Juvenil T paterni dışındaki T negatiflikleri:

      Lateral veya inferiyor derivasyonlarda T negatifliği görülmesi veya

      Herhangi bir derivasyonda derin T negatifliğinin görülmesi genellikle anormaldir.

  ST segment çökmesi.

  Sol atriyal anormallik.

  Patolojik Q dalgası.

  Sol aks sapması / sol anteriyor hemiblok.

  Sağ aks sapması / sol posteriyor hemiblok.

  Sol dal bloğu veya sağ dal bloğu.

  Sağ ventrikül hipertrofisi örneği.

  Preeksitasyon örneği.

  Uzun QT intervali.

  Kısa QT intervali.

  Brugada paterni.
Referanslar

  Eur Heart J 2009;30:1728-1735.

  Eur Heart J 2010;31,243-259.