WPW sendromu intermitan (aralıklı) görülebilir:

  WPW sendromu örneği bazı hastalarda, farklı zamanlarda çekilen EKG'lerin sadece bazılarında görülür.

  Bazı hastalarda ise WPW sendromu örneği atımdan atıma da görülebilir,

      2-3 atımda bir preeksitasyon görülüp aradaki diğer atımlar normal olabilir.

  AV tam blok hastalarında bazı P dalgaları, QRS'lerin içine girerken QRS'i deforme ederek

      sanki
delta dalgası varmış izlenimi yaratırsa, ilk bakışta aralıklı WPW sendromu sanılabilir.

EKG 1. İntermitan (aralıklı gelen) WPW sendromu.
Bazı atımlarda preeksitasyon örneği olarak delta dalgası ve kısa PR intervali
izlenirken diğerlerinde delta dalgası ve kısa PR intervali görülmüyor.

Yukarıdaki EKG, Dr. Beatrice Brembilla tarafından websitemize bağışlanmıştır.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. 11 yaşındaki çocukta WPW sendromu örneği izleniyor. Farklı günlerde çekilen EKG'lerde preeksitasyon örneğinin
olmadığı gözlenmişti. Bu çocuğa elektrofizyolojik çalışma yapıldığında aksesuar yolun inferiyorda olduğu tespit edildi ve
radyofrekans ablasyon yapıldı. EKG'de ayrıca sinüs aritmisi de mevcut.

Yukarıdaki EKG, Dr. Christian Balmer tarafından websitemize bağışlanmıştır.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Başka bir hastada intermitan WPW izleniyor.
Sadece bazı atımlarda kısa PR intervali ve delta dalgası (preeksitasyon)
örneği mevcut.

Yukarıdaki EKG, Dr. Christopher Rausch tarafından websitemize bağışlanmıştır.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Yukarıdaki EKG'nin sol tarafında 3. derece AV blok görülüyor.
P dalgaları ile QRS kompleksleri arasında bir ilişki yok.
Bazı P dalgaları QRS kompleksini deforme ederek sanki delta dalgası varmış
izlenimi veriyor.
İntermitan WPW sendromu ile karıştırılmamalı.
Yukarıdaki EKG'nin sağ tarafında ise Wenkebach tipi AV blok görülüyor.
PR mesafesi gittikçe uzuyor, 3. ve 6.
P dalgaları düşüyor (iletilemiyor).

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız