Tanı kriterleri

  Bir sinüs atımını ektopik odaktan çıkan bir atriyal prematüre atımın izlemesidir.

  Prematüre P dalgasının şekli sinüs P dalgasının şeklinden farklıdır.

  Prematüre P dalgası negatif olabilir de olmayabilir de.

  Prematüre atriyal atım ventriküle

                  o  
normal olarak iletilirse, prematüre P'yi izleyen QRS kompleksleri dar olacaktır.

                  o  
aberasyon (bozulma) ile iletilirse, prematüre P'yi izleyen QRS kompleksleri geniş olacaktır.

EKG 1. Yeni doğum yapmış genç bir kadında doğumdan hemen sonra ortaya çıkan atriyal bigeminal ritm görülüyor.

Sinüsten çıkan ve normal iletilen her P dalgasını
ektopik odaktan çıkan ve normal iletilen prematüre atriyal uyarı takip ediyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2a. Yukarıdaki EKG, koroner arterleri ve kan basıncı normal olan 50 yaşındaki bir erkeğe ait. Ritm: atriyal bigemine.

Sinüsten çıkan ve normal iletilen her P dalgasını
ektopik odaktan çıkan ve normal iletilen prematüre atriyal uyarı takip ediyor.
PR mesafesi < 120 msn OLMADIĞI ve P dalgası dar OLMADIĞI için yukarıdaki ritm junctional (nodal) ritm değil.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 2b. Aynı hastanın 3-kanallı Holter kaydındaki atriyal bigemine ritm.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Elli yaşındaki bir erkekte atriyal bigemine ritm izleniyor. Ektopik atriyal odak muhtemelen koroner sinüs ağzında.
Bu hastanın koroner arterleri normal saptanmış.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Yukarıdaki EKG 75 yaşındaki bir erkeğe ait. Bu EKG'nin sol yarısında
atriyal bigeminal ritm izleniyor.
İnferiyorda görülen
q dalgaları da eski inferiyor miyokard infarktüsüne işaret ediyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Yukarıdaki EKG'de atriyal bigemine ritm görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız


EKG 6. Yukarıdaki EKG, koroner arter hastası olan 61 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Atriyal bigemine ritm izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız