Tanım

  Aberasyon (aberan iletim) supraventriküler uyarının ventriküle bozularak iletilmesi demektir.

  Aberasyon
dal bloğu şeklinde görülür, geniş QRS olur.

  Aberasyon %80 olguda
sağ dal bloğu şeklinde olur.

 
Her türlü supraventriküler ritmde aberasyon görülebilir: sinüs ritmi, nodal ritm, atriyal prematüre atım,

      supraventriküler taşikardiler, atriyal fibrilasyon, değişken bloklu atriyal flutter.
Çeşitleri

  Akselerasyon (taşikardi) bağımlı aberasyon

  Deselerasyon (bradikardi) bağımlı aberasyon

  Uzun-kısa siklus bağımlı (Ashman fenomeni)

  Dallarda gizli iletim (anterograd veya retrograd olabilir) (concealed conduction in the bundle branches)

  Prematür eksitasyon

  Deprese miyokardiyal iletimi
Klinik önemi

  Aberasyonun tanınması ventriküler aritmi olmadığının anlaşılmasını sağlar.

EKG 1a. Yukarıdaki EKG'de, en sondaki atım
aberrasyon ile iletilmiş atriyal prematüre atım 'a (APS) ait. Bu APS'nin aberasyon
ile iletilmesinin sebeplerinden birisi de
kendisinden bir önceki R-R intervali nin daha da önceki R-R intervallerine göre daha
uzun olmasıdır. Uzun siklus sonrası gelen kısa siklus aberrasyonu kolaylaştırır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1b. Önceki EKG'nin son kısmının büyütülmüş halinde
T dalgası , onu deforme eden APS ve
aberrasyon ile oluşmuş QRS kompleksi
izleniyor.

EKG 2. Hıza bağlı aberrasyon. Alttaki trasedede görüldüğü üzere taşikardinin hızı yavaşlayınca geniş QRS yerine dar QRS
ortaya çıkmış.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Başka bir hastada hıza bağlı aberasyon. Baştaki ilk 3 atım sol dal bloğu şeklinde iletilmiş supraventriküler uyarılara ait.
Kalp hızı yavaşlayınca aberasyon kayboluyor ve P dalgaları dar QRS olarak iletiliyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Başka bir hastada hıza bağlı aberasyon izleniyor. Hız (HR) azalınca aberasyon kaybolup dar QRS kompleksleri ortaya
çıkıyor (normal iletim). Üst satırdaki (HR) rakamlar anlık kalp hızını, onun altındaki rakamlar ise ms cinsinden RR mesafesini
belirtiyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5a. Yukarıdaki EKG bir gün önce doğum yapmış olan 25 yaşındaki bir kadına ait.
En az 3 farklı şekildeki P dalgaları
değişen atriyal pacemaker ritmini gösteriyor. Farklı odaklardan uyarı çıkınca P dalgalarının şekilleri de farklı oluyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 5b. Aynı hastada ertesi gün kaydedilen EKG'de atriyal bigemine ritm görülüyor.

Sinüsten çıkan ve normal iletilen her P dalgasını
ektopik odaktan çıkan ve normal iletilen prematüre atriyal uyarı izliyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 5c. Aynı hastada birkaç saat sonra kaydedilen EKG'de, daha da erken gelmeye başlayan prematüre atımların aberasyon
ile iletildiği görülüyor.
Bazı P dalgaları ventriküle normal olarak iletiliyor . Prematüre P dalgaları nın bazıları sol anteriyor
fasiküler blok (LAFB)
şeklinde iletilirken bazıları sol dal bloğu (LBBB) şeklinde iletiliyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6a. Yukarıdaki EKG, 64 yaşındaki bir erkeğe ait olup bir adet VPS görülüyor.
Temel ritm sinüs. Kalp hızı 60/dakika iken QRS kompleksleri dar.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 6b. Aynı hastada birkaç dakika sonra tekrarlanan EKG'de kalp hızı artmış (75/dakika) ve QRS'ler genişlemiş.
Sağ dal bloğu şeklindeki bu genişleme hıza bağlı aberasyondur.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Sayfa 1 - Sayfa 2