TP intervali

  T dalgasının sonundan P dalgasının başına kadar geçen süredir.

 
İzoelektrik çizgi olarak kabul edilir.

 
Perikardit veya atriyal infarktüste PR segment çökmeleri veya yükselmelerini araştırırken

      izoelektrik çizgi olarak TP segmenti referans alınır.

  Taşikardi sırasında P dalgası kendisinden önceki T dalgası ile birleşebilir.

      Bu durumda izoelektrik çizgi olarak
PR segmenti referans alınır.


EKG 1. İzoelektrik çizgi
TP intervalidir. PR çökmesi veya yükselmesi aranırken TP intervali referans alınır. Yukarıdaki EKG,
göğüs ağrısı tanımlayan 65 yaşındaki bir kadına aittir. Koroner anjiyografide sadece Cx'te önemsiz (%40) darlık tespit edildi.
Lökositozu da olan bu hastanın EKG'sinde
aVR'de PR yükselmesi ve yine aVR'de ST segment yükselmesi izleniyor.
Diğer birçok derivasyonda ise
PR segment çökmesi ve ST segment çökmesi var. EKG perikardit ile uyumlu.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız