Amitraz

  Amitraz santral etkili bir alfa-2 adrenerjik agonisttir.

  Amitraz formamidine pestisid grubundan olan bir
insektisid / akarisiddir.

  Hayvanlardaki
ektoparazitleri kontrol etmek amacıyla kullanılır.Amitraz zehirlenmesi sırasında görüldüğü bildirilmiş olan EKG bulguları

  Bradikardi

  Torsades de Pointes (nadir)
Amitraz zehirlenmesinde görülebilen diğer semptom, belirti ve bulgular

  Solunum depresyonu

  Disorientasyon

  Uyuklama

  Midriazis veya miyozis

  Başdönmesi

  Bilinç kaybı

  Kusma

  Hipotansiyon

  Hipotermi

  Hiperglisemi
Referanslar

  Australas Med J 2011;4:439-441.

  Indian Pediatr 2004;41:482-486.

  Arch Dis Child 2003;88:130-134.

  Resuscitation 2010;81:366-367.

EKG 1. Yukarıdaki EKG, yanlışlıkla Amitraz içmiş olan 9 yaşındaki bir çocuğa aittir.
Amitraz zehirlenmesi hastalarının EKG'lerinde genellikle bradikardi izlenir.

Yukarıdaki EKG, Pediatrik Kardiyolog Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız