EKG bulguları

  P amplitüdü azalır veya tamamen kaybolabilir.

  PR intervali uzar.

  QRS kompleksi genişler.

  QT intervali kısalır.

  Dar tabanlı, sivri T dalgası görülebilir.

  Hiperkaleminin EKG bulgularının sensitivite ve spesifisitesi yüksek değildir.

      Beklenen EKG bulgularının görülememesi hiperkalemiyi ekarte ettirmez.
Hiperkalemide daha nadir görülen EKG bulguları

  Nodal ritm.

  ST-segment alternansı.

  Sol ön fasiküler blok.

  Sağ dal bloğu.

  Sol dal bloğu.

  Brugada-benzeri EKG paternleri.

  Atriyal fibrilasyonun sinüs ritmine dönmesi.

  Geniş QRS taşikardisi.

  Derin negatif T dalgaları (hiperkalemi tedavisinden sonra).
Klinik önemi

  Kronik böbrek yetmezliği hastasındaki sinüs taşikardisi bazen P dalgalarının kaybolması ve

      QRS'in genişlemesi nedeniyle VT zannedilebilir.

  Hiperkalemi ile hipermagnezeminin EKG bulguları birbirine benzer.
Referanslar

  Chou's Electrocardiography in Clinical Practice. Adult and Pediatric.

      5th ed. Philadelphia. WB Saunders. 2001.

  Circulation 1956;13(1):29-36.

  Cardiol Res 2017;8(2):77-80.

  Clin Cardiol 1981;4(1):43-46.

  Neth Heart J 2016;24(3):217-218.

  J Pediatr 1979;94(4):654-656.

  Medicine (Baltimore) 2018;97(15):e0442.

  Intern Med 2017;56(16):2243-2244.

  Neth Heart J 2003;11(6):268-271

  Medicina (Kaunas) 2013;49(3):148-153.

  J Electrocardiol 2007;40(1):53-59.

  Case Rep Cardiol 2017;2017:9464728.

EKG 1a. Kronik böbrek yetmezliği hastasında hemodiyalize girmeden önceki EKG görülüyor. Serum potasyum düzeyi 7.1 mEq/L.

Bu EKG, Dr. Hakan Erdoğan tarafından sitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1b. Aynı hastada hemodiyalizden hemen sonraki EKG görülüyor. Serum potasyum düzeyi 4.0 mEq/L.

Bu EKG, Dr. Hakan Erdoğan tarafından sitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız


EKG 2a. Başka bir hastada hemodiyalizden hemen önceki EKG görülüyor. Serum potasyum düzeyi 6.6 mEq/L.

Bu EKG, Dr. Hakan Erdoğan tarafından sitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 2b. Aynı hastada hemodiyalizden hemen sonraki EKG görülüyor. Serum potasyum düzeyi 3.6 mEq/L.

Bu EKG, Dr. Hakan Erdoğan tarafından sitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3a. On gündür hemodiyalize girmemiş olan hastada diyaliz öncesindeki EKG görülüyor.
Diyaliz öncesindeki serum potasyum düzeyi: 9 mEq/L, serum kalsiyum: 7.8 mg/dL.
Hiperkalemi ve hipokalseminin EKG üzerindeki etkilerini aynı anda görmek mümkün.

Bu EKG, Dr. Muazzez Işık Sönmez tarafından sitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 3b. Aynı hastada hemodiyalizden sonraki EKG görülüyor.
Diyaliz sonrasındaki serum potasyum düzeyi: 4.6 mEq/L, serum kalsiyum: 10.5 mg/dL.

Bu EKG, Dr. Muazzez Işık Sönmez tarafından sitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4a. Yukarıdaki EKG potasyum düzeyi 8.9 mmol/L olan bir hastaya ait. P dalgaları yok, QRS kompleksi genişlemiş,
ST segmenti yok ve T dalgaları sivri. Ekstremite derivasyonları görülüyor.
Yukarıdaki EKG 50mm/saniye hızında kaydedilmiştir. QRS'lerin geniş görünmesinin sebebi biraz da bu hızlı kayıttır

Bu EKG, Dr. Peter Kukla tarafından sitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 4b. Aynı hastanın göğüs derivasyonları.
Yukarıdaki EKG 50mm/saniye hızında kaydedilmiştir. QRS'lerin geniş görünmesinin sebebi biraz da bu hızlı kayıttır.

Bu EKG, Dr. Peter Kukla tarafından sitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5a. Yukarıdaki EKG, hafif aort darlığı olan 85 yaşındaki bir kadına ait. Serum potasyum düzeyi 7 mmol/L iken kaydedildi.
Sağ dal bloğu mevcut. II'deki P dalga amplitüdü düşük.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 5b. Aynı hastada, bir gün sonra serum potasyum düzeyi 5.7 mmol/L'ye düşürüldüğünde alınan EKG yukarıda görülüyor.
II'deki P dalga amplitüdü artık daha yüksek. Anteriyordaki QRS komplekslerinin genişliği de hafif azlamış.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Sayfa 1 - Sayfa 2