Tanı kriterleri

  Atriyal depolarizasyon sol atriyumdan sağ atriyuma doğru olduğu için

      P dalgası yaklaşmakta olduğu I'de pozitif ,

      uzaklaşmakta olduğu
V6'da ise negatif görünür.

  Frontal düzlemde P dalgasının aksı
+90 ile +270 derece arasında dır.

  Bazı hastalarda V1 ve V2'de P dalgasında dome-and-dart (
kubbe ve minare) görünümü de bulunur.Referanslar

  Am Heart J 1982;103:848-852.

  Am J Cardiol 1966;17:203-210.

  Circulation 1983;68:701-706.

EKG 1. 45 yaşındaki erkek hastada sol atriyal ritm izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Yukarıdaki EKG, daha önce akut inferiyor ve akut anteriyor miyokard infarktüsleri geçirmiş olan yaşlı bir erkeğe aittir.
Koroner anjiyografide 3-damar (yaygın) koroner arter hastalığı tespit edildi.
QT interval uzaması belirgin olarak görülüyor.
P dalgası C6'da negatif, I'de pozitif: sol atriyal ritm.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız