Grayanotoksin
, Ericaceae familyasındaki Rhododendron türü bitkilerin nektarında bulunur.

  Deli bal zehirlenmesi Grayanotoksin içeren balın tüketilmesi ile ortaya çıkar.

  Grayanotoksin hücre membranındaki
sodyum kanallarına bağlanarak

            - sodyum kanal geçirgenliğini artırır

            - repolarizasyonu inhibe eder.
Deli bal zehirlenmesinde görülebilen EKG anormallikleri

  Sinüs bradikardisi

  AV bloklar

  Nodal ritm

  Yavaş ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyon, Atriyal flutter
Referanslar

  Anadolu Kardiyol Derg 2012;12:365-366.

  Hong Kong Med J 2013;19(4):354-356.

  Intern Med 2016;55(7):839-842.

  Anatol J Cardiol 2003;3(4):353-354.

  Anadolu Kardiyol Derg. 2012 Dec;12(8):698-9. doi: 10.5152/akd.2012.228.

  Tex Heart Inst J 2009;36:342-344.

  Clin Toxicol (Phila) 2011;49:438-439.

  Circ J 2008;72:1210-1211.

  J Emerg Med 2010;39:656-658.

EKG 1a. Deli bal tüketimi sonrasında 53 yaşındaki bir erkekte ortaya çıkan
yavaş ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyon.

Yukarıdaki EKG, Anadolu Kardiyoloji Dergisi ve AVES Yayıncılık'tan izin alınarak
kullanılmıştır.

Asım Kalkan ve ark. nın ilgili yazısına ulaşmak için buraya tıklayınız.
EKG 1b. Aynı hastada ertesi gün kaydedilen EKG'de normal sinüs ritmi izleniyor.

Yukarıdaki EKG, Anadolu Kardiyoloji Dergisi ve AVES Yayıncılık'tan izin alınarak
kullanılmıştır.

Asım Kalkan ve ark. nın ilgili yazısına ulaşmak için buraya tıklayınız.

EKG 2. Grayanotoxin içeren "deli bal" tüketimine bağlı olarak 55 yaşındaki bir kadın hastada gelişen kalıcı AV tam blok (A) ve
kalıcı kalp pili implantasyonundan sonra kaydedilen EKG'si (B). Koroner anjiyografide normal koronerler tespit edildi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

Yukarıdaki EKG, Anadolu Kardiyoloji Dergisi ve AVES Yayıncılık'tan izin alınarak kullanılmıştır.