Etiyoloji

  Takotsubo kardiyomiyopatisi strese bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalıktır.

  Daha çok emosyonel stres, bazen de fiziksel strese bağlı olarak gelişir.
Tanı kriterleri

  Göğüs ağrısı ve nefes darlığı nedeniyle ilk anda akut miyokard infarktüsü sanılabilir.

  Ekokardiyografi veya ventrikülografide sistolik disfonksiyon olup genellikle
apikal balonlaşma vardır.

  Koroner anjiyografi normal olup koroner arter hastalığı yoktur.

  Kardiyak enzimler normal veya hafif yükselmiş olabilir.
Takotsubo kardiyomiyopatisi hakkında

  Genellikle postmenopozal kadınlarda görülür.

  Hastalarda sıklıkla göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayeti vardır.

 
Klinik olarak akut koroner sendroma benzer.

  Sol ventrikülde
geçici apikal balonlaşma (sistolik disfonksiyon) vardır.

  Patofizyolojisi tam olarak bilinmemektedir.

  Uzun dönemli prognozunun genellikle iyi olduğu kabul edilir. Genellikle birkaç hafta sonra düzelir.

  Takotsubo kardiyomiyopatisinin EKG bulguları ile akut serebral kanamalardan sonra görülen

      EKG bulgularının benzer olduğu bildirilmiştir.
Takotsubo kardiyomiyopatisinde görüldüğü bildirilmiş olan EKG anormallikleri

  ST segment yükselmesi .

  Göğüs derivasyonlarında derin negatif T ve U dalgaları .

  QT interval uzaması .

  Aritmiler : sık VPS, Torsades de pointes (TdP).Referanslar

  J Korean Med Sci 2011;26:959-961.

  JACC Cardiovasc Imaging 2010;3:641-649.

  Ther Adv Cardiovasc Dis 2010;4:105-107.

  Int J Cardiol 2010;142:120-125.

  Clin Cardiol 2009;32:614-620.

EKG 1a. Emosyonel stres sonrası senkop geçiren ve nefes darlığı şikayetiyle acil servise başvuran hastanın EKG'si yukarıda
görülüyor.
Birinci derece AV blok ve anteriyorda negatif U dalgaları var. Kalp hızı 50/dakikanın altında. Bu hastaya daha sonra
Takotsubo kardiyomiyopatisi tanısı kondu.

Bu EKG, Dr. Sang-Ho Park tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1b. Aynı hastanın acil serviste daha sonra çekilen EKG'sinde göğüs derivasyonlarında derin negatif T ve U dalgaları
izleniyor. Ayrıca QT intervali de belirgin derecede uzamış.

Bu EKG, Dr. Sang-Ho Park tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1c. Aynı hastanın acil serviste çekilen bu EKG'sinde QT interval uzaması ile beraber
sık VPS ve ventriküler couplet
atımlar
ın ortaya çıktığı görülüyor.

Bu EKG, Dr. Sang-Ho Park tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1d. Aynı hastanın koroner yoğun bakıma alındıktan sonra çekilen EKG'sinde QT interval uzaması ve
sık VPS devam
ediyor. Anteriyordaki
derin negatif T ve derin negatif U dalgaları çok belirgin.

Bu EKG, Dr. Sang-Ho Park tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1e. Aynı hastanın koroner yoğun bakımda çekilen başka bir EKG'si.

Bu EKG, Dr. Sang-Ho Park tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1f. Aynı hastanın koroner yoğun bakımda daha sonra çekilen EKG'sinde C2 ve C3'deki negatif
T ve U dalgalarının
derinliklerinin azalmaya başladığı görülüyor.

Bu EKG, Dr. Sang-Ho Park tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1g. Koroner yoğun bakımda çekilen bu EKG'de ise
ST segment yüksekliği var. Anteriyordaki T ve U dalgası negatiflikleri
azalmış.

Bu EKG, Dr. Sang-Ho Park tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız


EKG 2. Yukarıdaki EKG, dislipidemi ile alkol ve sigara kullanımı olan ve göğüs ağrısı tanımlayan 44 yaşındaki bir kadına ait.
Hastaya daha sonra Takotsubo kardiyomiyopatisi tanısı kondu.

Bu EKG, Dr. Nils Johnson tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Resim 2a. Aynı hastanın sol koroner anjiyografisinde LAD ve Cx'te ciddi darlıklar
saptanmadı.

Bu anjiyografi resmi, Dr. Nils Johnson tarafından websitemize bağışlanmıştır.
Resim 2b. Aynı hastanın koroner anjiyografisinde sağ koroner arterde de ciddi
darlıklar saptanmadı.

Bu anjiyografi resmi, Dr. Nils Johnson tarafından websitemize bağışlanmıştır.
Resim 2c. Aynı hastanın sol ventrikülografisi: diyastol-sonu.

Bu anjiyografi resmi, Dr. Nils Johnson tarafından websitemize bağışlanmıştır.
Resim 2d. Aynı hastanın sol ventrikülografisi: sistol-sonu.
Apikal balonlaşma
izleniyor: Sistol sonunda apeks
oklüde olmuyor . Öte yandan sol ventrikülün
bazal kısımları içe doğru hareket edebiliyor
.Takotsubo kardiyomiyopatisine
ismini veren bu görüntüdür. Sol ventrikülün sistol sonundaki bu görüntüsü şekil
olarak Japon balıkçıların ahtapot avında kullandıkları tuzağa benzediği için
Takotsubo kardiyomiyopatisi denmiştir.

Bu anjiyografi resmi, Dr. Nils Johnson tarafından websitemize bağışlanmıştır.
Sayfa 1 - Sayfa 2