EKG bulguları

  P amplitüdü azalır veya tamamen kaybolabilir.

  PR intervali uzar.

  QRS kompleksi genişler.

  QT intervali kısalır.

  Dar tabanlı, sivri T dalgası görülebilir.

  Hiperkaleminin EKG bulgularının sensitivite ve spesifisitesi yüksek değildir.

      Beklenen EKG bulgularının görülememesi hiperkalemiyi ekarte ettirmez.
Klinik önemi

  Kronik böbrek yetmezliği hastasındaki sinüs taşikardisi bazen P dalgalarının kaybolması ve

      QRS'in genişlemesi nedeniyle VT zannedilebilir.

  Hiperkalemi ile hipermagnezeminin EKG bulguları birbirine benzer.

EKG 1a. Kronik böbrek yetmezliği hastasında hemodiyalize girmeden önceki EKG görülüyor. Serum potasyum düzeyi 7.1 mEq/L.

Bu EKG, Dr. Hakan Erdoğan tarafından sitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1b. Aynı hastada hemodiyalizden hemen sonraki EKG görülüyor. Serum potasyum düzeyi 4.0 mEq/L.

Bu EKG, Dr. Hakan Erdoğan tarafından sitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız


EKG 2a. Başka bir hastada hemodiyalizden hemen önceki EKG görülüyor. Serum potasyum düzeyi 6.6 mEq/L.

Bu EKG, Dr. Hakan Erdoğan tarafından sitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 2b. Aynı hastada hemodiyalizden hemen sonraki EKG görülüyor. Serum potasyum düzeyi 3.6 mEq/L.

Bu EKG, Dr. Hakan Erdoğan tarafından sitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3a. On gündür hemodiyalize girmemiş olan hastada diyaliz öncesindeki EKG görülüyor. Diyaliz öncesindeki serum potasyum
düzeyi: 9 mEq/L, serum kalsiyum: 7.8 mg/dL. Hiperkalemi ve hipokalseminin EKG üzerindeki etkilerini aynı anda görmek mümkün.

Bu EKG, Dr. Muazzez Işık Sönmez tarafından sitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 3b. Aynı hastada hemodiyalizden sonraki EKG görülüyor.
Diyaliz sonrasındaki serum potasyum düzeyi: 4.6 mEq/L, serum kalsiyum: 10.5 mg/dL.

Bu EKG, Dr. Muazzez Işık Sönmez tarafından sitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4a. Yukarıdaki EKG potasyum düzeyi 8.9 mmol/L olan bir hastaya ait. P dalgaları yok, QRS kompleksi genişlemiş,
ST segmenti yok ve T dalgaları sivri. Ekstremite derivasyonları görülüyor.
Yukarıdaki EKG 50mm/saniye hızında kaydedilmiştir. QRS'lerin geniş görünmesinin sebebi biraz da bu hızlı kayıttır

Bu EKG, Dr. Peter Kukla tarafından sitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 4b. Aynı hastanın göğüs derivasyonları.
Yukarıdaki EKG 50mm/saniye hızında kaydedilmiştir. QRS'lerin geniş görünmesinin sebebi biraz da bu hızlı kayıttır.

Bu EKG, Dr. Peter Kukla tarafından sitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5a. Yukarıdaki EKG, hafif aort darlığı olan 85 yaşındaki bir kadına ait. Serum potasyum düzeyi 7 mmol/L iken kaydedildi.
Sağ dal bloğu mevcut. II'deki P dalga amplitüdü düşük.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 5b. Aynı hastada, bir gün sonra serum potasyum düzeyi 5.7 mmol/L'ye düşürüldüğünde alınan EKG yukarıda görülüyor.
II'deki P dalga amplitüdü artık daha yüksek. Anteriyordaki QRS komplekslerinin genişliği de hafif azlamış.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6. Yukarıdaki EKG, kronik böbrek yetmezliği ve kalp yetmezliği (sol ventrikül sistolik disfonksiyonu) olan 75 yaşındaki
bir kadına aittir. Bu EKG kaydedildiği sırada hastanın serum potasyum düzeyi 8.6 mmol/L ve kreatinin düzeyi 3.2 mg/dL
olarak ölçülmüştü. Hasta aynı zamanda Digoxin de almakta idi.
P dalgaları görülmüyor, QRS kompleksleri genişlemiş ve sağ prekordiyallerde T dalgaları nispeten belirgin.
Yukarıdaki EKG, 25mm/saniye hızında kaydedildi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız