Digoksin etkisi

  Terapötik veya aşırı digoksin düzeylerinde görülen EKG değişiklikleri olup bu değişikliklerin görülmesi digoksin zehirlenmesi anlamına gelmez. Bunlar:

 
Hamak şeklinde, açıklığı yukarı bakan ST segment çökmesi.

 
T dalgası düzleşir, negatif veya bifazik olabilir.

  QT intervali
kısalır.

  U dalgası amplitüdü artar
.Digoksin etkisinin klinik önemi

  Terapötik digoksin düzeylerinde "hamak" şeklindeki ST çökmesi izoelektrik çizgiden başlar, J noktası çökmemiştir.

  Terapötik digoksin düzeylerinde
J noktası çökmesi şu durumlarda görülebilir:

        1. Taşikardi

        2. Koroner arter hastalığı

        3. Sol ventrikül hipertrofisi

  Digoksin almakta iken treadmil efor testi yapılırsa, iskemi olmadığı halde bile ST segment çökmesi görülebilir.Digoksin zehirlenmesi

  Hemen hemen her türlü aritmi görülebilir.

  En sık görülen aritmi sık VPS'dir (ventriküler prematüre sistol). Ancak VPS görülmesi digoxin zehirlenmesi için spesifik değildir. Öte yandan digoksin almakta olan bir kişide
bidirectional VPS görülmesi, ilk önce digoksin zehirlenmesini düşündürmelidir.

  Digoksin AV düğümde ve iletim sisteminin diğer kısımlarında iletimi baskıladığı için PR intervali uzayabilir, AV bloklar, sinüs bradikardisi, sinoatriyal çıkış blokları görülebilir.

  Atriyal taşikardiler veya ventriküler taşikardiler görülebilir. Ventriküler taşikardiler monomorfik VT veya bidirectional VT şeklinde olabilir.

  Digoxin almakta olan bir hastada aşağıdaki EKG değişikliklerinin görülmesi kuvvetle digoksin zehirlenmesini düşündürür:

              1.
Bloklu atriyal taşikardi: atriyum hızı >100 dakika iken ventrikül hızı < 100/dakikadır.

              2.
Bidirectional VPS veya bidirectional ventriküler taşikardi

              3. Atriyal fibrilasyonu olan hastada
QRS aralarının eşitlenmesi


Digoksin zehirlenmesinin klinik önemi

  Ventriküler taşikardi veya ventriküler fibrilasyona yol açarak ölüme sebebiyet verebilir.

  AV blok ve kalp hızında ciddi düşüş ile beraber senkop gelişebilir.Digoksin zehirlenmesinde ne yapılmalı

  Digoksin kesilmelidir.

  Spironolakton, verapamil, diltiazem, amiodaron, karvedilol gibi digoksin düzeyini yükseltebilen ilaçlar derhal kesilmelidir.

  Hipokalemi varsa, düzeltilmelidir. Hipokalemi digoksine bağlı aritmilerin ortaya çıkmasını kolaylaştırır. Kalp yetmezliği hastaları sıklıkla diüretik kullandıkları için hipokalemi görülme sıklığı da yüksektir.

  Hemodinamik bozulma yok ise Digoksinin kesilmesi ve hastanın gözlem altında tutulması genellikle yeterli olmaktadır.

  AV tam blok ve senkop varsa geçici kalp pili takılabilir.

  Digoksin-spesifik Fab-fragmanları hızlı etkili ve sıklıkla başarılı bir tedavi biçimidir.

  Ventriküler taşikardi varsa antiaritmik ilaçlar verilebilir. Unutulmamalıdır ki verilecek antiaritmik ilaçlar ventriküler aritmileri baskılarken AV bloğu da arttırabilir.

  Mümkünse kardiyoversiyon yapılmasından kaçınılmalıdır.
Referanslar

  J Electrocardiol 2018;51:450-451.

  J Electrocardiol 2017;50:909-911.

  Indian Heart J 2016;68 Suppl 2:S223-S225.

  Intern Med 2011;50:2243.

  Circulation 2006;113:e156-157.

  Am J Med 2003;115:70-71.

  Am J Geriatr Cardiol 2001;10:59.

  Pacing Clin Electrophysiol 1987;10:1371-1377.

  J Am Coll Cardiol 1985;5(5 Suppl A):91A-98A.

EKG 1. Digoksin zehirlenmesi olan bir hastada 2:1 AV blok görülüyor. Her 2 P dalgasından
biri iletiliyor diğeri iletilemiyor.
Hastanın serum digoksin düzeyi >5ng/mL.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 2a. Atriyal fibrilasyon ve digoksin intoksikasyonu olan bir hastada yavaş ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyon görülüyor.
Serum digoksin düzeyi 3 ng/mL. Soldan ikinci sırada görülen atım
ventriküler prematüre atımdır (VPS) .
Yavaş ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyon ilk anda AV tam blok izlenimi verebilir.
Ancak AV tam blok geliştiğinde QRS aralıklarının eşit olması beklenir.
Yavaş ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyonda ise QRS aralıkları eşit değildir.
Yukarıdaki EKG'de de QRS aralıkları eşit değildir.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 2b. Aynı hastanın 8 gün sonraki EKG'sinde ventrikül cevabının artmış olduğu görülüyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 3. Digoksin zehirlenmesi olan bir hastada birinci derece AV blok ve
hamak şeklindeki ST segment çökmesi görülüyor.
Serum digoksin düzeyi >4ng/mL.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 4. Senkop ile acil servise gelen hastada serum Digoksin düzeyi 25 ng/mL olarak ölçüldü. Temel ritm
nodal ritm olup
başında P dalgası yok
. Ayrıca ventriküler taşikardi atakları da görülüyor. Geçici kalp pili takılmadan antiaritmik verilmesi
durumunda bradikardi daha da artabilir.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 4b. Aynı hastada birkaç dakika sonra çekilen başka bir EKG. Temel ritm
nodal ritm olup dar QRS komplekslerinin önünde
P dalgası yok
. Ayrıca ventriküler premature atımlar ve ventriküler couplet atımları görülüyor. Geçici kalp pili takılmadan
antiaritmik verilmesi durumunda bradikardi daha da artabilir.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 5. Digoksin almakta olan bu kalp yetmezliği hastasında hipotiroidizm de mevcut. Ara ara önlerinde P dalgası olmayan

nodal atımlar , ara ara önlerinde P dalgası olan sinüs atımları görülüyor. U dalgaları orta göğüs derivasyonlarında (resimde
C2'de görülüyor
) ve özellikle bradikardi varlığında daha net görülür. Digoksin almakta olanlarda
U dalgası amplitüdü artar.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 6. Digoksin almakta olan bu hastada serum Digoksin düzeyi 0.7 ng/mL (normal).

Hamak şeklindeki ST çökmesi nin görülmesi Digoksin etkisini düşündürür.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 7. Digoksin zehirlenmesinde yavaş ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyon.

Bu EKG, Dr. Hüseyin Narcı tarafından websitemize bağışlanmıştır.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 8. Koroner arterleri normal olan bu atriyal fibrilasyon hastası Digoksin kullanıyor. C4-C6 arasında belirgin olarak görülen

hamak şeklindeki ST çökmesi
Digoksin etkisini düşündürür. Bu ST değişikliği Digoksin zehirlenmesi anlamına gelmez.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 9. Kalp yetmezliği ve atriyal fibrilasyon nedeniyle Digoksin kullanmakta olan bu hastada Digoksin zehirlenmesinin
belirtileri görülüyor:
Hamak şeklindeki ST segment çökmesi Digoksin etkisi olarak kabul edilirse de Digoksin zehirlenmesinde
de görülebilir. Bu hastada ayrıca bidirectional VPS (
pozitif ve negatif VPS'ler) görülmesi Digoksin zehirlenmesini düşündürüyor.
Aşırı Digoksin kullanımına bağlı olarak kalp hızı da belirgin derecede yavaşlamış. Bu hastada temel ritm atriyal fibrilasyon:
QRS komplekslerinin önünde P dalgaları yok ve R-R aralıkları eşit değil. Kalp hızının bu derecede yavaş olması ise Digoksin'in
AV düğümdeki iletimi azaltmasına bağlı.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 10. Yukarıdaki EKG, Digoksin kullanmakta olan bir dilate kardiyomiyopati hastasına aittir.
Koroner anjiyografide normal koronerler tespit edildi. Atriyal fibrilasyon ve ST çökmeleri izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 11. Yukarıdaki EKG, atriyal fibrilasyon nedeniyle Digoksin kullanmakta olan koroner arterleri normal olan 72 yaşındaki bir
kadına aittir. V3-V5 arasında daha belirgin olmak üzere hamak şeklinde ST segment çökmesi izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 12. Sağ dal bloğu da olan bu hastada V2-V4 arasında hamak şeklinde ST segment çökmesi izleniyor.
Yukarıdaki EKG, atriyal fibrilasyon nedeniyle Digoksin kullanmakta olan 74 yaşındaki bir kadına aittir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 13. Yukarıdaki EKG, daha önce alkolik dilate kardiyomiyopati ve paroksismal atriyal flutter tanıları almış olan
67 yaşındaki bir kadına aittir. Bu EKG, tekrarlayan presenkop nedeniyle Kardiyoloji polikliniğine başvurduğu sırada
kaydedilmiştir. Hasta carvedilol, quinapril, spironolactone, bumetanide, atorvastatin ve digoksin kullanmaktadır.
Yukarıda görülen digoksin zehirlenmesine bağlı nodal kaçış ritmidir. Önünde P dalgası olmayan QRS kompleksleri
nodal atım olup bunu superiyor aksa sahip olan ve ventriküloatriyal (VA) intervali uzun olan
retrograd P dalgaları izlemektedir.
Digoksin, antegrad atriyoventriküler (AV) iletimi yavaşlatmanın yanısıra retrograd hızlı yol iletimini de yavaşlatır (veya bloke eder).
Retrograd iletim yavaş yol ile gerçekleştiğinden VA intervali de uzun olmuştur. Hızlı yol ile tekrar ventriküle dönen uyarı
ventriküler eko atım olarak adlandırılabilecek bir atıma yol açmaktadır (Resim 8).
RP intervalinin PR intervalinden uzun olması, uyarının retrograd yönde atriyuma yavaş yol ile ve antegrad yönde ventriküle hızlı
yol ile iletilmesine bağlıdır. Bu hastada digoksin kesildikten birkaç gün sonra ritm normale dönmüştür.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

Yukarıdaki EKG, Netherlands Heart Journal'dan izin alınarak kullanılmıştır.

Alzand B.S.N. nin ilgili yazısına ulaşmak için buraya tıklayınız.
Resim 13. EKG 8'deki grup atımlarının mekanizmasını açıklayan merdiven diyagram yukarıda görülüyor.
AV düğümden kaynaklanan kaçış ritmi ventrikülü uyarmanın yanısıra yavaş yol ile retrograd olarak atriyumu da uyarıyor.
Daha sonra antegrad olarak hızlı yol ile ventrikülü uyarıyor (
ventriküler eko atım).

Yukarıdaki EKG, Netherlands Heart Journal'dan izin alınarak kullanılmıştır.

Alzand B.S.N. nin ilgili yazısına ulaşmak için buraya tıklayınız.

EKG 14. Ciddi mitral darlığı ve atriyal fibrilasyonu olan 55 yaşındaki bir kadında
hamak şeklinde ST segment çökmesi izleniyor.
Hasta Digoksin kullanıyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 15. Yukarıdaki EKG hipertansiyonu, ileri derecede sol ventrikül sistolik disfonksiyonu ve atriyal fibrilasyonu olan
yaşlı bir kadına aittir. Hasta Digoksin kullanıyor.
Hamak şeklinde ST segment çökmesi ve belirgin U dalgaları var.
Yine Digoksin'e bağlı olarak ventrikül hızı yavaşlamış. Sol dal bloğu da mevcut.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 16. Yukarıdaki EKG, koroner arterleri normal olan ve atriyal fibrilasyon nedeniyle Digoksin kullanmakta olan 70 yaşındaki
bir kadına aittir.
Hamak şeklinde ST segment çökmesi izleniyor.
Belirgin U dalgaları genellikle bradikardi varlığında ortaya çıkar. Bu hastada ise ventrikül cevabı yüksek.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 17. Yukarıdaki EKG, Digoksin kullanmakta olan yaşlı bir erkek hastaya aittir.
Bu hastada daha önce LAD ve Cx koroner arterlere stent implante edilmiştir.
Hamak şeklinde ST segment çökmesi ve belirgin U dalgaları izleniyor. Ritm atriyal fibrilasyon.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 18a. Yukarıdaki EKG, serebrovasküler olay nedeniyle Nöroloji yoğun bakımda yatmakta olan 72 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Ara ara olan taşikardi atakları nedeniyle hasta Kardiyolojiye konsülte edilmiştir.
Ritm sol dal bloğu zemininde atriyal fibrilasyondur.
EKOKardiyografide sol ventrikül dilatasyonu ve sistolik disfonksiyonu ile ciddi mitral darlığı tespit edilmiştir.
Digoksin kullanmakta olan hastanın serum potasyum düzeyi 3 mmol/L'nin altında ölçülmüştür.
Hipokalemi, Digoksin zehirlenmesinin ortaya çıkmasını kolaylaştırır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 18b. Konsültasyon sonrasında Holter önerilen hastanın 3 kanallı Holter kaydı yukarıdadır.
Atriyal fibrilasyon devam etmekte ancak kalp hızı yavaşladığında sol dal bloğu kaybolmaktadır: hıza bağlı sol dal bloğu.
Trasenin sağ yarısında görülen geniş QRS'ler artan hıza bağlı olarak gelişen sol dal bloğu sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 18c. Aynı hastanın Holter kaydından bir başka kesit yukarıda görülüyor.
Aberasyonsuz iletilen uyarılar, aberasyon ile iletilen uyarılar ve ventriküler couplet VPS'ler izleniyor.
Digoksin zehirlenmesinin en sık görülen EKG bulgusu VPS'dir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 18d. Aynı hastanın Holter kaydından başka bir kesit yukarıda görülüyor.
Aberasyonsuz iletilen uyarılar, aberasyon ile iletilen uyarılar ve süreksiz VT atağı izleniyor.
VT atağının son atımı
füzyon atımıdır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 18e. Aynı hastanın Holter kaydından başka bir kesit yukarıda görülüyor.
Aberasyonsuz iletilen uyarılar, aberasyon ile iletilen uyarılar ve bidirectional VPS'ler izleniyor.
Bidirectional VPS'ler Digoksin kullanan hastada ilk önce Digoksin zehirlenmesini akla getirmelidir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 18f. Aynı hastanın Holter kaydından başka bir kesit yukarıda görülüyor.
Aberasyonsuz iletilen uyarılar arasında süreksiz bidirectional ventriküler taşikardi atağı izleniyor.
Bidirectional ventriküler taşikardi Digoksin zehirlenmesi için tipiktir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 18g. Aynı hastanın Holter kaydından başka bir kesit yukarıda görülüyor.
Aberasyonsuz iletilen uyarılar, aberasyon ile iletilen uyarılar, kısa süreli bidirectional VT atağı ve VPS'ler izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 18h. Aynı hastanın Holter kaydından başka bir kesit yukarıda görülüyor.
Aberasyonsuz iletilen uyarılar, aberasyon ile iletilen uyarılar ve farklı morfolojide kısa süreli bir ventriküler taşikardi atağı var.
Digoksin iletim sisteminin uyarılabilirliğini azaltırken miyokard hücrelerinin uyarılabilirliğini artırır. Bu da farklı odaklardan
farklı morfolojilerde VPS ve VT çıkmasını kolaylaştırır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 18i. Aynı hastanın Holter kaydından başka bir kesit yukarıda görülüyor.
Aberasyonsuz iletilen uyarılar, aberasyon ile iletilen uyarılar ve daha farklı morfolojide kısa süreli bir ventriküler taşikardi atağı
izleniyor. Digoksin iletim sisteminin uyarılabilirliğini azaltırken miyokard hücrelerinin uyarılabilirliğini artırır.
Bu da farklı odaklardan farklı morfolojilerde VPS ve VT çıkmasını kolaylaştırır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 18j. Aynı hastanın Holter kaydından başka bir kesit yukarıda görülüyor.
Aberasyonsuz iletilen uyarılar, aberasyon ile iletilen uyarılar ve artefakt izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 19. Yukarıdaki EKG, 82 yaşındaki bir erkeğe ait. Ritm atriyal fibrilasyon.
Sol ventrikülü dilate olan ve ciddi mitral yetmezliği bulunan bu hasta Digoxin kullanıyor.
Digoxin'e bağlı belirgin U dalgaları izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 20. Yukarıdaki özet EKG, koroner arter hastalığı, atriyal fibrilasyon ve sol dal bloğu paterni bulunan
70 yaşındaki bir erkeğe aittir. Hasta hız kontrolü için Digoxin tedavisi almaktadır.
V5 ve V6'da görülen hamak şeklindeki ST segment çökmesi Digoxin etkisi için tipiktir.

EKG 21. Yukarıdaki EKG 69 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Koroner arter hastası olan bu hastaya daha önce koroner bypass ameliyatı da yapılmış.
Hastada daha önce kalp yetmezliği tespit edilmiş (sol ventrikül EF %30 ölçülmüş) ve ICD implante edilmiş.
Ritm atriyal fibrilasyon. Amiodarone ve Digoxin kullanımına bağlı olarak ventrikül cevabı düşük.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 22. Yukarıdaki EKG, kronik böbrek yetmezliği ve kalp yetmezliği (sol ventrikül sistolik disfonksiyonu) olan 75 yaşındaki
bir kadına aittir. Bu EKG kaydedildiği sırada hastanın serum potasyum düzeyi 8.6 mmol/L ve kreatinin düzeyi 3.2 mg/dL
olarak ölçülmüştü. Hasta aynı zamanda Digoxin de almakta idi. Böbrek yetmezliği Digoxin zehirlenmesini kolaylaştırır.
Nodal ritm var. P dalgaları görülmüyor.
QRS kompleksleri genişlemiş ve sağ prekordiyallerde T dalgaları nispeten belirgin.
Yukarıdaki EKG, 25mm/saniye hızında kaydedildi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 23. Yukarıdaki EKG, hipertansiyon ve atriyal fibrilasyonu olan 68 yaşındaki bir kadına aittir.
Hasta Digoksin kullanıyor.
Birçok derivasyonda hamak şeklinde ST çökmesi izleniyor.
Ventrikül hızı Digoksin etkisine bağlı olarak yavaş. RR intervalleri düzensiz.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 24. Yukarıdaki EKG, 72 yaşındaki bir erkeğe ait.
Hasta 42 yıl önce hemodinamik açıdan önemli pulmoner darlık için opere edilmiş.
EKG ile aynı gün yapılan EKOkardiyografide pulmoner kapakta 25 mmHg peak sistolik gradient tespit edildi.
Sağ ventrikül hipertrofik ve dilate idi. Ayrıca her iki atriyum da dilate olarak izlendi.
Ritm atriyal fibrilasyon olup P dalgaları görülmüyor, RR aralıkları düzensiz.
Hasta Digoksin kullanıyor ve hamak-şeklinde ST çökmesi mevcut.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 25a. Yukarıdaki 3-kanallı ritm trasesi, hafif böbrek yetmezliği de bulunan 87 yaşındaki bir kadına aittir.
Hastaya uzun süre önce, atriyal fibrilasyon nedeniyle Digoksin ve Metoprolol (beta bloker) başlanmış.
"Bradikardi" nedeniyle Kardiyoloji konsültasyonu istenmiş.
İlk bakışta P dalgaları var ve PR mesafesi çok uzunmuş gibi görünebilir.
Ancak temel ritm atriyal fibrilasyon olup P dalgaları yok.
P dalgaları gibi görünenler aslında QRS kompleksleri.
Böyle bir ritm, monitörde takip edilirken, monitör sadece ekstrasistolleri QRS kompleksi gibi algılayarak bradikardi uyarısı verebilir.
Farklı şekillerde görünen geniş QRS kompleksleri ise ventriküler ekstraatımlar.
Digoksin kullanan bir hastanın EKG'sinde
bidirectional (çift-yönlü) VPS görülmesi Digoksin zehirlenmesini akla getirir.
Bu EKG, standart hız (
25mm/s) ve kalibrasyonda (10 mm/mV) kaydedilmiş.

Yukarıdaki EKG, Dr. Sırlı Bulut tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 25b. Yukarıdaki 3-kanallı ritm trasesi de aynı hastaya ait olup EKG 25a'nın devam kaydıdır.
Temel ritm atriyal fibrilasyon olup P dalgaları yok.
Bidirectional (çift-yönlü) VPS görülüyor.
Digoksin kullanan bir hastanın EKG'sinde bidirectional (çift-yönlü) VPS görülmesi Digoksin zehirlenmesini akla getirir.

Yukarıdaki EKG, Dr. Sırlı Bulut tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 25c. Yukarıdaki 3-kanallı ritm trasesi de aynı hastaya ait olup EKG 25b'nin devam kaydıdır.

Yukarıdaki EKG, Dr. Sırlı Bulut tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 25d. Yukarıdaki EKG de aynı hastaya ait olup EKG 25c'den 2.5 saat sonra kaydedilmiştir.
Bu EKG standart hız (
25mm/s) ancak yüksek kalibrasyonda (20 mm/mV) kaydedilmiştir.
EKG 25a'da
P dalgaları gibi görünenlerin aslında QRS kompleksleri olduğu şimdi açıkca görülüyor.
Kalibrasyon ayarı artınca U dalgaları da daha kolay fark edilir hale gelmiş.
Temel ritm atriyal fibrilasyon olup P dalgaları yok.
Digoksin ve Metoprolol nedeniyle ventrikül cevabı düşük.

Yukarıdaki EKG, Dr. Sırlı Bulut tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 25e. Yukarıdaki 3-kanallı 12 derivasyonlu EKG de aynı hastaya ait olup EKG 25d'den hemen sonra kaydedilmiştir.
Bu EKG de standart hız (25mm/s) ancak yüksek kalibrasyonda (20 mm/mV) kaydedilmiş.
Kalibrasyon ayarı artınca U dalgaları da daha kolay fark edilir hale gelmiş.

Yukarıdaki EKG, Dr. Sırlı Bulut tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 25f. Yukarıdaki 3-kanallı ritm trasesi de aynı hastaya ait olup EKG 25e'den hemen sonra kaydedilmiştir.
Bu EKG de standart hız (25mm/s) ancak yüksek kalibrasyonda (20 mm/mV) kaydedilmiş.
Farklı şekilli VPS'ler izleniyor. Digoksin miyokard hücrelerinin uyarılabilirliğini artırır (pozitif batmotrop).
Digoksin kullanan bir hastada düşük ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyon ve multifokal VPS'lerin görülmesi Digoksin zehirlenmesini akla getirmelidir.
AV blok artınca ventriküler kaçış atımları (ventriküler prematüre atımlar değil) ortaya çıkmaya başlamış.

Yukarıdaki EKG, Dr. Sırlı Bulut tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 25g. Yukarıdaki 3-kanallı ritm trasesi de aynı hastaya ait olup EKG 25f'den hemen sonra kaydedilmiştir.
Bu EKG de standart hız (25mm/s) ancak yüksek kalibrasyonda (20 mm/mV) kaydedilmiş.
Farklı şekilli VPS'ler izleniyor. Digoksin miyokard hücrelerinin uyarılabilirliğini artırır (pozitif batmotrop).
Digoksin kullanan bir hastada düşük ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyon ve multifokal VPS'lerin görülmesi Digoksin zehirlenmesini akla getirmelidir.

Yukarıdaki EKG, Dr. Sırlı Bulut tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 25h. Yukarıdaki 3-kanallı ritm trasesi de aynı hastaya ait olup EKG 25g'den hemen sonra kaydedilmiştir.
AV tam blok nedeniyle kısa süreli idioventriküler ritm ortaya çıkmış.

Yukarıdaki EKG, Dr. Sırlı Bulut tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız