EKG 1. Pil spike'ları nasıl görünür: Resüsitasyon cevap alınamayan hastada resüsitasyon girişimi sonrası çekilen EKG'de kalp
atımları olmadığı halde pil uyarı vermeye devam ediyor. İleri derecede sol ventrikül yetmezliği olan bu hastaya bir yıl önce kalıcı
kalp pili implante edilmişti.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. VDD modunda pil implante edilmiş bir hastada, düz çizgi şeklindeki pil spike'ları görülüyor (mavi oklar).

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Bipolar elektrod kullanıldığı zaman pil spike'larını ilk bakışta farketmek zor olabilir. Küçük spike'lar ancak C4, C5 ve
C6'da görünüyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. DDD (çift odacıklı pil) EKG'si. Atriyumdan verilen pil uyarılarına ait spike'lar kırmızı ok ile, ventrikülden verilen pil
uyarılarına ait spike'lar ise mavi ok ile gösterilmektedir.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Kalıcı pil implante edilmiş olan bir hastada VPS (kırmızı ok) görünüyor. VPS, pil'in programlandığı süreden önce gelmiş.
Uyarı pil kaynaklı olmadığı için önünde pil spike'ı (mavi oklar) yok.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6. Normal fonksiyon gören DDDR tipi pil olan hastanın EKG'si yukarıda görülüyor. Baseline kayması izleniyor.
Pil disfonksiyonu yok.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7. Pil disfonksiyonu. Ventrikülü uyarmada başarılı olan spike'lar mavi oklar ile, başarısız olan spike'lar kırmızı oklar ile
(pace etme kusuru), yeşil oklar ise ventriküler kaçış ritmini gösteriyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 8. Kalıcı pil hastasında atriyal flutter. Kırmızı oklar flutter dalgalarını gösteriyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 9. Kırmızı oklar ventrikülün normal şekilde uyarıldığını, mavi oklar pil uyarısı ile oluşturulan QRS komplekslerini gösteriyor.
Yeşil ok ise supraventriküler uyarı ile pil uyarısının birleşerek oluşturduğu farklı bir QRS kompleksini (füzyon) gösteriyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 10. VDD modunda çalışan kalp pili. P dalgalarının (kırmızı oklar) önünde pil spike'ı yok. P'yi hisseden pil, programlanan
zamanda ventrikülü uyarıyor (mavi oklar). Sinüs düğümü fonksiyonu normal olan bir AV blok hastasına implante edilen tek
elektrodlu bu pil atriyumu takip ediyor ve uygun zamanda ventrikülden uyarı veriyor. Pil VDD modunda çalıştığı ve
atriyumu takip ettiği için P-P aralıkları değiştikçe QRS aralıkları da değişecektir. Burada da kalp hızı hafif değişmekte, ancak
bu durum normal. Bu EKG 70 yaşındaki bir kadına ait.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Sayfa 1 - Sayfa 2 - Sayfa 3