Aşağıdaki EKG bulgularının hipotiroid hastalarda görülebildiği bildirilmiştir

  Sinüs bradikardisi

  Düşük voltaj

  PR intervalinde uzama

  Dal bloğu

  T dalgasında düzleşme veya inversiyon

  Ventriküler prematüre atımlar (VPS)

  Sürekli veya süreksiz ventriküler taşkardi (VT) atakları

  QT interval uzaması

  QT interval dispersiyonunda artış

  Torsades de pointes (TdP)
Referanslar

  BMJ 2002;324:1320-1323.

  Am J Med Sci 2006;331:154-156.

EKG 1. TSH düzeyi 18 olan 53 yaşındaki hipotiroid bir kadının EKG'si yukarıda görülüyor. Yaygın
T düzleşmesi izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2a. Yukarıdaki EKG mitral darlığı olan 44 yaşındaki bir erkeğe aittir. Ritm atriyal fibrilasyon olup ventrikül cevabı yüksektir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 2b. Aynı hastada birkaç ay sonra çekilen EKG yukarıda görülüyor. Hastada hipotiroidizm gelişmiş ve
TSH düzeyi > 100 mIU/mL. Ritm düşük ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyon.
Hasta beta bloker veya kalsiyum kanal blokeri almıyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. TSH düzeyi 18 mIU/mL olan 53 yaşındaki hipotiroid bir kadının Holter kaydında ventriküler bigemine ritm izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4a. Yukarıdaki EKG, kardiyak semptom tanımlamayan ve bilinen kalp hastalığı olmayan 31 yaşındaki bir kadına aittir.
EKG'nin çekildiği gün hastaya hipotiroidizm tanısı da konmuştur (TSH düzeyi 43 mIU/mL). Yukarıdaki EKG'den sonra hastaya
kardiyolojiye gitmesi önerilmiştir. Tüm derivasyonlarda T dalgası düzleşmesi izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EkG 4b. Aynı kadında bir gün sonra çekilen EKG yukarıda görülüyor. Yaygın T düzleşmesi hala izleniyor.
Spesifik olmayan T dalgası değişiklikleri hipotiroidide sık görülür. Miyokard iskemisi için tipik EKG değişikliği yok.
Ayrıca kardiyak semptom olmaması, hastanın genç yaşı ve iki EKG arasında dinamik EKG değişkliklerinin olmaması da
bu hastada koroner arter hastalığı olmadığını destekliyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız