Tanı kriterleri

  PR mesafesi sabit değildir.

  Başlangıçta
PR mesafesi normal iken gittikçe uzamaya başlar

      ve birkaç atım sonra P'lerden birisi ventriküle iletilemez ve QRS oluşturamaz.

  Daha sonra tekrar başa dönülür, PR mesafesi gittikçe uzar ve benzer döngü devam eder.

 
Bazı P dalgalarını bir QRS kompleksi izlemez.

  Blok atriyoventriküler düğüm düzeyindedir.

  Sağlıklı bireylerde uyku sırasında Wenkebach fenomeni görülebilir.

  2:1 AV blok için buraya tıklayınız.

EKG 1.
PR mesafesi giderek uzuyor . Daha sonra bir P dalgası iletilemiyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Koroner arter hastasında 2:1 AV blok izleniyor. Oklar
bloke P dalgalarını gösteriyor.
Dar QRS kompleksleri Wenkebach tipi 2:1 AV bloğu düşündürüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. 24 saatlik Holter kaydında Wenkebach fenomeni görülüyor.
PR mesafesi gittikçe uzuyor ve soldan 5. P dalgası
iletilemiyor
. Daha sonra döngü tekrar başlıyor ve PR mesafesi gittikçe uzamaya başlıyor .

Bu EKG Uz. Dr. Gülay Çopur tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Başdönmesi tanımlayan 65 yaşındaki kadın hastada Mobitz Tip 1 (Wenkebach) AV blok izleniyor.

İletilmeyen bir P dalgası
ndan sonra döngü tekrar başlıyor ve PR mesafesi gittikçe artıyor .
Üçüncü P dalgası iletilemiyor
.

Bu EKG Uz. Dr. Nezire Güllü tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız