Pnömotorax

  Akciğer zarları arasındaki boşlukta (plevra boşluğunda) hava birikmesidir.Aşağıdaki üçlü görüldüğünde sol pnömotoraksın ekarte edilmesi önerilir

  Derivasyon I'de izole voltaj düşüklüğü

  Anteriyorda R progresyon kaybı

  Derivasyon aVF
/derivasyon I'deki QRS yükseklik oranının > 2 olmasıPnömotoraksda görülebilen EKG anormallikleri (en sık ilk dördü görülür)

  Sağ aks sapması (sol pnömotoraksta daha sık)

  Göğüs derivasyonlarında R amplitüdünde azalma

  Göğüs derivasyonlarında negatif T dalgaları

  QRS amplitüdünde azalma (voltaj düşüklüğü)

  ST segment yükselmesi

  ST segment çökmesi

  V1-V4'de QS kompleksleri

  Derivasyon I'de P, QRS ve T amplitüdlerinde azalma (
özellikle sağ pnömotoraksta)

  QRS amplitüdünde solunumla aşırı fazik değişimler


Pnömotoraksın dekompresyonundan sonra anormal EKG bulgularının düzelmesi beklenir.Pnömotoraks, EKG ve pozisyonun önemi

  Pnömotoraks hastasında, yatar durumda kaydedilen standart EKG'de görülen anormalliklerin

      bir kısmının, hasta ayakta iken kaydedilen EKG'de görülmediği bildirilmiştir.
Referanslar

  Heart & Lung 2011;40:88-91.

  Am J Med Sci 1946;212:682-690.

  Arch Intern Med 1970;125:151-153.

  Chest 1984;86:143-145.

  Int J Cardiol 2011;153:78-80.

  Resuscitation 2002;52:306-307.

  Chest 1999;115:1742-1744.

  J Electrocardiology 1997;30:109-111.

  Am J Emerg Med 2008;26:959-962.

  J Emerg Med. 2014 Jan 16. pii: S0736-4679(13)01128-1. doi: 10.1016/j.jemermed.2013.09.016.

  Comprehensive Electrocardiology. Peter W. Macfarlane. 2nd ed. Springer-Verlag London 2011.

EKG 1a. Yukarıdaki EKG, sol pnömotoraks tespit edilen 36 yaşındaki bir kadına aittir.
Bu hastaya 2 ay önce meme kanseri tanısı konmuş olup sağ mastektomi yapılmıştır.
Anteriyorda R progresyon kaybı görülüyor.
EKG cihazının yorumu "muhtemel anterolateral infarktüs - yaşı belirlenemeyen" şeklinde.
Oysa bu hasta akut miyokard infarktüsü geçirmemiş (EKOkardiyografide sol ventrikül duvar hareketleri normal).
Sol pnömotoraks olan bu hastada
I ve V6 derivasyonlarındaki voltaj düşüklüklerine dikkat.
QRS aksı 103 derece (sağ aks sapması).

Yukarıdaki EKG, Uz. Dr. Mehmet Serdar Yıldırım tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1b. Yukarıdaki EKG, aynı hastaya göğüs tüpü takıldıktan 2 gün sonra kaydedildi.
Anteriyorda R progresyon kaybı yok.
Derivasyon I ve V6'daki QRS amplitüdleri artmış.
Daha önce 102 derece olan QRS aksı (sağ aks sapması)
81 dereceye gerilemiş (normal aks).

Yukarıdaki EKG, Uz. Dr. Mehmet Serdar Yıldırım tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız