Tanı kriterleri


  Sinüs düğümü beklenen zamanda uyarı çıkaramaz.

      Buna bağlı olarak son QRS kompleksi ile arrest sonrası gelen ilk P dalgası arasında


      uzun bir izoelektrik çizgi bulunur.

  Bir sonra gelen sinüs atımı, kendisinden önceki
P-P aralıklarının katı şeklinde gelir.

      Bu özelliğiyle sinüs arrestinden ayrılır.Sebepleri

  Vagal tonus artışı

  Miyokard infarktüsü

  Miyokardit

  İlaçlar: Digoksin, Prokainamid, Kinidin


EKG 1. Sinoatriyal çıkış bloğu.
AV bloklardan farklı olarak, sinoatriyal çıkış bloğunda
ventriküle iletilemeyen P DALGASI BULUNMAZ.

Bu EKG Dr. Peter Kukla tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Sinoatriyal çıkış bloğu.
Ventriküle iletilemeyen P DALGASI ARAMAYIN.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız