Digoksin etkisi

  Terapötik veya aşırı digoksin düzeylerinde görülen EKG değişiklikleri olup

      bu değişikliklerin görülmesi digoksin zehirlenmesi anlamına gelmez. Bunlar:

  1.
Hamak şeklinde, açıklığı yukarı bakan ST segment çökmesi.

  2.
T dalgası düzleşir, negatif veya bifazik olabilir.

  3.
QT intervali kısalır.

  4.
U dalgası amplitüdü artar.Digoksin etkisinin klinik önemi

  Terapötik digoksin düzeylerinde "hamak" şeklindeki ST çökmesi izoelektrik çizgiden başlar,

      J noktası çökmemiştir.

  Terapötik digoksin düzeylerinde
J noktası çökmesi şu durumlarda görülebilir:

        1. Taşikardi

        2. Koroner arter hastalığı

        3. Sol ventrikül hipertrofisi

  Digoksin almakta iken treadmil efor testi yapılırsa, iskemi olmadığı halde bile ST segment çökmesi görülebilir.Digoksin zehirlenmesi

  Hemen hemen her türlü aritmi görülebilir.

  En sık görülen aritmi sık VPS'dir (ventriküler prematüre sistol). Ancak VPS görülmesi digoxin zehirlenmesi

      için spesifik değildir. Öte yandan digoksin almakta olan bir kişide bidirectional VPS görülmesi,

      ilk önce digoksin zehirlenmesini düşündürmelidir.

  Digoksin AV düğümde ve iletim sisteminin diğer kısımlarında iletimi baskıladığı için

      PR intervali uzayabilir, AV bloklar, sinüs bradikardisi, sinoatriyal çıkış blokları görülebilir.

  Atriyal taşikardiler veya ventriküler taşikardiler görülebilir.

      Ventriküler taşikardiler monomorfik VT veya bidirectional VT şeklinde olabilir.

  Digoxin almakta olan bir hastada aşağıdaki EKG değişikliklerinin görülmesi

      kuvvetle digoksin zehirlenmesini düşündürür:

              1.
Bloklu atriyal taşikardi: atriyum hızı >100 dakika iken ventrikül hızı < 100/dakikadır.

              2.
Bidirectional VPS veya bidirectional ventriküler taşikardi

              3. Atriyal fibrilasyonu olan hastada
QRS aralarının eşitlenmesi


Digoksin zehirlenmesinin klinik önemi

  Ventriküler taşikardi veya ventriküler fibrilasyona yol açarak ölüme sebebiyet verebilir.

  AV blok ve kalp hızında ciddi düşüş ile beraber senkop gelişebilir.Digoksin zehirlenmesinde ne yapılmalı

  Digoksin kesilmelidir.

  Spironolakton, verapamil, diltiazem, amiodaron, karvedilol gibi

      digoksin düzeyini yükseltebilen ilaçlar derhal kesilmelidir.

  Hipokalemi varsa, düzeltilmelidir. Hipokalemi digoksine bağlı aritmilerin ortaya çıkmasını kolaylaştırır.

      Kalp yetmezliği hastaları sıklıkla diüretik kullandıkları için hipokalemi görülme sıklığı da yüksektir.

  Hemodinamik bozulma yok ise Digoksinin kesilmesi ve hastanın gözlem altında tutulması

      genellikle yeterli olmaktadır.

  AV tam blok ve senkop varsa geçici kalp pili takılabilir.

  Digoksin-spesifik Fab-fragmanları hızlı etkili ve sıklıkla başarılı bir tedavi biçimidir.

  Ventriküler taşikardi varsa antiaritmik ilaçlar verilebilir.

      Unutulmamalıdır ki verilecek antiaritmik ilaçlar ventriküler aritmileri baskılarken AV bloğu da arttırabilir.

  Mümkünse kardiyoversiyondan kaçınılmalıdır.
EKG 1. Digoksin zehirlenmesi olan bir hastada 2:1 AV blok görülüyor. Her 2 P dalgasından
biri iletiliyor diğeri iletilemiyor.
Hastanın serum digoksin düzeyi >5ng/mL.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 2a. Atriyal fibrilasyon ve digoksin intoksikasyonu olan bir hastada yavaş ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyon görülüyor.
Serum digoksin düzeyi 3 ng/mL. Soldan ikinci sırada görülen atım
ventriküler prematüre atımdır (VPS) .
Yavaş ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyon ilk anda AV tam blok izlenimi verebilir.
Ancak AV tam blok geliştiğinde QRS aralıklarının eşit olması beklenir.
Yavaş ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyonda ise QRS aralıkları eşit değildir.
Yukarıdaki EKG'de de QRS aralıkları eşit değildir.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 2b. Aynı hastanın 8 gün sonraki EKG'sinde ventrikül cevabının artmış olduğu görülüyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 3. Digoksin zehirlenmesi olan bir hastada birinci derece AV blok ve
hamak şeklindeki ST segment çökmesi görülüyor.
Serum digoksin düzeyi >4ng/mL.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 4. Senkop ile acil servise gelen hastada serum Digoksin düzeyi 25 ng/mL olarak ölçüldü. Temel ritm
nodal ritm olup
başında P dalgası yok
. Ayrıca ventriküler taşikardi atakları da görülüyor. Geçici kalp pili takılmadan antiaritmik verilmesi
durumunda bradikardi daha da artabilir.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 4b. Aynı hastada birkaç dakika sonra çekilen başka bir EKG. Temel ritm
nodal ritm olup dar QRS komplekslerinin önünde
P dalgası yok
. Ayrıca ventriküler premature atımlar ve ventriküler couplet atımları görülüyor. Geçici kalp pili takılmadan
antiaritmik verilmesi durumunda bradikardi daha da artabilir.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 5. Digoksin almakta olan bu kalp yetmezliği hastasında hipotiroidizm de mevcut. Ara ara önlerinde P dalgası olmayan

nodal atımlar , ara ara önlerinde P dalgası olan sinüs atımları görülüyor. U dalgaları orta göğüs derivasyonlarında (resimde
C2'de görülüyor
) ve özellikle bradikardi varlığında daha net görülür. Digoksin almakta olanlarda
U dalgası amplitüdü artar.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 6. Digoksin almakta olan bu hastada serum Digoksin düzeyi 0.7 ng/mL (normal).

Hamak şeklindeki ST çökmesi nin görülmesi Digoksin etkisini düşündürür.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 7. Digoksin zehirlenmesinde yavaş ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyon.

Bu EKG, Dr. Hüseyin Narcı tarafından websitemize bağışlanmıştır.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 8. Koroner arterleri normal olan bu atriyal fibrilasyon hastası Digoksin kullanıyor. C4-C6 arasında belirgin olarak görülen

hamak şeklindeki ST çökmesi
Digoksin etkisini düşündürür. Bu ST değişikliği Digoksin zehirlenmesi anlamına gelmez.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 9. Kalp yetmezliği ve atriyal fibrilasyon nedeniyle Digoksin kullanmakta olan bu hastada Digoksin zehirlenmesinin
belirtileri görülüyor:
Hamak şeklindeki ST segment çökmesi Digoksin etkisi olarak kabul edilirse de Digoksin zehirlenmesinde
de görülebilir. Bu hastada ayrıca bidirectional VPS (
pozitif ve negatif VPS'ler) görülmesi Digoksin zehirlenmesini düşündürüyor.
Aşırı Digoksin kullanımına bağlı olarak kalp hızı da belirgin derecede yavaşlamış. Bu hastada temel ritm atriyal fibrilasyon:
QRS komplekslerinin önünde P dalgaları yok ve R-R aralıkları eşit değil. Kalp hızının bu derecede yavaş olması ise Digoksin'in
AV düğümdeki iletimi azaltmasına bağlı.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 10. Yukarıdaki EKG, Digoksin kullanmakta olan bir dilate kardiyomiyopati hastasına aittir.
Koroner anjiyografide normal koronerler tespit edildi. Atriyal fibrilasyon ve ST çökmeleri izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Sayfa 1 - Sayfa 2 - Sayfa 3