AV Disosiasyon

  Atriyumlar ve ventriküller birbirlerinden bağımsız aktive olmaktadırlar.

  Tanım itibari ile, ventriküllerden atriyumlara retrograd iletim olamaz.

  AV disosiasyon sürekli veya aralıklı olabilir.
AV disosiasyon nasıl ortaya çıkar?

  3. derece (tam) AV blok varsa (ventrikül hızı atriyal hızdan daha yavaştır).

  Atriyum hızı yavaş iken nodal veya ventriküler hız daha yüksek ise (AV blok yok).
İzoritmik AV disosiasyon

  Nodal veya ventriküler ritmin hızı, atriyal ritmin hızına çok yakındır.

  Atriyumdan geçici pil uyarısı verilerek atriyal hız artırılırsa, nodal veya ventriküler ritm

      baskılanacak ve AV blok olmadığı görülecektir.

Referanslar:

  Clinical Arrhythmology and Electrophysiology: A Companion to Braunwald's Heart Disease
      2nd Edition, Elsevier Saunders, 2012: pp 189-190. ISBN:1455737682, 9781455737680

  Clinical Cardiac Pacing, Defibrillation and Resynchronization Therapy.
      Ellenbogen, Kenneth A. 4th ed. Philadelphia, PA : Saunders. 2011. pp 323-360.

EKG 1. Yukarıdaki EKG, ileri derecede sol ventrikül sistolik disfonksiyonu olan bir koroner arter hastasına ait olup
C4, C5 ve C6'da
ventriküler taşikardi (VT) atağı görülüyor.
Taşikardinin VT olduğunu gösteren
P aktivitesi (AV disosiasyon) C5 ve C6'da belirgin olarak görülüyor

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Yukarıdaki Holter trasesi, hafif mitral darlığı olan 29 yaşındaki bir kadına aittir.
Ritm, aralıklı izoritmik AV disosiasyondur
(bazı P dalgaları ventriküle iletilebiliyor).
Bu kadındaki aralıklı izoritmik AV disosiasyonun nedeni artmış vagal aktivitedir.
Hasta, yukarıdaki trasenin kaydı sırasında bayılacak gibi olduğunu ifade etmiştir.
Hastanın Holter kaydında ayrıca seyrek ventriküler prematüre atımlar (VPS) da izlenmiştir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız