Miyokardite spesifik EKG bulgusu yoktur.

  Miyokardite genellikle perikardit de eşlik eder.

  EKG'nin normal olması miyokardit tanısını ekarte ettirmez.
Miyokarditte görülebilen EKG bulguları

  Sinüs taşikardisi

  Yaygın T negatiflikleri

  Atriyoventriküler (AV) bloklar

  QT interval uzaması

  Dal blokları

  Ventriküler aritmiler

  Anormal (patolojik) Q dalgaları

  Akut miyokard infarktüsünü andıran ST yükselmesi (nadir)

  Hasta sinüs sendromu (nadir)
EKG ve miyokarditte prognoz

  QRS süresinin genişlemesinin miyokarditin ilerlediğini gösterdiği ileri sürülmüştür.

  Miyokardit hastalarında, QRS süresinin uzamasının kardiyak ölüm ve kalp yetmezliği gelişme riski açısından

      kötü prognoz kriteri olduğu bildirilmiştir.
Referanslar

  Anadolu Kardiyol Derg 2012;12:279-280.

  Tex Heart Inst J 2011;38:288-290.

  Circ J 2011;75:932-938.

  Am Heart Journal 1994;127:1290.

  Can J Cardiol 2011;27:870.e1-3. Epub 2011 Oct 15

  Cardiol J 2011;18:552-555.

  Circ J 2011;75:734-743.

  Eur J Heart Fail 2011;13:398-405.

  Int J Cardiol. 2011 Aug 31. [Epub ahead of print]. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijcard.2011.07.090

EKG 1. Yukarıdaki EKG difteri miyokarditi tanısı almış 34 yaşındaki bir kadına ait olup ölmeden 2 gün önce kaydedilmiştir.
ST segmenti III, aVR, ve V1'de yüksek iken diğer derivasyonlarda çökmüştür. Ayrıca bir VPS de izleniyor.
VPS'den sonra AV tam blok gelişiyor ve önünde P dalgası olmayan nodal ritm ortaya çıkıyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

Yukarıdaki EKG, Anadolu Kardiyoloji Dergisi ve AVES Yayıncılık'tan izin alınarak kullanılmıştır.

Dr. Ender Örnek ve ark.nın yazısını okumak için buraya tıklayınız.

EKG 2. Yukarıdaki EKG, bütan gazı inhalasyonu sonrasında miyoperikardit gelişen 20 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Yaygın ST segment yükselmesi izleniyor.
Kardiyak Toponin I düzeyi 3.5 ng/mL'ye kadar yükselen bu hastanın koroner anjiyografisinde normal koroner arterler izlenmiş.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

Yukarıdaki EKG, Anadolu Kardiyoloji Dergisi ve AVES Yayıncılık'tan izin alınarak kullanılmıştır.

Dr. Nermin Bayar ve ark.nın yazısını okumak için buraya tıklayınız.

EKG 3a. Yukarıdaki EKG, şiddetli göğüs ağrısı tanımlayan ve kardiyak enzimleri yüksek ölçülen 17 yaşındaki bir erkeğe aittir.
I, aVL, V4-V6'da görülen ST segment yükseklikleri ilk anda akut miyokard infarktüsünü düşündürüyor.
Koroner anjiyografide normal koronerler saptanan hastada varicella enfeksiyonuna bağlı miyoperikardit düşünülmüştür.

Bu EKG,
Texas Heart Institute Journal'dan izin alınarak kullanılmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

Texas Heart Institute Journal'ın ilgili makalesine ulaşmak için buraya tıklayınız
EKG 3b. Aynı hastanın 5. günde, hastaneden çıkmadan hemen önce, kaydedilen EKG'si yukarıda görülüyor.
ST segment yükseklikleri neredeyse normale dönmüş.

Bu EKG,
Texas Heart Institute Journal'dan izin alınarak kullanılmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

Texas Heart Institute Journal'ın ilgili makalesine ulaşmak için buraya tıklayınız
EKG 3c. Aynı hastada 2 hafta sonra kaydedilen EKG yukarıdadır. V3-V6'da T negatiflikleri izleniyor.

Bu EKG,
Texas Heart Institute Journal'dan izin alınarak kullanılmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

Texas Heart Institute Journal'ın ilgili makalesine ulaşmak için buraya tıklayınız

EKG 4a. Yukarıdaki EKG, göğüs ağrısı tanımlayan ve kardiyak enzimleri yüksek ölçülen 25 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Anteriyorda görülen ST yüksekliği ve T negatifliği ilk anda akut miyokard infarktüsünü düşündürüyor.
Koroner anjiyografide normal koronerler saptanan hastada miyokardit düşünüldü.
EKOkardiyografide hafif sol ventrikül sistolik disfonksiyonu izlendi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 4b. Aynı hastanın 2 ay sonra alınan EKG kaydı yukarıdadır.
Anteriyordaki ST yükseklikleri ve T negatifliği azalmakla beraber devam ediyor.
Yenilenen EKOkardiyografide hafif sol ventrikül sistolik disfonksiyonunun devam ettiği görüldü.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 4c. Aynı hastanın 8 ay sonra kaydedilen EKG'si yukarıdadır.
ST yükseklikleri kaybolmuş ancak yaygın T negatiflikleri devam ediyor.
Bu EKG kaydının alındığı gün yapılan ölçümde, high-sensitive cardiac Troponin-I düzeyi hala yüksek idi (1.59 ng/mL).
Bu sırada tekrarlanan EKOkardiyografide yine hafif sol ventrikül sistolik disfonksiyonu gözlendi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5a. Yukarıdaki EKG, göğüs ağrısı tanımlayan ve kardiyak enzimleri yüksek ölçülen 19 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Koroner anjiyografide normal koronerler izlenmiştir.
İnferiyorda görülen T negatifliği miyokard iskemisine bağlı değil, miyokardite bağlı.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 5b. Aynı hastanın, miyokardit atağından 12 ay sonra alınan EKG kaydı yukarıdadır.
Hastada miyokardit yok.
İnferiyorda T negatifliği artık görülmüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız