Tanım

  QRS kompleksine göre sinüs hızının fazik olarak değişmesidir.

  QRS kompleksini içeren PP intervali QRS kompleksi içermeyen PP intervalinden

     
daha kısa olur.Hangi durumlarda görülebilir?

  Yüksek dereceli AV blok veya AV tam blok hastalarının sadece bir kısmında görülür.

  Ventrikülden pil uyarısı verilen hastalarda da görülebildiği bildirilmiştir.
Oluş mekanizması

  Tam olarak bilinmemektedir.

     
İleri sürülen görüşler:

  QRS'i takiben sol ventrikülden aortaya giden kanın baroreseptörleri uyararak

      vagal uyarı ile sinüs hızını etkilemesine bağlı olabilir.

  QRS'i takiben sol ventrikülden sinüs düğümüne giden kanın

      sinüs düğümünden uyarı çıkmasını etkilemesine bağlı olabilir.
Paradoksik Ventrikülofazik Sinüs Aritmisi

  QRS kompleksini içeren PP intervalinin QRS kompleksi içermeyen PP intervalinden

     
daha uzun olmasıdır.

  VFSA'ne göre çok daha nadir görülür.

  Oluş sebebi bilinmemektedir.
Referanslar

  Circulation 1998;97:2245-2251.

  Cardiology 1970;55:65-8.

  Circulation 1955;11:240-61.

  Journal of Cardiology Cases 2011;3:e37-e39.

  Int J Cardiol 2003;91:71-74.


EKG 1. Yukarıdaki EKG, non-restriktif VSD'si olan altı aylık bir bebeğe ait olup konjenital 2:1 AV blok izleniyor.

Her iki P dalgasından sadece biri ventriküle iletilebilmektedir.
Ayrıca bu EKG'de birinci P dalgası ile ikinci P dalgası
arasındaki süre ikinci P dalgası ile üçüncü P dalgası arasındaki süreden daha kısa görülüyor.

Buna
VENTRİKÜLOFAZİK SİNÜS ARİTMİSİ denir. EKG'nin sol tarafında ventrikülofazik sinüs aritmisi daha az belirgin .

Bu EKG, Pediatrik Kardiyoloji uzmanı Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Wenkebach tipi 2:1 AV blok. Dar QRS
olması nedeniyle Mobitz Tip 1 kabul edilmektedir.
Her 2 P dalgasından
biri ventriküle iletilebilirken diğeri iletilememektedir. .
P dalgalarını daha iyi gösterebilmek amacıyla bu EKG
20 mm/mV kalibrasyonda kaydedilmiştir .
Ventrikülofazik sinüs aritmisi bu EKG'nin sağ yarısında (göğüs derivasyonlarında) izlenirken sol yarısında
(ekstremite derivasyonlarında) görülmüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Yukarıdaki EKG, 67 yaşındaki bir erkeğe ait olup interpole
VPS ve ventriküler trigeminal ritm izleniyor.
VPS'yi içeren P P intervali VPS'yi içermeyen PP intervalinden daha kısa.
Ayrıca,
interpole VPS'yi izleyen ilk PR intervali de VPS'den önceki PR intervalinden daha uzun.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız