Tanım

  Normal kişilerde V1'den V5'e doğru gidildikçe R dalgasının amplitüdü artar.

  Genellikle V3 ya da V4'te R dalgası amplitüdü (yüksekliği) S dalgasınınkini geçer.

 
V5'te R amplitüdü < S amplitüdü ise anteriyorda R progresyon kaybı vardır.R progresyon kaybı için ileri sürülmüş olan DePace kriteri

  V3'te R yüksekliği 3mm veya daha az (kalibrasyon ayarı 10mm/mV iken).

                                       
veya

  RV1 < RV2     ve     RV2 < RV3     ve     RV3 < RV4.
Sebepleri

  Geçirilmiş anteriyor miyokard infarktüsü.

  ST yükselmesiz miyokard infarktüsü.

  Sol ventrikül hipertrofisi.

  Hipertrofik kardiyomiyopati.

  Sol dal bloğu.

  Orta göğüs elektrodlarının olması gerekenden daha yukarıya yerleştirilmesi.

  Amfizem.

  Dekstrokardi.

  Tako-tsubo kardiyomiyopatisi.

  Pnömotoraks.

  Kardiyak amiloidoz.

  Perikardın konjenital yokluğu.

  Sol akciğer rezeksiyonundan sonra.

  Bazen kalp hastalığı olmayanlarda da görülebilir.
Aşağıdaki üçlü görüldüğünde sol pnömotoraksın ekarte edilmesi önerilir

  Derivasyon I'de izole voltaj düşüklüğü

  Anteriyorda R progresyon kaybı

  Derivasyon aVF
/derivasyon I'deki QRS yükseklik oranının > 2 olmasıReferanslar

  J Electrocardiology 1980;13:135-142.

  Am J Emerg Med 2008;26:959-962.

  Int J Cardiol 2007;119:258-260.

  Circulation 2009;120:2122.

  J Cardiol 1994;24:91-106.

  Cardiology in Review 2010;18:1-11.

  Circulation 2011;124:1079-1085.

  Circulation 2010;121:1272-1274.

  Circulation 2007;116:e126-e129.

  Journal of Acute Medicine 2011;1:1-4.

EKG 1a. Akut anteriyor miyokard infarktüsü geçirmekte olan 65 yaşındaki bir kadına ait EKG görülüyor. C1-C6 arasında ST seg-
ment yükselmesi ve sivri T dalgaları mevcut. Bu EKG, LAD'ye stent implante edilmeden hemen önce kaydedildi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1b. Aynı hastada LAD'ye stent implante edildikten 1 gün sonra çekilen EKG yukarıda görülüyor. Anteriyorda ST yüksekliği
azalmış ve ayrıca yaygın T negatifliği ortaya çıkmış.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1c. Aynı hastada LAD'ye stent implante edildikten 4 gün sonraki EKG'de hem ST yüksekliğinin hem de T nagatifliğinin
azaldığı görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1d. Aynı hastada LAD'ye stent implante edildikten yani akut anteriyor miyokard infarktüsünden 2 ay sonra çekilen EKG'de
ne ST yüksekliği, ne T negatifliği ne de Q dalgaları var. Sadece anteriyorda R progresyon kaybı görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Resim 1a. Aynı hastaya akut anteriyor miyokard infarktüsü sırasında yapılan
koroner anjiyografi (spider pozisyonu) görülüyor.
LAD proksimalden tam tıkalı .
Resim 1b. Aynı hastada, sağ koroner arterde darlık izlenmedi.
Resim 1c. Aynı hastada, LAD'ye PTCA yapıldıktan sonra, stent implante edilmeden
hemen önce. LAD'de distal akım kısmen sağlanmış.
Resim 1d. Aynı hastada, LAD proksimale stent implante edildikten hemen sonra
LAD'deki akımın tam olarak sağlandığı görüldü.

EKG 2. Yukarıdaki EKG, 63 yaşındaki diyabetik ve hipertansif bir kadına aittir.
Hastada koroner arter hastalığı da bulunmakta olup LAD'de ciddi darlıklar tespit edilmiştir.
Hastanın EKOkardiyografisi normal olup önceden kalp krizi geçirmemiştir.
Anteriyorda R progresyon kaybı izleniyor.
(Bu EKG 20 mm/mV kalibrasyonunda kaydedilmiş)

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız