Perikarditte EKG değişiklikleri genellikle 4 safhada gözlenir

  Evre 1 : aVR hariç birçok derivasyonda açıklığı yukarı bakan ST segment yüksekliği görülebilir.

                 
PR segment çökmesi veya PR segment yükselmesi görülebilir.

                  (PR segmenti P dalgası polaritesinin ters yönüne sapar).

                  Bu safhada iken EKG bulguları erken repolarizasyon ile karışabilir.

 
Evre 2 : ST segment yüksekliği kaybolmuştur. T dalgasında düzleşme olabilir.

 
Evre 3 : Yaygın T dalgası negatiflikleri.

                    Bu safhada iken EKG bulguları yaygın miyokard iskemisi ile karışabilir.

 
Evre 4 : EKG perikardit öncesine döner veya T negatiflikleri kalıcı olabilir.Perikarditin akut safhasında görülebilen diğer EKG bulguları

  Sinüs taşikardisi

  Atriyal fibrilasyon

  Elektriki AlTeRnAnS:
QRS alternansı veya daha nadiren T dalgası alternansı - (perikardiyal efüzyon varsa)

  Düşük voltaj (perikardiyal efüzyon varsa)
Referanslar (tam metinler ve örnek EKG'lere linkler)

  BMJ Case Rep 2013 May 24;2013.

  Intern Med 2014;53(15):1659-1663.

  Heart 2007 Sep;93(9):1063.

  Clin Cardiol 2009 Mar;32(3):115-120.

  Am Fam Physician 2002 Nov 1;66(9):1695-1702.

  Am Fam Physician 1998 Feb 15;57(4):699-704.

  Singapore Med J 2005 Nov;46(11):656-660.

  Intern Med 2001 Sep;40(9):901-904.

  Am J Crit Care 2006 Nov;15(6):626-630.
EKG 1. Akut perikardit geçiren bir hastada
açıklığı yukarı bakan ST yükselmeleri görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Efüzyonlu perikarditi olan yukarıdaki hastanın EKG'sinde ekstremite derivasyonlarında voltaj düşüklüğü mevcut.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Efüzyonlu perikarditi olan hastada QRS
AlTe Rnangörülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Akut perikardit geçirmekte olan 17 yaşındaki bir erkeğe ait olan bu EKG'de birçok derivasyonda
açıklığı yukarı bakan
ST yükselmeleri
görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5a. Akut perikardit geçirmekte olan 38 yaşındaki bir erkeğe ait olan bu EKG'de
II'de PR segment çökmesi ve aVR'de PR
segment yükselmesi
görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 5b. Aynı hastanın 12 saat sonra çekilen EKG'sinde
aynı bulgular devam ediyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 5c. Aynı hastanın medikal tedaviye başladıktan 3 gün sonra çekilen EKG'sinde PR segment çökmeleri ve yükselmelerinin
kaybolduğu görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6. Perikardit ve masif perikardiyal efüzyonu olan hastada QRS alternansı izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7. Perikardiyal efüzyonu olan hastada QRS amplitüdünün
arttığı ve azaldığı görülüyor: QRS alternansı.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 8. Yukarıdaki EKG, göğüs ağrısı tanımlayan 65 yaşındaki bir kadına aittir. Koroner anjiyografide sadece Cx'te önemsiz
(%40) darlık görüldü. Lökositozu da olan bu hastanın EKG'sinde
aVR'de PR yükselmesi ve yine aVR'de ST segment yükselmesi
izleniyor. Diğer birçok derivasyonda ise PR segment çökmesi ve ST segment çökmesi var. EKG perikardit ile uyumlu.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Sayfa 1 - Sayfa 2