Tanı kriterleri

  PR mesafesi sabittir.

 
Bazı P dalgalarını bir QRS kompleksi izlemez.

  QRS kompleksleri genellikle geniştir.

  Sağ ve sol dal seviyesinde blok vardır.

  2:1 AV blok için buraya tıklayınız.

EKG 1. Mobitz Tip 2 ikinci derece AV blok. Bu 2:1 blok olup
geniş QRS olması nedeniyle Mobitz Tip 2 kabul edilmektedir.
Her 2
P dalgasından birisi iletilmektedir.

Bu EKG, Dr. Peter Kukla tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Mobitz Tip 2 ikinci derece AV blok.
Bazı P dalgaları ventriküle iletilememektedir.

Bu EKG, Dr. Andrew Krahn tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız