Tanı kriterleri

  Her 2 P dalgasından sadece 1 tanesi ventriküle iletilebilmektedir.

  2:1 AV blok Mobitz Tip 1 de olabilir Mobitz Tip 2 de olabilir.

  İkisini ayırt etmede aşağıdaki özellikler faydalı olabilir:


Karotid sinüs masajına olan cevap: Wenkebach (blok seviyesi intranodal) ise AV blok kötüleşir,

                                                                    Mobitz Tip 2 (blok seviyesi infranodal) ise AV blok hafifler.Atropine olan cevap : Wenkebach (intranodal) ise blok genellikle azalır,

                                          Mobitz Tip 2 (infranodal) ise blok genellikle artar.Egzersize olan cevap: Wenkebach (intranodal) ise iletim oranı artar (blok azalır),

                                            Mobitz Tip 2 (infranodal) ise iletim oranı ya değişmez ya da azalır (blok artar).QRS genişliği: QRS'in normalden daha geniş olması Mobitz Tip 2'de görülür.

                            QRS genişliğinin normal olması genellikle Wenkebach'ı düşündürür.İletilen P dalgasına ait PR intervali: Mobitz Tip 2'de normaldir,

                                                                  Wenkebach'ta ise genellikle artmıştır.EKG 1. Her iki
P dalgası ndan biri bloke oluyor . Tanı: 2:1 AV blok.

C

EKG 2. Mobitz Tip 2 ikinci derece AV blok. Bu olgu 2:1 blok olup
geniş QRS olması nedeniyle Mobitz Tip 2 kabul edilmektedir.
Her 2
P dalgası ndan birisi ventriküle iletilebilmektedir.

Bu EKG, Dr. Peter Kukla tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Wenkebach tipi 2:1 AV blok. Dar QRS
olması nedeniyle Mobitz Tip 1 kabul edilmektedir.
Her 2 P dalgasından
biri ventriküle iletilebilirken diğeri iletilememektedir. .
P dalgalarını daha iyi gösterebilmek amacıyla bu EKG
20 mm/mV kalibrasyonda kaydedilmiştir .
Ventrikülofazik sinüs aritmisi bu EKG'nin sağ yarısında (göğüs derivasyonlarında) izlenirken sol yarısında
(ekstremite derivasyonlarında) görülmüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Yukarıdaki EKG, non-restriktif VSD'si olan altı aylık bir bebeğe ait olup konjenital 2:1 AV blok izleniyor.

Her iki P dalgasından sadece biri ventriküle iletilebilmektedir.
Ayrıca bu EKG'de birinci P dalgası ile ikinci P dalgası
arasındaki süre ikinci P dalgası ile üçüncü P dalgası arasındaki süreden daha kısa görülüyor.

Buna
VENTRİKÜLOFAZİK SİNÜS ARİTMİSİ denir. EKG'nin sol tarafında ventrikülofazik sinüs aritmisi daha az belirgin .

Bu EKG, Pediatrik Kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5a. Bir yaşındaki çocukta konjenital 2:1 AV blok izleniyor. Her iki
P dalgası ndan sadece biri ventriküle iletilebiliyor.

Bu EKG, Pediatrik Kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 5b. Aynı çocuğun 2.5 yaşında iken kaydedilen EKG'si yukarıdadır.
Ritm 2:1 AV blok (konjenital). Her iki
P dalgası ndan sadece biri ventriküle iletilebiliyor.
Dikkatli bakılmazsa T dalgasının tepesine yakın gelen P dalgaları gözden kaçabilir.
EKG'nin her iki tarafında
bazal çizgi kayması da görülüyor.

Bu EKG, Pediatrik Kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6. Yukarıdak EKG, 72 yaşındaki bir kadına ait olup 2:1 AV blok izleniyor.
Geniş QRS kompleksleri ve iletilen P dalgalarındaki PR intervalinin 200 msn'den fazla olması
Mobiz tip 2 AV blok olduğunu düşündürüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız